Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
O Agencji

Ogłoszenia o pracę


TO NIE JEST ZWYKŁA PRACA…

W związku z planowanym otwarciem biur za granicą poszukujemy kandydatów do pracy w regionach: Kraje UE, Bliski Wschód, Ameryka Północna i Południowa, Azja oraz Afryka

Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego

Główne zadania:

 • Obsługa polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem i inwestycjami w państwie działalności ZBH, poprzez udzielanie informacji ekonomicznych i analitycznych o poszczególnych  branżach i sektorach gospodarki, uwarunkowaniach prawnych, konkurencji i potencjale danego rynku
 • Promocja polskiej gospodarki poprzez organizację seminariów i warsztatów oraz organizację stoisk na imprezach targowych i wystawienniczych w miejscu działalności ZBH
 • Obsługa logistyczna i informacyjna misji gospodarczych z Polski (w tym delegacji rządowych) do kraju działalności ZBH
 • Podejmowanie działań interwencyjnych u władz państwa działalności ZBH w imieniu polskich przedsiębiorców
 • Zarządzanie zespołem lokalnych pracowników ZBH
 • Budowanie powiązań i sieci kontaktów w celu zbierania informacji o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych, zmianach uwarunkowań oraz aktualizacji wiedzy na temat gospodarki państwa działalności ZBH

Oczekujemy:

 • Ukończone studia wyższe: preferowane kierunki ekonomiczne, MBA
 • Preferowane 5-letnie doświadczenie zawodowe
 • Doświadczenie w sprzedaży i/lub obsłudze klienta
 • Doświadczenie w pracy za granicą
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość języka obcego w w/w miejscach pracy
 • Umiejętność zarządzania zespołem w środowisku wielokulturowym
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność pracy w zmiennych warunkach biznesowych pod presją czasu
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji i spotkań
 • Umiejętność planowania pracy wieloetapowej
 • Efektywna komunikacja

Oferujemy:

 • Umowa o pracę
 • Pakiet szkoleń przedwyjazdowych i okresowych
 • Ubezpieczenie NNW
 • Raz do roku opłacenie kosztów podróży do Polski (w obie strony)

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji: życiorys (CV) oraz list motywacyjny w języku polskim, za pomocą kwestionariusza znajdującego się pod  linkiem: http://www3.paiz.gov.pl/rekrutacja/

Dodatkowe pytania proszę kierować e-mailem na adres: rekrutacjaZBH@paih.gov.pl

PAIH S.A. zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty lub unieważnienia postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Handlu i Inwestycji S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)".

 

 

 


 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalisty ds. obsługi projektu
(w ramach działania 4.3, PO WER)
w Departamencie Rozwoju Gospodarczego


Główne zadania:

 • Przygotowanie wniosków o płatność w części finansowej, aktualizacja harmonogramu płatności
 • Uzupełnianie bazy personelu i zamówień publicznych
 • Monitoring budżetu projektu, a także przygotowywanie zmian w budżecie
 • Opisywanie dokumentów księgowych
 • Przygotowywanie, organizacja a także rozliczanie delegacji służbowych partnerstwa projektu
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie rozliczania projektu
 • Konsultowanie dokumentów finansowo-księgowych oraz w zakresie pzp, np. specyfikacje istotnych warunków zamówienia, umowy z dostawcami usług,
 • Monitorowanie terminowego dokonywania płatności wydatków związanych z projektem,
 • Dokumentowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień realizowanych w projekcie (zapytania ofertowe, ogłoszenia o zamówieniu, protokoły z postępowań, itp.),
 • Opracowywanie raportów i sprawozdań na potrzeby  projektu,
 • Obsługa administracyjna projektu, prowadzenie dokumentacji projektowej w sposób zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej
 • Bieżący monitoring zmian aktów prawnych, wytycznych horyzontalnych dotyczących realizacji projektu
 • Współpraca z koordynatorem i kierownikiem proj. oraz kontakt z partnerami

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3 letnie doświadczenie przy realizacji, obsłudze i rozliczaniu projektów realizowanych z funduszy unijnych, szczególnie POKL, POWER
 • Znajomość Systemu SL2014
 • Znajomość Wytycznych związanych z realizacją projektów w ramach PO WER
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji zamówień udzielanych w projektach dofinansowywanych ze środków funduszy UE
 • Mile widziana znajomość generatora wniosków aplikacyjnych SOWA
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu dobrym
 • Zdolności organizacyjne, samodzielność w działaniu
 • Odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność

Oferujemy:

 • Wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji ciekawych projektów,
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • Pracę w doświadczonym, prężnym, pozytywnie nastawionym zespole.

