Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Ogłoszenia o pracę

TO NIE JEST ZWYKŁA PRACA…

W związku z planowanym otwarciem biur za granicą poszukujemy kandydatów do pracy w regionach: Kraje UE, Bliski Wschód, Ameryka Północna i Południowa, Azja oraz Afryka

Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego

Główne zadania:

 • Obsługa polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem i inwestycjami w państwie działalności ZBH, poprzez udzielanie informacji ekonomicznych i analitycznych o poszczególnych  branżach i sektorach gospodarki, uwarunkowaniach prawnych, konkurencji i potencjale danego rynku
 • Promocja polskiej gospodarki poprzez organizację seminariów i warsztatów oraz organizację stoisk na imprezach targowych i wystawienniczych w miejscu działalności ZBH
 • Obsługa logistyczna i informacyjna misji gospodarczych z Polski (w tym delegacji rządowych) do kraju działalności ZBH
 • Podejmowanie działań interwencyjnych u władz państwa działalności ZBH w imieniu polskich przedsiębiorców
 • Zarządzanie zespołem lokalnych pracowników ZBH
 • Budowanie powiązań i sieci kontaktów w celu zbierania informacji o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych, zmianach uwarunkowań oraz aktualizacji wiedzy na temat gospodarki państwa działalności ZBH

Oczekujemy:

 • Ukończone studia wyższe: preferowane kierunki ekonomiczne, MBA
 • Preferowane 5-letnie doświadczenie zawodowe
 • Doświadczenie w sprzedaży i/lub obsłudze klienta
 • Doświadczenie w pracy za granicą
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość języka obcego w w/w miejscach pracy
 • Umiejętność zarządzania zespołem w środowisku wielokulturowym
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność pracy w zmiennych warunkach biznesowych pod presją czasu
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji i spotkań
 • Umiejętność planowania pracy wieloetapowej
 • Efektywna komunikacja

Oferujemy:

 • Umowa o pracę
 • Pakiet szkoleń przedwyjazdowych i okresowych
 • Ubezpieczenie NNW
 • Raz do roku opłacenie kosztów podróży do Polski (w obie strony)

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji: życiorys (CV) oraz list motywacyjny w języku polskim, za pomocą kwestionariusza znajdującego się pod  linkiem: http://www3.paiz.gov.pl/rekrutacja/

Dodatkowe pytania proszę kierować e-mailem na adres: rektutacjaZBH@paih.gov.pl

PAIH S.A. zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty lub unieważnienia postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Handlu i Inwestycji S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)".

 

 



 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalisty ds. komunikacji w Biurze prasowym

Liczba stanowisk: 1

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Główne zadania:

 1. Organizacja spotkań prasowych (konferencje, briefingi, śniadania, warsztaty)
 2. Obsługa prasowa wydarzeń z udziałem przedstawicieli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
 3. Przygotowanie codziennego przeglądu prasy
 4. Aktualizacja i rozbudowa bazy mediów krajowych
 5. Przygotowanie cotygodniowego kalendarza wydarzeń z udziałem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A..
 6. Komunikacja wewnętrzna

Oczekujemy:

 1. Wykształcenia wyższego  magisterskiego  ( preferowane public relations, dziennikarstwo)
 2. Bardzo dobrej znajomość języka angielskiego
 3. Wiedzy popartej doświadczeniem
 4. Znajomości rynku mediów w Polsce, w krajach UE i poza
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, zwłaszcza pakietu Microsoft Office.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu  pracy
 2. możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań
 3. pakiet socjalny / opiekę medyczną

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji: życiorys (CV)  oraz list motywacyjny w języku polskim, na adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa - z dopiskiem „Rekrutacja - Specjalista ds. komunikacji” lub e-mailem na adres: rekrutacja@paih.gov.pl

PAIH S.A. zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty lub unieważnienia postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Handlu i Inwestycji S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)".




