Sektory

Sektor elektromobilności

Pomoc dla inwestorów:
Departament Inwestycji
e-mail: invest@paih.gov.pl

Strategiczna lokalizacja pozwalająca na redukcję kosztów

Unikalne położenie geograficzne Polski pozwala na szybkie i ciągłe dostawy części samochodowych do głównych montowni i portów w ciągu tego samego dnia.

Polska leży na skrzyżowaniu kluczowych szlaków logistycznych, w tym słynnego projektu Nowego Jedwabnego Szlaku.


Dobrze rozwinięty sektor motoryzacyjny stanowi mocne zaplecze dla elektromobilności

W latach 2015-2019 polski sektor części motoryzacyjnych był najszybciej rozwijającym się na świecie. Polska jest w czołówce, jeśli chodzi o inwestycje motoryzacyjne w Europie. Według danych branży motoryzacyjnej w I kwartale 2021 r. wartość sprzedanych pojazdów samochodowych, przyczep i naczep w Polsce wyniosła 48,5 mld zł. To o 11,2% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Na koniec I kwartału 2021 r. w zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających powyżej 9 pracowników, przeciętne zatrudnienie wyniosło 200,4 tys. osób. W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie po I kwartale 2021 r. wyniosło 192,2 tys. pracowników.

  • 100% wzrost produkcji sprzedanej przemysłu dla polskiego sektora motoryzacyjnego w ciągu ostatniej dekady.
  • Brak podatku akcyzowego i cła oraz bezpłatne parkingi dla pojazdów elektrycznych.


W 2017 r. w Polsce istniało 1380 przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego, w porównaniu do 1 093 w Czechach, 501 na Słowacji i 489 na Węgrzech.

  • 300 tysięcy studentów na kierunkach inżynierskich w Polsce rokrocznie daje nam największą w regionie CEE pulę pracowników w wieku produkcyjnym ze świetnym przygotowaniem technicznym.
  • W ciągu najbliższej dekady w sektorze elektromobilności powstanie 50 tys. nowych miejsc pracy.

Źródła: statystyki International Trade Centre; PIE: Przemysł motoryzacyjny w krajach Grupy Wyszehradzkiej, sierpień 2019.

Największa fabryka baterii do samochodów elektrycznych w Europie

  • Największa, pełni operacyjna fabryka baterii litowo-jonowych w Europie o mocy przerobowej na poziomie 100 GWh rocznie.
  • > 50% pojazdów transportu publicznego będzie elektryczna lub hybrydowa do 2030 r.
  • Fabryka stymuluje tworzenie klastra skupionego wokół rozwiązań EV na Dolnym Śląsku.
  • Unikalna i wyjątkowo efektywna technologia Li-Ion, dzięki której można oferować produkty w najbardziej konkurencyjnej cenie, czyli poniżej 100 USD za kWh.


Sektor ze wsparciem strategicznych dokumentów


Elektromobilność to jeden z najważniejszych aspektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - głównego polskiego dokumentu strategicznego. Projekt zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion pojazdów elektrycznych. Planowane jest również wdrażanie działań mających na celu elektryfikację transportu publicznego. Projekty te odgrywają kluczową rolę w rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki.

Powrót »