ABC Eksportu

Umowy o wolnym handlu

Umowy o wolnym handlu pozwalają przedsiębiorcom skorzystać z niższych lub nawet zerowych stawek celnych oraz skróconych procedur celnych i uproszczonych dokumentacji (zakres zależy od umowy). Promują liberalizację handlu i współpracę międzynarodową. Umowy handlowe negocjowane są przez Unię Europejską, która działa w imieniu krajów członkowskich, dbając o ich interesy na arenie międzynarodowej. O polskie interesy w ramach negocjacji dba Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Na stronie Ministerstwa można znaleźć aktualne informacje dotyczące negocjowanych umów oraz umów będących w mocy.

Umowy handlowe dzielą się na 3 kategorie:

Umowy o partnerstwie gospodarczym Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA)
asymetryczne wsparcie rozwoju państw w regionie Afryki, Karaibów i Pacyfiku, realizowane poprzez otwarcie rynków UE natychmiastowo, podczas gdy partnerzy tylko częściowo otwierają się na przywóz do UE w okresach przejściowych

Umowy o wolnym handluUmowy o wolnym handlu (FTA)
zawierane są z krajami rozwiniętymi i gospodarkami wschodzącymi.
Umożliwiają wzajemne otwarcie rynków dzięki przyznaniu preferencyjnego dostępu do handlu

Układy o stowarzyszeniuUkłady o stowarzyszeniu
są konkretyzacją szerzej zakrojonych porozumień politycznych

Dokładne informacje na temat negocjowanych przez UE umów handlowych zamieszczone są na stronie internetowej Komisji Europejskiej (język angielski) oraz Rady Europejskiej (język polski). Zapoznanie się z listą aktualnie negocjowanych umów pomoże przewidzieć możliwe kierunki ekspansji przedsiębiorstwa, a także pozwoli na lepsze rozeznanie w obecnej sytuacji handlu międzynarodowego pomiędzy UE a krajami trzecimi.


Najważniejsze serwisy i narzędzia

Access2Markets

Aby pomóc przedsiębiorcom ustalić reguły pochodzenia produktu, Komisja Europejska udostępniła serwis informacyjny Access2Markets. Zawiera on wszelkie informacje w zakresie dostępu do rynków zagranicznych w eksporcie i imporcie, m.in.:

 • reguły pochodzenia,
 • umowy handlowe,
 • statystyki,
 • informacje o spółkach,
 • bariery w handlu,
 • a także możliwość zgłoszenia bariery handlowej.


Informacje dostępne są w odniesieniu do wszystkich państw UE i ponad 120 rynków eksportowych na całym świecie. Zalecamy przedsiębiorcom korzystanie z serwisu Access2Markets, aby ocenić aktualnie obowiązujące lokalne reguły lub dodatkowe opłaty czy restrykcje, które mogą występować na wybranych rynkach.

Komitet MAAC

Komitet MAAC (Market Access Advisory Committee) zajmuje się eliminacją barier dla UE w handlu i inwestycjach z krajami trzecimi. Główne stowarzyszenia, które występują w MAAC to:

 • EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
 • SpiritsEurope
 • ETRMA - European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association
 • Eurochamber - The Association of European Chambers of Commerce and Industry
 • Digital Europe
 • CosmeticsEurope
 • EDA - European Defence Agency
 • FoodDrinkEurope
 • CLEPA - European Association of Automotive Suppliers
 • Euratex - The European Apparel and Textile Conferedation
 • CEFIC - European Chemical Industry Council
 • MedTech
 • FESI - Federation of the European Sporting Goods Industry
 • EUROFER - The European Steel Association
 • CEPI - Coalition for Epidemic Preparedness Innovations


Stowarzyszenia te posiadają aktualne dane dotyczące danego sektora, a także oferują pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych barier.

Umowy handlowe FTA

Pełna lista krajów oraz informacji na temat umów handlowych dostępna jest na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej (język angielski) oraz Rady Unii Europejskiej (język polski).

Stan umów handlowych na 2021:

EU trade agreements 2021


Handel UE

Dodatkowe informacje dotyczące handlu międzynarodowego, w tym m.in. zasad eksportu i importu UE, wymiany handlowej z Chinami oraz Indiami (j. ang.), regulacji i przepisów, a także produktów podwójnego zastosowania, można znaleźć na stronie ec.europa.eu.


Materiały PAIH

Informacje na temat umów o wolnym handlu i związane z tym szanse eksportowe na wybranych rynkach:


Więcej informacji - przydatne linki:


Powrót