Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Ogłoszenia o pracę

TO NIE JEST ZWYKŁA PRACA…

W związku z planowanym otwarciem biur za granicą poszukujemy kandydatów do pracy w regionach: Kraje UE, Bliski Wschód, Ameryka Północna i Południowa, Azja oraz Afryka

Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego

Główne zadania:

 • Obsługa polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem i inwestycjami w państwie działalności ZBH, poprzez udzielanie informacji ekonomicznych i analitycznych o poszczególnych  branżach i sektorach gospodarki, uwarunkowaniach prawnych, konkurencji i potencjale danego rynku
 • Promocja polskiej gospodarki poprzez organizację seminariów i warsztatów oraz organizację stoisk na imprezach targowych i wystawienniczych w miejscu działalności ZBH
 • Obsługa logistyczna i informacyjna misji gospodarczych z Polski (w tym delegacji rządowych) do kraju działalności ZBH
 • Podejmowanie działań interwencyjnych u władz państwa działalności ZBH w imieniu polskich przedsiębiorców
 • Zarządzanie zespołem lokalnych pracowników ZBH
 • Budowanie powiązań i sieci kontaktów w celu zbierania informacji o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych, zmianach uwarunkowań oraz aktualizacji wiedzy na temat gospodarki państwa działalności ZBH

Oczekujemy:

 • Ukończone studia wyższe: preferowane kierunki ekonomiczne, MBA
 • Preferowane 5-letnie doświadczenie zawodowe
 • Doświadczenie w sprzedaży i/lub obsłudze klienta
 • Doświadczenie w pracy za granicą
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość języka obcego w w/w miejscach pracy
 • Umiejętność zarządzania zespołem w środowisku wielokulturowym
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność pracy w zmiennych warunkach biznesowych pod presją czasu
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji i spotkań
 • Umiejętność planowania pracy wieloetapowej
 • Efektywna komunikacja

Oferujemy:

 • Umowa o pracę
 • Pakiet szkoleń przedwyjazdowych i okresowych
 • Ubezpieczenie NNW
 • Raz do roku opłacenie kosztów podróży do Polski (w obie strony)

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji: życiorys (CV) oraz list motywacyjny w języku polskim, za pomocą kwestionariusza znajdującego się pod  linkiem: http://www3.paiz.gov.pl/rekrutacja/

Dodatkowe pytania proszę kierować e-mailem na adres: rekrutacjaZBH@paih.gov.pl

PAIH S.A. zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty lub unieważnienia postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Handlu i Inwestycji S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)".

 


 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Project Manager / Główny Specjalista 
w Zespole realizującym Branżowe Programy Promocji BRAND w
Departamencie Promocji Gospodarczej

 

Główne zadania:

 1. organizacja i udział w zagranicznych targach i wystawach organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych;
 2. przygotowanie i realizacja działań PR dedykowanych programom;
 3. bieżąca współpraca z Zagranicznymi Biurami Handlowymi PAIH, polskimi placówkami zagranicznymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji powierzonych projektów;
 4. stały kontakt z organizatorami targów i wystaw;
 5. przygotowanie i realizacja we współpracy z komórką Zamówień Publicznych PAIH  procedur przetargowych w ramach organizowanych projektów ;
 6. opracowywanie materiałów informacyjnych na potrzeby realizowanych projektów;
 7. przygotowywanie dokumentów prawno-finansowych niezbędnych do realizacji i rozliczania projektu, w tym postępowań zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
 8. prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektów zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. minimum 2 letnie doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów w ramach zagranicznych imprez wystawienniczych lub misji gospodarczych oraz nawiązywaniu relacji z organizatorami targów i wystawcami;
 3. doświadczenie w przygotowywaniu specyfikacji do postępowań na wybór wykonawców działań targowych (zabudowa stoisk, wynajem powierzchni, pokazy kulinarne, itp)
 4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pożądana znajomość drugiego języka;
 5. znajomość aspektów prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego; znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie dodatkowym atutem; wysokie zdolności organizacyjne;
 6. umiejętność analitycznego myślenia;
 7. dokładność i systematyczność;
 8. gotowość do częstych wyjazdów służbowych;
 9. biegła znajomość pakietu Microsoft Office.
 10. dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy lub udokumentowana znajomość jednej z branż:


  • Biotechnologia i farmacja
  • Sprzęt medyczny
  • Części samochodowe i lotnicze
  • Maszyny i urządzenia
  • Moda polska
  • Kosmetyki
  • Budowa i wykańczanie budowli
  • Jachty i łodzie
  • Meble

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 2. Możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 3. Pakiet socjalny / opiekę medyczną.

