Parki przemysłowe i technologiczne

Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim

PL | ENSolec Kujawski to 16-tysięczne miasto i gmina, zlokalizowana w centralnej części kraju i województwa kujawsko-pomorskiego. Położona na lewym brzegu Wisły, pomiędzy Bydgoszczą (20 km) a Toruniem (35 km).

Tereny inwestycyjne parku przemysłowego wynoszą ok. 68,0 ha. I etap Parku Przemysłowego został zrealizowany na obszarze 36,3 ha i zagospodarowany do końca 2006 roku. Na terenie tej części parku, działalność prowadzi 16 firm.


Lokalizacja

Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim jest bezpośrednio skomunikowany z drogą krajową S10(Szczecin-Warszawa). Odległość od autostrady A1 wynosi 30 km, od drogi S5 20 km. Od północy ogranicza go linia kolejowa Piła - Bydgoszcz - Toruń - Warszawa. Odległość od portów lotniczych wynosi: Bydgoszcz 18 km, Poznań  150 km, Gdańsk 180 km.

Niewielkie odległości oraz dobre powiązania komunikacyjne z największymi miastami województwa, otwierają dostęp do szerokiego rynku pracy. 


Oferta parku:

Teren jest własnością Gminy Solec Kujawski i posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest to teren płaski, o dobrych parametrach geologicznych, wszystkie oferowane tereny inwestycyjne znajdują się przy ciągach komunikacyjnych i są uzbrojone we wszystkie media: woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna, energia elektryczna SN i NN, gaz średniego ciśnienia, sieć telekomunikacyjna. Działki dzielone są pod potrzeby inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia działki wyniesie 0,5 ha. Właściciel gruntów - Gmina Solec Kujawski posiada wieloletnie doświadczenie w profesjonalnej obsłudze inwestorów, ulgi w podatku od nieruchomości.

Na terenie Parku Przemysłowego działa Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oferująca firmom działającym na terenie Parku szkolenia, kursy doskonalenia zawodowego, doradztwo w sprawie pozyskiwania środków unijnych, na terenie parku działają firmy służące rozwojowi biznesu.

Na obszarze Parku Przemysłowego wybudowano także Inkubator Przedsiębiorczości (PHARE 2002). Jest to obiekt o powierzchni 5000 m² wyposażony we wszystkie media potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej, w którym funkcjonują 24 firmy. Są to firmy świadczące usługi doradcze związane z zarządzaniem projektami innowacyjnymi, opracowaniem strategii firm, sporządzaniem wniosków na pozyskanie środków z UE. Zajmują się logistyką, spedycją i transportem, projektowaniem, wykonawstwem konstrukcji maszyn i urządzeń przemysłu maszynowego, projektowaniem oraz produkcją automatyki przemysłowej i produkcją tworzyw sztucznych. Ponadto firmy świadczą usługi z zakresu: serwisowania odzieży roboczej, fizycznej ochrony osób i mienia, utrzymania czystości.

Kontakt:

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Unii Europejskiej 4
86 - 050 Solec Kujawski
(052) 387 02 00
e-mail: inkubator@rcp.soleckujawski.pl

Powrót »