Parki przemysłowe i technologiczne

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

PL | EN


Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) to miejsce, w którym współpracują nauka i biznes. Szeroka współpraca ze środowiskiem akademickim i biznesowym umożliwia stworzenie idealnych warunków do rozwoju firm oraz innowacyjnych rozwiązań. PPNT to miejsce zarówno dla naukowców, którzy chcą dowiedzieć się jak pozyskać środki na badania lub skomercjalizować wyniki swoich analiz, jak i dla przedsiębiorców pragnących prowadzić i rozwijać swoje firmy w oparciu o innowacyjne rozwiązania.


Lokalizacja

Poznań jest piątym pod względem liczby ludności miastem w Polsce i należy do największych ośrodków gospodarczych w kraju. Jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym, działa tu również międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica. W Poznaniu zbiega się 5 dróg krajowych oraz 7 dróg wojewódzkich, a przez Poznański Węzeł Kolejowy przebiega 8 linii kolejowych.


Oferta

 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • inwestycje kapitałowe,
 • transfer technologii,
 • projekty badawcze i innowacyjne,
 • usługi badawcze i rozwój technologii w PPNT,
 • chemia,
 • biotechnologia,
 • gospodarka odpadami,
 • Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe,
 • nowoczesne DataCenter,
 • Centrum Archeologiczne,
 • wynajem powierzchni.


Kontakt

Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
tel.: +48 61 827 97 00
e-mail: ppnt@ppnt.poznan.pl
www.ppnt.poznan.pl


Powrót »