 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Project Manager
w Departamencie Promocji Gospodarczej

Liczba stanowisk:  2.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Główne obowiązki:

 • realizacja projektów w zakresie promocji gospodarczej Polski,
 • koordynacja i samodzielna realizacja działań związanych z organizacją misji gospodarczych oraz udziału w zagranicznych targach i wystawach,
 • nadzór, koordynacja i bieżąca współpraca z Zagranicznymi Biurami Handlowymi,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane   ekonomiczne
 • znajomość zagadnień promocji inwestycji i eksportu  oraz wymiany gospodarczej z zagranicą
 • rozumienie zagadnień makroekonomicznych
 • dobre rozeznanie w geografii gospodarczej świata
 • doświadczenie w zakresie samodzielnego zarządzania projektami, w tym planowanie i realizacja budżetu oraz sprawozdawczość
 • biegła  znajomość dwóch języków obcych -w tym języka angielskiego, potwierdzona certyfikatami
 • znajomość trzeciego języka obcego będzie dodatkowym atutem
 • co najmniej trzyletni staż pracy w środowisku biznesowym, najchętniej międzynarodowym, będzie istotnym atutem

Umiejętności:

 • umiejętność prowadzenia negocjacji i spotkań w języku obcym
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • umiejętność planowania pracy wieloetapowej
 • efektywna komunikacja
 • umiejętności interpersonalne, w tym łatwość nawiązywania kontaktów oraz prezentacji pomysłów i idei
 • gotowość do podróży służbowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • obsługa pakietu MS Office

Oferujemy:

 • wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji ciekawych projektów
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań
 • pracę w doświadczonym, prężnym, pozytywnie nastawionym zespole
 • pakiet socjalny / opiekę medyczną

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji: życiorys (CV) oraz list motywacyjny, na adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa - z dopiskiem - Rekrutacja na stanowisko „PM - DPG” lub e-mailem na adres: rekrutacja@paih.gov.pl

PAIH S.A. zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty lub unieważnienia postępowania rekrutacyjnego.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.




 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalisty ds. analiz i prezentacji danych 
w Departamencie Rozwoju Gospodarczego

Liczba stanowisk:  1.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Główne obowiązki:

 1. Współpraca z partnerami wewnątrz i na zewnątrz organizacji, w celu zidentyfikowania ich potrzeb związanych z analizami danych oraz specyfikacji wymagań
 2. Dobieranie narzędzi i metod analizy oraz ich optymalizacji pod kątem konkretnego klienta – wewnętrznego i zewnętrznego
 3. Budowanie zapytań pod kątem pożądanych form i metod raportowania
 4. Analiza danych szczegółowych oraz tworzenie i rozbudowa modułów raportowych
 5. Opracowanie prezentacji i dokumentacji analiz danych
 6. Współpraca przy administrowaniu systemami w celu pozyskiwania danych i narzędzi niezbędnych do prac analitycznych

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (np. finanse, ekonomia, handel międzynarodowy)
 2. Biegła znajomość języka angielskiego (w tym biznesowego) - warunek konieczny, znajomość komunikatywna drugiego języka mile widziana.
 3. Ekspercka wiedza z zakresu MS Excel
 4. Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 5. Umiejętność szybkiego wyszukiwania i krytycznej analizy informacji
 6. Dobra znajomość pojęć z zakresu ekonomii, finansów, orientowanie się w międzynarodowej sytuacji gospodarczej
 7. Umiejętność selekcji informacji i wygłaszania prezentacji dla kilku-kilkudziesięciu osób
 8. Umiejętność sprawnego przygotowywania materiałów w formie krótkich notatek, prezentacji komputerowych

Oferujemy:

 1. umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 3. pakiet socjalny / opiekę medyczną.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji: życiorys (CV) oraz list motywacyjny w języku polskim, na adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa - z dopiskiem „Rekrutacja - Specjalista ds. analiz i prezentacji danych” lub e-mailem na adres: rekrutacja@paih.gov.pl

PAIH S.A. zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty lub unieważnienia postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

 



 

Dodaj do:    
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij