Parki przemysłowe i technologiczne

Park Technologiczny w Koszalinie

PL | EN


Celem Parku Technologicznego S.A. w Koszalinie jest wspieranie rozwoju przedsiębiorców funkcjonujących w oparciu o innowacyjne technologie oraz osiągnięcia nauk społecznych i humanistycznych, wzrost konkurencyjności przedsiębiorców, tworzenie miejsc pracy, wzrost potencjału społeczno-gospodarczego miasta Koszalina oraz stymulowanie współpracy środowiska naukowego i lokalnego biznesu. Tworzenie klimatu proinnowacyjnego w gospodarce regionu i stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości.


Lokalizacja

Park Technologiczny zlokalizowany jest w centrum miasta Koszalina w obiektach Politechniki Koszalińskiej. Obiekty znajdują się przy głównych traktach komunikacyjnych (obwodnica śródmiejska łącząca się z drogą krajową nr 11 oraz bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 6 Szczecin - Gdańsk).


Oferta

Park Technologiczny oferuje:

 • wynajem powierzchni biurowej,
 • doradztwo gospodarcze,
 • usługi księgowe i prawne dla firm zrzeszonych w ramach PT SA,
 • usługi w zarządzaniu przedsięwzięciami,
 • organizacja misji gospodarczych, wyjazdów studyjnych, giełd kooperacyjnych oraz warsztatów szkoleniowych,
 • pomoc w znajdowaniu branżowych partnerów krajowych i zagranicznych dla firm działających w ramach Parku,
 • usługi w zakresie przygotowania projektów europejskich,
 • wspólne występowanie o finansowanie i realizacja projektów europejskich przez Uczelnię, Park i firmy z Parku,
 • wynajem sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt multimedialny, wykładowej i innej,
 • dostęp do nieograniczonego Internetu,
 • e-platforma - platforma szkoleniowa,
 • inkubator przedsiębiorczości,
 • networking biznes - proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów w biznesie, prowadzony w formie spotkań.


Kontakt

Park Technologiczny
ul. Partyzantów 17
75-900 Koszalin
tel.: +48 94 316 79 10
e-mail: biuro@pt.koszalin.pl
www.pt.koszalin.pl


Powrót »