Inwestycje
Strona główna > Inwestycje > Zachęty inwestycyjne > Parki przemysłowe i technologiczne > Park Naukowo - Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach

Park Naukowo - Technologiczny Polska - Wschód w SuwałkachMISJA I CELE

Park Naukowo - Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje od czerwca 2004 r. (data powstania - 04.06.2004).

Idea utworzenia Parku wynikła z poszukiwania pomysłu na przełamanie istniejących barier i opóźnień w rozwoju województwa podlaskiego. Celem strategicznym Parku jest stworzenie w Suwałkach atrakcyjnego miejsca wzajemnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem, umożliwiającego transfer technologii i prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej i inwestowania. Udziałowcami Spółki są: Miasto Suwałki, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Warszawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Instytut Łączności w Warszawie I Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku.


Budynki Inkubatora i Laboratoriów


Budynki Inkubatora i Laboratoriów

W ramach projektu „Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,w końcu 2012 roku powstał kompleks obiektów Parku. Składa się on z: Inkubatora Technologicznego, zespołu laboratoriów: Laboratorium Badania Produktu Chemicznego, Laboratorium Medycznego, Laboratorium - Energii Odnawialnej i Laboratorium Multimedialnego, Hali Procesów Logistyczno - Produkcyjnych i Centrum Konferencyjnego. W budynku Inkubatora mieszczą się po-mieszczenia recepcyjne kompleksu i pomieszczenia biurowe o zróżnicowanej powierzchni - dogodne dla funkcjonowania małych i większych firm, na różnych etapach rozwoju. Rolę uzupełniającą pełnią salki narad i zaplecze socjalne. Centrum Konferencyjne, do duża - mieszcząca 300 osób, amfiteatralna sala konferencyjna z pomieszczeniami dla tłumaczy symultanicznych i dwom kameralnymi salkami oraz sala na 100 osób z zapleczem kateringowym. Obydwie sale wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi mogą być użytkowane wspólnie tworząc przestrzeń konferencyjno - wystawienniczą, bądź oddzielnie. Całość wyposażono w nowoczesne rozwiązania audio i video, umożliwiające m. in. elektroniczne liczenie głosów przy głosowaniach, nagrywanie i transmisję obrad.

Obiekty Parku charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami, funkcjonalnością, wysoką, jakością wykonania i ciekawą architekturą.


Sala konferencyjna 300 miejscowa

Sala konferencyjna 100 miejscowa

Sala 12 miejscowa

Sala 16 miejscowa

Centrum Konferencyjno - Wystawiennicze
Hala procesów technologicznych

 

Park Naukowo-Technologiczny - to:

 • Zainicjowany ze środków publicznych kompleks gospodarczy o charakterze naukowo-przemysłowym,
 • Stymulator systematycznego rozwoju nauki i gospodarki, zapewniający warunki dla swobodnego przepływu wiedzy naukowej do praktyki gospodarczej,
 • Miejsce rozwoju nowoczesnych technologii, generujące nowe miejsca pracy,
 • Impuls do powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Siła napędowa gospodarki całego regionu.

 

Oferta Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach sp. z o.o.


1. Oferta sprzedaży terenów

Park Naukowo - Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. oferuje atrakcyjne działki inwestycyjne na terenach posiadających pełne uzbrojenie.

Oferta jest skierowana szczególnie do firm innowacyjnych działających w obszarze zaawansowanych technologii, a przede wszystkim inwestorów prezentujących:

 • technologie systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych,
 • elektronikę,
 • technologie inżynierii materiałowej,
 • technologie ochrony zdrowia i inżynierii medycznej,
 • technologie związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • automatykę, aparaturę pomiarową i laboratoryjną,
 • mechanikę precyzyjną.


Tereny inwestycyjne - Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

2. Wynajem pomieszczeń.

Oferta wynajmu sal konferencyjnych i pomieszczeń w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

Lp Pomieszczenie Liczba miejsc Opis

1

Sala konferencyjna

I p.

