Parki przemysłowe i technologiczne

Goleniowski Park Przemysłowy

PL | EN


Goleniowski Park Przemysłowy jest terenem w pełni uzbrojonym technicznie. Posiada systematycznie rozbudowywaną sieć dróg wewnętrznych przeznaczonych dla ciężkiego transportu. Na terenie GPP ulokowało się prawie 50 firm, z których ponad połowa prowadzi produkcję. Na terenie Parku funkcjonuje również Specjalna Strefa Ekonomiczna będąca podstrefą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obszar goleniowskiej podstrefy wynosi 70 ha.


Lokalizacja

Tereny GPP położone są na terenach sołectwa Łozienica. Park położony jest w odległości 20 km od Szczecina i 15 km od portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Goleniowski Park Przemysłowy posiada dogodne połączenia drogowe - ok. 0,5 km od centrum parku biegnie droga S3 wraz z drogą krajową nr 6.


Oferta

Goleniowski Park Przemysłowy oferuje:

  • 405 ha terenów inwestycyjnych,
  • pełne uzbrojenie, 
  • biura na wynajem,
  • Zakład Aktywności Zawodowej,
  • lokalne zwolnienia z podatku od budynków i budowli do 5 lat.


Kontakt

Goleniowski Park Przemysłowy
Łozienica, 72-100 Goleniów
www.goleniow.biz


Powrót »