Parki przemysłowe i technologiczne

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”

PL | EN


Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. to nowoczesne centrum wsparcia przedsiębiorczości. Dobra infrastruktura, usługi szkoleniowo-doradcze oraz realizacja międzynarodowych, centralnych i regionalnych programów wsparcia tworzy przyjazny klimat dla biznesu.


Lokalizacja

Technopark Gliwice jest usytuowany w samym centrum miasteczka akademickiego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Taka lokalizacja okazała się niezwykle atrakcyjna, ponieważ umożliwia bezpośredni kontakt oraz transfer technologii z jednej z największych uczelni technicznych w kraju do MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) regionu śląskiego. Dojazd autostradą A1 i A4, , drogą krajowa nr 44, drogowa Drogową Trasą Średnicową. Najbliższe lotniska: Port Lotniczy Pyrzowice, Port Lotniczy Balice, Port Lotniczy Ostrawa.


Oferta

Głównym profilem działalności Technopark Gliwice jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych dla potrzeb organizacji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, obejmujących m.in.:

 • inkubację nowych przedsiębiorstw technologicznych,
 • możliwość rejestracji swojego przedsiębiorstwa w ramach wirtualnego biura bez konieczności ponoszenia opłat z tytułu najmu lokalu, a otrzymując wszelkie korzyści wynikające z faktu przynależności firmy do społeczności Technoparku,
 • strefę coworkingową, która jest idealnym rozwiązaniem dla freelancerów,
 • organizowanie i przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń przy wykorzystaniu własnego parku maszyn i oprogramowania inżynierskiego,
 • usługi wytwórcze przy wykorzystaniu maszyn i oprogramowania specjalistycznego,
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania oraz szkoleń technicznych i specjalistycznych,
 • wspomaganie i promocję MŚP,
 • transfer technologii do MŚP,
 • usługi pomiarowo-kontrolne,
 • opiniowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji z Funduszy Strukturalnych UE,
 • pomoc w opracowaniu wniosków o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych UE,
 • wynajem pomieszczeń i sal szkoleniowych.


Kontakt

Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice
tel./fax: +48 32 335 85 00
e-mail: info@technopark.gliwice.pl
www.technopark.gliwice.pl


Powrót »