Parki przemysłowe i technologiczne

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

PL | EN


Głównym celem działalności Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest stworzenie atrakcyjnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości. Inwestycja pozwala także na nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy nauką a podmiotami gospodarczymi poprzez transfer innowacji.


Lokalizacja

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny obejmuje swoim obszarem tereny zlokalizowane w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, na terenie miasta Tarnobrzeg. Park znajduje się w odległości 80 km od Rzeszowa i 73 km od międzynarodowego portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Ponadto w odległości 75 km od Parku przebiega autostrada A4, jeden z największych szlaków tranzytowych w Polsce Południowej łączący południową i wschodnią cześć Polski z Europą. Największe polskie porty lotnicze Kraków i Warszawa znajdują się w odległości 200 km. W pobliżu terenów parkowych przebiega linia kolejowa Warszawa - Rzeszów, a Park znajduje się w odległości 7 km od stacji kolejowych Tarnobrzeg lub Sandomierz.


Oferta

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje:

  • dzierżawę i sprzedaż gruntów (greenfield),
  • dzierżawę hal produkcyjno-usługowo-laboratoryjnych (brownfield),
  • dzierżawę pomieszczeń biurowych,
  • wynajem wyposażonej sali konferencyjnej.


Kontakt

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny
Aleja Warszawska 227 A
39-400 Tarnobrzeg
tel.: +48 15 848 18 00, +48 15 848 18 10
e-mail: biuro@tppt.tarnobrzeg.pl
www.tppt.tarnobrzeg.pl


Powrót »