 

Naszą misją jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie.
Jeśli chcesz być jego częścią szukamy właśnie Ciebie !

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: CV oraz list motywacyjny w języku polskim z dopiskiem „Project Manager - BPP - DPG” na adres: rekrutacja@paih.gov.pl


Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.


Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


 


 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Project Manager
w Departamencie Promocji Gospodarczej

 

Główne zadania:

 1. realizowanie projektów w zakresie promocji gospodarczej Polski, promocji eksportu, a także funduszy strukturalnych,
 2. otwieranie nowych lokalizacji biur handlowych zagranicą, w tym: wyszukiwanie interesujących lokalizacji/ nieruchomości,
 3. negocjacje z krajowymi i lokalnymi dostawcami, wspieranie w procesach logistycznych pomiędzy Polską, a siedzibą biura,
 4. rejestrowanie działalności oraz aktywne uczestnictwo w kwestiach formalno-prawnych,
 5. organizacja pracy biura od początkowej fazy projektu do czasu uruchomienia placówki, następnie ścisła współpraca z Kierownikiem Biura Handlowego,
 6. planowanie i realizacja budżetu, raportowanie,
 7. nadzór, koordynacja i bieżąca współpraca z Zagranicznymi Biurami Handlowymi,
 8. samodzielna realizacja działań związanych z organizacją misji gospodarczych oraz udziału w zagranicznych targach i wystawach.


Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
 2. co najmniej trzyletni staż pracy w środowisku biznesowym, najchętniej międzynarodowym,
 3. znajomość zagadnień promocji inwestycji i eksportu  oraz wymiany gospodarczej,
 4. dobre rozeznanie w geografii gospodarczej świata,
 5. biegła znajomość dwóch języków obcych -w tym języka angielskiego, potwierdzona certyfikatami, znajomość trzeciego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 6. umiejętność prowadzenia negocjacji i spotkań w języku obcym,
 7. umiejętność planowania pracy wieloetapowej,
 8. gotowość do podróży służbowych,
 9. obsługa pakietu MS Office.


Oferujemy:

 1. wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji ciekawych projektów,
 2. możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 3. pracę w doświadczonym, prężnym, pozytywnie nastawionym zespole,
 4. pakiet socjalny / opiekę medyczną.

 

Naszą misją jest kreowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego Polski w świecie.
Jeśli chcesz być jego częścią, szukamy właśnie Ciebie!

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: CV oraz list motywacyjny w języku polskim z dopiskiem „Project Manager - DPG”  na adres: rekrutacja@paih.gov.pl


Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalisty ds. Obsługi Projektów Inwestycyjnych (Project Manager)
w Departamencie Inwestycji Zagranicznych

 

Główne zadania:

