Wybierz Polskę

Innowacyjny kraj z ogromnym potencjałem

Innowacja

  • Niemal 80% polskich firm jest aktywnych innowacyjne, czyli próbuje wdrożyć przynajmniej jedną innowację, a ponad 70% taką innowację wprowadziło.
  • Większość firm inwestuje ok. 0,5-5 mln PLN w działalność badawczo-rozwojową.
  • Polska skutecznie zabezpiecza własność intelektualną, oferując ochronę patentową oraz chroniąc znaki towarowe, a także wzory użytkowe i przemysłowe.
  • Aż ponad 90% przedsiębiorców stosuje rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
  • Ponad 80% innowacyjnych firm działających na rynkach zagranicznych eksportuje swoje produkty i usługi.

Polskie instytucje wspierające działalność B+R

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
– główna polska agencja dedykowana wsparciu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Od lat monitoruje stan innowacyjności w Polsce.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
– wspiera komercjalizację badań naukowych oraz rozwój działalności B+R.

Sieć Badawcza Łukasiewicz
– gromadzi kluczowe polskie instytuty badawcze, wspierając ich badania i proces badawczy.

Powrót »