Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Ogłoszenia o pracę


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:


Specjalisty ds. zamówień publicznych w  Biurze ds. Organizacji i Kadr


Liczba stanowisk: 1

Główne obowiązki:

 1. koordynacja działań związanych z realizacją i przygotowywaniem postępowań przetargowych Agencji,
 2. opiniowanie wniosków dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z procedurą udzielenia zamówień publicznych,
 3. organizowanie procesu udzielania zamówień publicznych na podstawie składanych przez komórki organizacyjne wniosków o wszczęcie postępowania,
 4. w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

   • sporządzanie niezbędnej dokumentacji przetargowej,
   • udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapytania do SIWZ,
   • prowadzenie korespondencji z Wykonawcami,
   • gromadzenie ofert i ocena spełnienia warunków formalno-prawnych stawianych Wykonawcom,
   • sporządzanie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
   • prowadzenie posiedzeń Komisji Przetargowych,
   • współpraca z komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach udzielania zamówienia publicznego,
   • publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE i Biuletynie Zamówień Publicznych.
   • prowadzenie, weryfikacja i koordynacja Rejestru wniosków o sfinansowanie w formie elektronicznej oraz Rejestru zapytań ofertowych w formie elektronicznej,

 5. prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej
  z przeprowadzonymi przetargami,
 6. monitorowanie zmian w aktach prawa powszechnie obowiązującego w obszarze zamówień publicznych,
 7. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych Agencji,


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych,
 • minimum 2 letnia praktyka zawodowa w obszarze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,
 • doświadczenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym sporządzaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, zwłaszcza pakietu Microsoft Office.

W zamian oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Dostęp do funduszu socjalnego
 • Pakiet medyczny

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV z  listem motywacyjnym w języku polskim) do dnia 30 kwietnia 2017 r., na adres: Polska Agencja Inwestycji Handlu S.A., ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa - z dopiskiem „Rekrutacja- Specjalista ds. zamówień publicznych w  Biurze ds. Organizacji i Kadr”  lub e mailem na adres : rekrutacja@paiz.gov.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)".


Oferty dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. odpowie na wybrane oferty.


Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.     z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalisty ds. obsługi polskich projektów inwestycyjnych (Project Manager)
w Departamencie Inwestycji Zagranicznych

Liczba stanowisk: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony - zastępstwo

Główne obowiązki:

 • Obsługa polskich inwestorów zagranicznych

Niezbędne wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Co najmniej trzyletni staż pracy.
 • Biegła znajomość języka angielskiego. Znajomość drugiego języka będzie mile widziana.
 • Znajomość prawa gospodarczego, w szczególności zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym.
 • Znajomość aktualnych zagadnień gospodarczych w kraju, jak i w kontekście międzynarodowym.
 • Znajomość dostępnych instrumentów oraz programów rządowych wspierających polskie przedsiębiorstwa.
 • Wiedza w zakresie działalności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.
 • Dobre kwalifikacje interpersonalne, w tym łatwość nawiązywania kontaktów i prezentacji pomysłów i idei.
 • Wskazane doświadczenie w doradztwie gospodarczym, finansach, współpracy z firmami lub w pracy w administracji publicznej bądź instytucjach/organizacjach działających na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego.
 • Praktyka w środowisku międzynarodowym będzie mile widziana.
 • Umiejętność wyszukiwania i analizy informacji.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Kreatywność.
 • Gotowość do częstych podróży służbowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • Obsługa pakietu MS Office.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji: [życiorys (CV) w języku polskim oraz list motywacyjny w języku angielskim] do dnia  21 kwietnia 2017 r., na adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa - z dopiskiem „Rekrutacja - specjalista ds. obsługi polskich projektów inwestycyjnych” lub e-mailem na adres: rekrutacja@paih.gov.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)".


Oferty dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. odpowie na wybrane oferty.


Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Handlu i Inwestycji S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalisty ds. obsługi projektów inwestycyjnych (Project Manager)
w Departamencie Inwestycji Zagranicznych

Liczba stanowisk:  1.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony - zastępstwo.

Główne obowiązki:

 • Obsługa inwestorów.

Niezbędne wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, najchętniej prawnicze, ekonomiczne lub z zakresu zarządzania.
 • Co najmniej trzyletni staż pracy w środowisku biznesowym.
 • Biegła znajomość języka angielskiego. Znajomość drugiego języka mile widziana.
 • Znajomość prawa gospodarczego, w szczególności zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym.
 • Znajomość dostępnych instrumentów wsparcia oraz programów pomocy publicznej.
 • Umiejętność wyszukiwania i analizy informacji.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Praktyka w środowisku międzynarodowym będzie mile widziana.
 • Dobre kwalifikacje interpersonalne, w tym łatwość nawiązywania kontaktów oraz prezentacji pomysłów i idei.
 • Gotowość do częstych podróży służbowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • Obsługa pakietu MS Office.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji: [życiorys (CV) w języku polskim oraz list motywacyjny w języku angielskim] do dnia 21 kwietnia 2017 r., na adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa - z dopiskiem „Rekrutacja - zatrudnienie na zastępstwo na stanowisko specjalisty DIZ” lub e-mailem na adres: rekrutacja@paih.gov.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.


Oferty dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. odpowie na wybrane oferty.


Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalisty ds. obsługi projektów inwestycyjnych (Project Manager)
w Departamencie Inwestycji Zagranicznych

Liczba stanowisk:  4.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

Główne obowiązki:

 • Obsługa inwestorów.

Niezbędne wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, najchętniej prawnicze, ekonomiczne lub z zakresu zarządzania.
 • Co najmniej trzyletni staż pracy w środowisku biznesowym.
 • Biegła znajomość języka angielskiego. Znajomość drugiego języka mile widziana.
 • Znajomość prawa gospodarczego, w szczególności zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym.
 • Znajomość dostępnych instrumentów wsparcia oraz programów pomocy publicznej.
 • Umiejętność wyszukiwania i analizy informacji.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Praktyka w środowisku międzynarodowym będzie mile widziana.
 • Dobre kwalifikacje interpersonalne, w tym łatwość nawiązywania kontaktów oraz prezentacji pomysłów i idei.
 • Gotowość do częstych podróży służbowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • Obsługa pakietu MS Office.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji: [życiorys (CV) w języku polskim oraz list motywacyjny w języku angielskim] do dnia 21 kwietnia 2017 r., na adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa - z dopiskiem „Rekrutacja - zatrudnienie na stanowisko specjalisty DIZ” lub e-mailem na adres: rekrutacja@paih.gov.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.


Oferty dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. odpowie na wybrane oferty.


Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty. 

 

Dodaj do:    
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij