Wydarzenia − zapisy

Polsko-Niemieckie Forum Biznesowe

Wersja polska  English version

Zapraszamy przedsiębiorców do uczestnictwa w Polsko-Niemieckim Forum Biznesowym 2 lipca 2024 r. w Warszawie.

Zainteresowane firmy proszone są o wypełnienie formularza do dnia 27 czerwca 2024 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: aneta.wankiewicz@paih.gov.pl.

  1. 1. Dane kontak­towe
  2. 2. Dane firmy
  3. 3. Dane wizerunkowe
  4. 4. Działalność firmy
  5. 5. Oświad­czenia
Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Należy podać adres e˗mail, na który ma być kierowana korespondencja w formie elektronicznej, zapewniająca skuteczną komunikację pomiędzy Organizatorem PAIH S.A. a Uczestnikiem.
E-mail firmowy
Powtórz e-mail
Telefon
Dane firmy
Podaj NIP lub REGON

Dane wizerunkowe firmy
Skrócona nazwa firmy
Strona internetowa
Rok złożenia
Liczba zatrudnionych
Szczegóły działalności firmy
Główna branża działalności

Opis działalności firmy: doświadczenie, kraje współpracy, innowacyjne rozwiązania itp. (max. 700 znaków)
Czy posiadają Państwo doświadczenie w eksporcie na rynek niemiecki?
Oczekiwana forma współpracy
Zdjęcia promocyjne

Prosimy o załączenie czterech uniwersalnych zdjęć (produktów, usług, zakładu produkcyjnego, siedziby firmy itp.), bez treści (tj. bez tekstów, schematów produkcyjnych, stron z katalogów, printscreenów itp.). Prosimy o zachowanie nazewnictwa plików w postaci: "nazwa firmy_zdjęcie_nr (1,2,3)". Preferowany format JPG, PNG, TIFF, min. 800x800 px.

Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 3:
Zdjęcie 4:
Oświadczenia
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu uczestnictwa w Wydarzeniu i akceptuję jego treść. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* zaznaczenie oświadczenia jest obowiązkowe w przypadku wzięcia udziału w Wydarzeniu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAIH (adres: ul. Krucza 50, 00 025 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu udziału w Wydarzeniu. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w klauzuli informacyjnej.