Wydarzenia

XV Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie dni biznesowe”

 • Data:
  28 kwietnia 2022
 • Branża:
 • Miejsce:
  Warszawa
 • Udział PAIH (ZBH):
  NIE
 • Organizator:
Zapraszamy na XV Międzynarodowe Forum "Polsko-Ukraińskie dni biznesowe", które odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. w Warszawie, którego współorganizatorem jest Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polsko-Ukraińskie dni biznesowe


Wydarzenie odbędzie się: 28 kwietnia 2022 r. w sali "Pod kopułą" Ministerstwa Rozwoju i Technologii (adres: pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa).

Organizatorzy wydarzenia:

 • Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce,
 • Grupa Prawnicza EUCON.


Współorganizator wydarzenia:

 • Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu


Patronat honorowy:

 • Ambasada Ukrainy w Warszawie,
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.


Uczestnicy Forum, w tym ukraińscy i polscy przedsiębiorcy i inwestorzy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji dyplomatycznych, będą mieli wyjątkową okazję do:

 • omówienia aktualnych kwestii polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej,
 • uzyskania aktualnych informacji na temat perspektyw ożywienia gospodarczego na Ukrainie,
 • poznania możliwości i uwarunkowań czasowej relokacji ukraińskich do Polski,
 • udziału w merytorycznej dyskusji z ponad 40 prelegentami z Ukrainy i Polski,
 • odbycia spotkań w spotkaniach B2B, nawiązania relacji biznesowych.


Tegoroczne Forum skupi się na 4 blokach tematycznych:

 1. Współpraca handlowo-gospodarcza Ukrainy i Polski: dotychczasowe sukcesy i wizja przyszłości.
 2. Wielka odbudowa: perspektywy odbudowy gospodarki Ukrainy? Wyzwania dla branż: budownictwa, energetyki, transportu, infrastruktury cywilnej, przetwórstwa i rolnictwa.
 3. Polskie i międzynarodowe programy wsparcia pomocowego dla Ukrainy.
 4. Mechanizmy rozwiązywania kwestii prawnych w okresie obowiązywania sankcji międzynarodowych, występowania barier handlowych i innych przeszkód. Rozwiązywanie problemów w obszarze celnym, podatkowym, księgowym, migracyjnym, a także związanych z prawem pracy.


O Forum.
Forum odbywa się cyklicznie od 2014 r. w Polsce oraz Ukrainie i ma na celu stworzenie platformy wymiany poglądów, nawiązania współpracy i wspierania wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Podczas tegorocznej edycji planowane jest omówienie kwestii takich jak współpraca handlowo-gospodarcza między Ukrainą a Polską, perspektywy ożywienia gospodarki ukraińskiej, w szczególności w budownictwie, energetyce, transporcie i infrastrukturze cywilnej, agrobiznesie i rolnictwie, dostęp do polskich i międzynarodowych instrumentów wsparcia dla Ukrainy. Przedstawione zostaną także mechanizmy rozwiązywania kwestii prawnych w okresie obowiązywania stanu wojennego, sankcji międzynarodowych, innych barier handlowych w obszarze celnym, podatkowym, księgowym.

Rejestracja jest dostępna na stronie organizatorów pod linkiem.

Załącznik: