Parki przemysłowe i technologiczne

Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny


PL | EN

Realizacja idei Parku Naukowo-Technologicznego umożliwi transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji z obszaru nauki do gospodarki, a także wpłynie pozytywnie na wiele dziedzin życia. Projekt powstanie w ramach współpracy stron w zakresie tworzenia pomostu między nauką a przemysłem, rozwoju infrastruktury sfery B+R oraz wspierania innowacji i szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Teren Parku Przemysłowo-Technologicznego objętego statusem specjalnej strefy ekonomicznej planuje się z przeznaczeniem pod inwestycje produkcyjne, składy i magazyny, zabudowę usługową.

Teren jest szczególnie atrakcyjny, ze względu na przygraniczny charakter całego regionu, a także korzystne położenie komunikacyjne zapewniające modernizację i rozwój magistralnych (międzynarodowych) i krajowych połączeń drogowych i kolejowych w układzie wschód - zachód i północ - południe oraz dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna wewnątrz Regionu.


Lokalizacja

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny zlokalizowany jest na obszarze gminy miejskiej Zielona Góra, 6 km od campusu A (nauki ścisłe i techniczne) Uniwersytetu Zielonogórskiego, w środku Lubuskiego Trójmiasta, z dogodnym dojazdem, 4 km od drogi ekspresowej S3, po ok. 50 km do autostrad A2 i A18/A4, przy drodze wojewódzkiej biegnącej w kier. planowanego mostu na Odrze w Milsku.

Kontakt

ul. Nowy Kisielin - A. Syrkiewicza 6 1,
66 - 002 Zielona Góra
Tel.: 0048 601 55 48 97
E-mail: info@lppt.pl
www.lppt.pl


Powrót »