Naszą misją jest kreowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego Polski w świecie.
Jeśli chcesz być jego częścią, szukamy właśnie Ciebie!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: CV oraz list motywacyjny w języku polskim z dopiskiem PAIH/PO WER/02/18” na adres: rekrutacja@paih.gov.pl.


Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polska Agencja Inwestycji i Handlu, ul. Bagatela 12, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PAIH/PO WER/02/18 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalisty ds. Obsługi Projektów Inwestycyjnych (Project Manager)
w Departamencie Inwestycji Zagranicznych

 

Główne zadania:

 1. Przygotowywanie koncepcji oraz realizowanie działań ukierunkowanych na promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania;
 2. Prowadzenie działań z zakresu marketingu inwestycyjnego, czyli aktywne poszukiwanie i zachęcanie przedsiębiorców polskich i zagranicznych do realizacji inwestycji w naszym kraju;
 3. Opracowywanie i udzielanie inwestorom informacji: ekonomicznych, prawnych (w tym o dostępnych formach zachęt inwestycyjnych), sektorowych oraz innych danych analitycznych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej;
 4. Przygotowanie, aktualizacja oraz prezentowanie informacji na temat poszczególnych sektorów: przemysłowego oraz usługowego;
 5. Kompleksowe doradztwo lokalizacyjne w oparciu o identyfikację potrzeb Klienta;
 6. Wsparcie w przygotowaniu pakietu zachęt inwestycyjnych;
 7. Podejmowanie działań w ramach opieki po inwestycyjnej polegające na identyfikacji i próbie ograniczania barier utrudniających dalszy rozwój działalności Klientów Agencji.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie lub prawo;
 2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Znajomość innych języków mile widziana;
 3. Umiejętności analityczne polegające na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i analizie danych przy pomocy arkusza kalkulacyjnego (minimum średniozaawansowany poziom obsługi);
 4. Gotowość do wystąpień publicznych, również w języku obcym, rozwinięte umiejętności prezentacji oraz obsługi najnowszych programów służących do uatrakcyjnienia prezentacji;
 5. Mile widziane co najmniej dwuletnie doświadczenie w międzynarodowym środowisku biznesowym / naukowym;
 6. Jasność i klarowność formułowania myśli, umiejętność argumentowania i szybkiego pozyskiwania wiedzy w nowych obszarach, otwartość na zmianę oraz kreatywność w formułowaniu propozycji rozwoju działalności operacyjnej,
 7. Wiedza na temat wybranych gałęzi sektora przemysłowego bądź usługowego w Polsce oraz na świecie (np. motoryzacja, lotnictwo, AGD, przetwórstwo spożywcze) będzie dodatkowym atutem;
 8. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 9. Umiejętności interpersonalne, ze szczególnym uwzględnieniem łatwości nawiązywania i utrzymywania relacji z Klientami Agencji,
 10. Znajomość prawa gospodarczego, w szczególności zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym;
 11. Gotowość do podróży służbowych (ok. 10% czasu pracy);
 12. Odporność na stres.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. Współpracę z przedstawicielami środowisk biznesowych z całego świata;
 3. Pracę w młodym, dynamicznym zespole;
 4. Duży stopień samodzielności przy realizacji powierzanych zadań pod okiem doświadczonych mentorów;
 5. satysfakcję z udziału w ciekawych projektach oraz obsługi inwestycji często zmieniających lokalny krajobraz gospodarczy; możliwość pogłębienia wiedzy na temat różnych gałęzi sektora produkcyjnego oraz usługowego,
 6. Możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań;
 7. Pakiet socjalny / opiekę medyczną.

 

Naszą misją jest kreowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego Polski w świecie.
Jeśli chcesz być jego częścią, szukamy właśnie Ciebie !

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: CV oraz list motywacyjny w języku polskim z dopiskiem „Specjalista ds. Obsługi Projektów Inwestycyjnych”  na adres: rekrutacja@paih.gov.pl

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

  Jeśli chcą Państwo otrzymywać Biuletyn, prosimy o wypełnienie formularza

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12

00-585 Warszawa

Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

NIP:526-030-01-67; kapitał zakładowy: 21.818.000,00 zł

KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

fb yt tw bip internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij