Wydarzenia

Misja gospodarcza do Słowenii

 • Data:
  17 listopada 2021
 • Branża:
 • Miejsce:
  Słowenia
 • Udział PAIH (ZBH):
  NIE
 • Organizator:
W imieniu organizatorów (Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Klub Biznesowy Triglav-Rysy, SPIRIT SLOVENIA, Ambasada RP w Lublanie) zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Słowenii, która odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2021 r.

Slovenian Digital Center


Centralnymi punktami wyjazdu będą Polsko-Słoweńskie Forum Biznesowe oraz Konferencja GoDigital 2021. Celem wizyty jest promocja polskich firm jako atrakcyjnych partnerów biznesowych w innowacyjnych obszarach gospodarki oraz nawiązanie relacji biznesowych pomiędzy firmami polskimi i słoweńskimi.

Do udziału w misji zapraszamy szczególnie firmy działające w sektorach:

 • ICT
 • cyberbezpieczeństwo
 • e-commerce
 • zielone technologie
 • inne


W ramach Polsko-Słoweńskiego Forum Biznesowego planowane są spotkania B2B z udziałem polskich i słoweńskich firm, jak również - w miarę możliwości - wizyty studyjne w wybranych przedsiębiorstwach.  Dodatkowo, odbędą się spotkania z przedstawicielami ministerstw, władz samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Do udziału w Forum zaproszone zostaną największe firmy ze Słowenii zaangażowane lub zainteresowane procesem cyfryzacji biznesu.

Z kolei towarzysząca Forum Konferencja GoDigital 2021 to największa i najbardziej prestiżowa konferencja w Słowenii adresowana do firm z sektora IT/ICT, dająca zarówno dostęp do unikalnej i rozbudowanej bazy kontaktowej, umożliwiającej owocne rozmowy B2B, jak również do narzędzi promocyjnych.

Informujemy, że przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w wydarzeniu pokrywają koszty przelotu ew. przejazdu własnym środkiem transportu oraz zakwaterowania we własnym zakresie. Koszty organizacji wydarzenia, transferów, lunchu oraz kolacji zostaną pokryte przez organizatora.

W ocenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oba te wydarzenia stanowią unikalną szansę dla aktywnej promocji polskich firm i technologii w Słowenii.

Dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego istnieje możliwość sfinansowania wyjazdu.

Licząc, że planowana misja do Słowenii spotka się z Państwa pozytywnym przyjęciem, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. pozostaje do dyspozycji w zakresie udzielania wszelkich informacji dotyczących wydarzenia i możliwości biznesowych związanych z tym wyjazdem. Osobą kontaktową jest Pan Władysław Siemczuk (wladyslaw.siemczuk@paih.gov.pl).


Załączniki: