Wydarzenia

Kongres ESG – Polska Moc Biznesu

 • Data:
  3 listopada 2021
 • Branża:
 • Miejsce:
  Warszawa (wydarzenie online)
 • Udział PAIH (ZBH):
  NIE
 • Organizator:
3-5 listopada w Warszawie odbędzie się Kongres ESG - Polska Moc Biznesu. To inicjatywa, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Na Kongresie dyskutowane będą tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne, dotyczące zarządzania biznesem oraz zdrowia publicznego ujęte w kontekstach trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz Polskiego Ładu.

Kongres ESG - Polska Moc Biznesu


Misją Polskiej Mocy Biznesu jest stworzenie bilansu osiągnięć i wyzwań w poszczególnych obszarach i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes - społeczeństwo. Na Kongresie spotkają się przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej. Patronat nad wydarzeniem objęli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński.

Priorytetem są rozwiązania

Organizatorami Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu są Fundacja Pozytywnych Idei oraz Fundacja Czyste Powietrze, które wspólnie przygotowały dwie edycje Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Wydarzenia realizowane w formie studia telewizyjnego na żywo miały szeroki oddźwięk (32 mln odsłon, 8,5 mln otwartych streamów, ponad 6 tysięcy publikacji).

- Podczas TOGETAIR mocno wybrzmiała potrzeba podjęcia w sposób kompleksowy tematyki ESG (Enviromental, Social, Governance), czyli kwestii związanych z ładem środowiskowym, społecznym i zarządczym. Odpowiedzią na tą potrzebę jest właśnie Kongres ESG - Polska Moc Biznesu - mówi Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawca Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

- W perspektywie wyzwań rzeczywistości gospodarczej po pandemii za priorytet uznajemy wypracowanie rozwiązań, które pogodzą odpowiedzialność biznesu wobec społeczeństwa i środowiska z rozwojem gospodarczym w sposób racjonalny i zrównoważony. Wierzymy, że Kongres ESG - Polska Moc Biznesu na stałe wpisze się w krajobraz polskiej debaty publicznej, a zainicjowane podczas wydarzenia rozmowy o społecznej odpowiedzialności biznesu, dadzą impuls do pozytywnych zmian - komentuje Artur Beck, organizator i producent Kongresu ESG. - Uważamy, że dialog i współpraca są dziś tym fundamentem, na którym mamy szansę zbudować przyjazną i dbającą o swoich mieszkańców Polskę. Sukces jest możliwy dzięki zaangażowaniu i wypracowaniu wspólnego planu społecznych działań. Pokażmy naszą jedność i siłę. Łączy nas bowiem wspólny cel - troska o Polskę, jej mieszkańców i społeczny rozwój kraju - dodaje A. Beck.

- Żyjemy w czasach, w których znaczenie klasycznie rozumianej przedsiębiorczości już dawno się zmieniło. Dziś firmy, zwłaszcza te największe, wyróżnia silne nastawienie na działania prospołeczne. Stają się one liderami, którzy oprócz swojego core biznesu zajmują się projektami, z których korzysta społeczeństwo. Odpowiedzialny mecenat różnych sfer życia społecznego, to dziś wizytówka każdej poważnej firmy, a Kongres ESG - Polska Moc Biznesu będzie doskonałą okazją do dyskusji i poruszenia ważnych wątków w tym temacie - powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego. - Przypomnę, że w 2021 roku świętujemy Jubileusz 65-lecia Totalizatora Sportowego. Jego ambasadorem jest Robert Lewandowski. 65 lat naszej firmy, to także 65 lat działań na rzecz ważnych społecznie projektów i sfer życia, w tym przede wszystkim sportu i kultury - dodaje Cieślik.

Trzy filary

Ekologia, Społeczeństwo i Gospodarka to trzy filary ESG i jednocześnie obszary zagadnień, o których będą dyskutować paneliści podczas trzech dni Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu.

Temat Społeczeństwo będzie omawiany pierwszego dnia Kongresu. Debaty otworzy wystąpienie Marleny Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Panele dyskusyjne poświęcone będą m.in. roli aktywności fizycznej i sportu w poprawie kondycji zdrowotnej Polaków, kulturze jako fundamentowi budowania tożsamości obywatelskiej oraz synchronizacji programów edukacji wyższej i zawodowej z potrzebami biznesu.

- Społeczeństwo coraz bardziej zdaję sobie sprawę z tego jak aktywność fizyczna wpływa na komfort i jakość naszego życia. W tym trudnym po pandemicznym czasie Gospodarka potrzebuje wsparcia, szeroko rozumiana kultura fizyczna i sport są jedną z tych dziedzin życia, która dają pozytywny sygnał i nadzieję powrotu na właściwe tory - mówi Marcin Nowak, Dyrektor Dział Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych, PKOL.