 1. Przygotowywanie koncepcji oraz realizowanie działań ukierunkowanych na promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania;
 2. Prowadzenie działań z zakresu marketingu inwestycyjnego, czyli aktywne poszukiwanie i zachęcanie przedsiębiorców polskich i zagranicznych do realizacji inwestycji w naszym kraju;
 3. Opracowywanie i udzielanie inwestorom informacji: ekonomicznych, prawnych (w tym o dostępnych formach zachęt inwestycyjnych), sektorowych oraz innych danych analitycznych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej;
 4. Przygotowanie, aktualizacja oraz prezentowanie informacji na temat poszczególnych sektorów: przemysłowego oraz usługowego;
 5. Kompleksowe doradztwo lokalizacyjne w oparciu o identyfikację potrzeb Klienta;
 6. Wsparcie w przygotowaniu pakietu zachęt inwestycyjnych;
 7. Podejmowanie działań w ramach opieki po inwestycyjnej polegające na identyfikacji i próbie ograniczania barier utrudniających dalszy rozwój działalności Klientów Agencji.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie lub prawo;
 2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Znajomość innych języków mile widziana;
 3. Umiejętności analityczne polegające na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i analizie danych przy pomocy arkusza kalkulacyjnego (minimum średniozaawansowany poziom obsługi);
 4. Gotowość do wystąpień publicznych, również w języku obcym, rozwinięte umiejętności prezentacji oraz obsługi najnowszych programów służących do uatrakcyjnienia prezentacji;
 5. Mile widziane co najmniej dwuletnie doświadczenie w międzynarodowym środowisku biznesowym / naukowym;
 6. Jasność i klarowność formułowania myśli, umiejętność argumentowania i szybkiego pozyskiwania wiedzy w nowych obszarach, otwartość na zmianę oraz kreatywność w formułowaniu propozycji rozwoju działalności operacyjnej,
 7. Wiedza na temat wybranych gałęzi sektora przemysłowego bądź usługowego w Polsce oraz na świecie (np. motoryzacja, lotnictwo, AGD, przetwórstwo spożywcze) będzie dodatkowym atutem;
 8. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 9. Umiejętności interpersonalne, ze szczególnym uwzględnieniem łatwości nawiązywania i utrzymywania relacji z Klientami Agencji,
 10. Znajomość prawa gospodarczego, w szczególności zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym;
 11. Gotowość do podróży służbowych (ok. 10% czasu pracy);
 12. Odporność na stres.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. Współpracę z przedstawicielami środowisk biznesowych z całego świata;
 3. Pracę w młodym, dynamicznym zespole;
 4. Duży stopień samodzielności przy realizacji powierzanych zadań pod okiem doświadczonych mentorów;
 5. satysfakcję z udziału w ciekawych projektach oraz obsługi inwestycji często zmieniających lokalny krajobraz gospodarczy; możliwość pogłębienia wiedzy na temat różnych gałęzi sektora produkcyjnego oraz usługowego,
 6. Możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań;
 7. Pakiet socjalny / opiekę medyczną.

 

Naszą misją jest kreowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego Polski w świecie.
Jeśli chcesz być jego częścią, szukamy właśnie Ciebie !

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: CV oraz list motywacyjny w języku polskim z dopiskiem „Specjalista ds. Obsługi Projektów Inwestycyjnych”  na adres: rekrutacja@paih.gov.pl

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalisty ds. Analiz i Prezentacji Danych 
w Departamencie Rozwoju Gospodarczego

 

Główne zadania:

 1. Współpraca z partnerami wewnątrz i na zewnątrz organizacji, w celu zidentyfikowania ich potrzeb związanych z analizami danych oraz specyfikacji wymagań
 2. Dobieranie narzędzi i metod analizy oraz ich optymalizacji pod kątem konkretnego klienta - wewnętrznego i zewnętrznego
 3. Budowanie zapytań pod kątem pożądanych form i metod raportowania
 4. Analiza danych szczegółowych oraz tworzenie i rozbudowa modułów raportowych
 5. Opracowanie prezentacji i dokumentacji analiz danych
 6. Operowanie bazami danych w celu pozyskiwania informacji i narzędzi niezbędnych do prac analitycznych

Wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe, preferowane kierunki: finanse, ekonomia, handel międzynarodowy
 2. Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 3. Umiejętność szybkiego wyszukiwania i krytycznej analizy informacji
 4. Biegła znajomość języka angielskiego (w tym biznesowego) - warunek konieczny, znajomość komunikatywna drugiego języka mile widziana
 5. Biegła znajomość z zakresu MS Excel
 6. Dobra znajomość pojęć z zakresu ekonomii, finansów, orientowanie się w międzynarodowej sytuacji gospodarczej
 7. Umiejętność selekcji informacji i prowadzenia prezentacji dla większych grup

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 2. Możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 3. Pakiet socjalny / opiekę medyczną.

 

Naszą misją jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie.
Jeśli chcesz być jego częścią szukamy właśnie Ciebie !

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: CV oraz list motywacyjny w języku polskim z dopiskiem „Specjalista ds. Analiz i Prezentacji Danych”  na adres: rekrutacja@paih.gov.pl

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Dodaj do:    
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij