Polskie Mosty Technologiczne

Wydłużenie oceny wniosków w naborze 1N/2022 (USA)

4 listopada 2022
Drodzy Przedsiębiorcy i Przedsiębiorczynie, zdajemy sobie sprawę, że z niecierpliwością oczekujecie na listy rankingowe naboru 1N/2022 na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki.

PMT important


Uprzejmie poprosimy o cierpliwość. W celu realizacji Projektu z należytą starannością i zgodnie z wymogami formalnymi, musieliśmy wydłużyć termin na ocenę merytoryczną wniosków do 30 kwietnia 2023 r.

W oczekiwaniu na znalezienie się na liście projektów, którym udzielimy wsparcia, informujemy że zgodnie z zapisami kwalifikowanie wydatków rozpoczyna się w następnym dniu po dniu złożenia wniosku w SOE. Tak więc możecie podjąć działania mające na celu realizację projektu z zastrzeżeniem, że będziemy mogli podpisać umowy tylko z przedsiębiorcami, którzy uzyskają największą ilość punktów.

Mimo wszystko liczymy na Wasze zrozumienie i owocną realizację projektów w ramach PMT.
 
Pozdrawiamy serdecznie
Zespół PMT


* * *

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.


PMT - logotypy