Drugi dzień zdominuje Gospodarka. Rozmowy dotyczyć będą m.in. Planu Odbudowy dla Europy (Next Generation EU) i Polskiego Ładu: jak efektywnie pozyskiwać inwestycje zagraniczne i wspierać konkurencyjność polskiego biznesu, cyfryzacja i rola kobiet w rozwoju polskiej gospodarki, a także cele zrównoważonego rozwoju jako fundamentu strategii biznesowej.

Wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz zwiększanie zasięgu i dynamiki umiędzynaradawiania polskich firm to główne zadania Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Tworzymy w naszym kraju dobry i stabilny klimat inwestycyjny. Świadczy o tym m.in. fakt, że w tym roku spodziewamy się rekordowej liczby nowych inwestycji. Z drugiej strony pomagamy polskim przedsiębiorcom w ich ekspansji zagranicznej. To szczególnie ważne zwłaszcza teraz, gdy pewne relacje gospodarcze kształtują się na nowo w wyniku pandemii Covid-19. By utrzymać dobrą pozycję Polski i polskich firm, musimy współdziałać i w dialogu wypracowywać kolejne rozwiązania. Wierzę, że Kongres ESG - Polska Moc Biznesu to następny krok w realizacji tego celu - mówi Grzegorz Słomkowski, członek zarządu PAIH.

Wreszcie trzeci dzień, czyli Ekologia. Zastanowimy się m.in., jak sprawić, by trend szybkiego dążenia do zeroemisyjności stał się kołem zamachowym polskiej gospodarki, przyjrzymy się zielonym inwestycjom w kontekście szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, porozmawiamy o kluczowych dla ekologii kwestiach jak elektromobilność, redukcja emisji CO2 i gospodarka odpadami.

Uczestnicy Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu dyskutować będą o bardzo wielu trendach kształtujących teraz oraz w bliskiej przyszłości życie społeczne i gospodarcze Polski i Europy. Eksperci wspólnie będą szukać odpowiedzi na takie pytania jak m.in.:

 • Jak maksymalizować efekty pozytywnego wpływu polskich firm na polskie społeczeństwo?
 • Jak najefektywniej skoordynować aktywności organizacji pozarządowych z działaniami rządowymi i samorządowymi?
 • Jakie słabości systemowe wyeksponowała pandemia i jak im przeciwdziałać w skali regionów i w skali całego kraju?
 • Jak polskie firmy mogą wykorzystać skok cywilizacyjny w kierunku cyfryzacji, gospodarki obiegu zamkniętego i budowaniu zupełnie nowych potrzeb konsumenckich?
 • Jakie korzyści płyną z wdrożenia nowoczesnych technologii i cyfryzacji oraz jak walczyć z wykluczeniem cyfrowym.


- W zeszłym roku, ogłosiliśmy plan cyfrowej transformacji dla Polski o wartości ponad miliarda dolarów. Decydując się na tak dużą inwestycję w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, braliśmy pod uwagę nie tylko możliwości rozwoju biznesu, ale także wyzwania i szanse społeczne, które będą przed nami. Rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce jest dziś naszym najwyższym priorytetem, bo wiemy że wiedza jest fundamentem, na którym buduje się najtrwalsze i najlepsze rozwiązania - komentuje Weronika Kuna, dyrektor ds. relacji z sektorem administracji publicznej i rządem w polskim oddziale Microsoft. - Podczas Kongresu ESG Polska Moc Biznesu razem nie tylko stworzymy platformę wymiany doświadczeń, ale damy szansę na powstanie synergii między naszymi działaniami - dodaje Weronika Kuna.

Kongres dla każdego

Kongres ESG Polska Moc Biznesu będzie wsparty szeroką kampanią promocyjną w mediach ogólnopolskich. Omawiane i opisywane zagadnienia, stanowiska oraz propozycje będą eksponowane i transmitowane przez patronów medialnych, m.in. Polsat News, Polskie Radio, Wirtualną Polskę, Money.pl, PAP, Interia.pl, Grupę Polska Press, Energetyka24, Audytorium 17, a także w mediach społecznościowych.

Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy z mediami, każdy Polak będzie mógł bezpłatnie śledzić najważniejsze treści paneli.

Organizatorzy zapraszają do współpracy i udziału zarówno dziennikarzy i redakcje, a także podmioty chcące upowszechniać wiedzę z zakresu tematów Kongresu.

Dziennikarze będą mogli wziąć udział każdego dnia w śniadaniu prasowym, w ramach których będzie możliwość skomentowania i podsumowania na gorąco każdego dnia Kongresu, a także możliwość udziału w ekskluzywnych sesjach pytań i odpowiedzi podczas wydarzenia.