304+6 dla osób na wózkach

sala konferencyjna Parku to idealne miejsce do organizacji wszelkiego rodzaju konferencji

 • wzorowa estetyka
 • ustawienie foteli amfiteatralne
 • profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy,
 • multimedialny,
 • tłumaczenia, symultaniczne - 3 kabiny tłumaczy, system bezprzewodowy
 • zaplecze cateringowe
 • w bezpośredniej bliskości 2 kameralne salki po 12 osób

2

Sala konferencyjna parter

100

sala konferencyjna wyposażona w system do głosowania. Jest to idealne miejsce do organizacji seminariów.

 • profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy,
 • multimedialny,
 • system do głosowania-idealny do organizacji zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy
 • zaplecze cateringowe

3

Sala konferencyjna IIIp

16

sala na 16 osób, bardzo elegancka i dobrze wyposażona, odpowiednia na szkolenia oraz spotkania biznesowe

 • sprzęt multimedialny,
 • możliwość wynajęcia komputerów szkoleniowych,
 • możliwość prowadzenia telekonferencji
 • profesjonalna rejestracja audio-wideo

5

Sale konferencyjne kameralne /4/

12

sale /4/ na 12 osób, odpowiednie na szkolenia oraz spotkania biznesowe

 • sprzęt multimedialny,
 • możliwość wynajęcia komputerów szkoleniowych,
 • możliwość prowadzenia telekonferencji

6

Pomieszczenia biurowe


znakomite warunki dla nowoczesnych firm, doskonale wyposażone pomieszczenia biurowe w nowoczesnym środowisku, klimatyzowane, zapewniamy Internet. W korytarzu zaplecze kuchenne, salki narad.

7

Boksy biurowe

7m²

boksy biurowe umeblowane i wyposażone jak pozostałe pomieszczenia biurowe. Wydzielone szklanymi ściankami. Doskonałe dla rozpoczynających działalność.

8

Sala wystawiennicza

420 m²

Sala doskonale nadaje się na organizację wystaw, pokazów, małych targów, zlokalizowana na parterze, wyjście na patio

 • profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy,
 • multimedialny,
 • zaplecze cateringowe
 • w bezpośredniej bliskości i sala konferencyjna na I p. i 2 kameralne salki po 12 osób

9

Centrum konferencyjno - wystawiennicze

cały obiekt -budynek D

W skład obiektu wchodzą: sala na 304 miejsca + 6 dla osób na wózkach, sala na 100 miejsc z foyer, z możliwością przekształcenia w salę wystawienniczą, o pow. 420 m², szatnie, sanitariaty, zaplecze cateringowe, palarnia, 2 kameralne sale po 12 miejsc

10

Hala procesów logistyczno -produkcyjnych


Ogólna powierzchnia hali wynosi 745 m² i składa się z pomieszczeń:

 • produkcyjnych,
 • magazynowych,
 • socjalnych i sanitarnych.

Hala może być wykorzystana do umieszczenia w niej nieuciążliwej produkcji lub może być przeznaczona na magazyn wysokiego składowania.

Ceny podlegają negocjacji.


3. Laboratoria

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. zaprasza do skorzystania z oferty naszych laboratoriów badawczo-rozwojowych. Świetnie wyposażone laboratoria pozwalają na prowadzenie działalności dydaktyczno-naukowej i komercyjnej.


3.1 Laboratorium Platforma Multimedialna

 

Laboratorium dysponuje zapleczem badawczym w zakresie innowacyjnych i zaawansowanych technologii pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych cyfrowych.

Wyposażone jest w wysokiej jakości sprzęt i kilka rodzajów narzędzi informatycznych, służących m.in. do obróbki materiałów audio i wideo, analizy i odsyskiwania danych także z fizycznie uszkodzonych nośników, komplementarnego badania procesu kodowania i szyfrowania danych.

Pracownie mogą być udostępniane jednostkom badawczym i edukacyjnym, możliwa jest działalność dydaktyczno-naukowa, organizacja szkoleń, odbywania praktyk i staży zawodowych.

W ramach laboratorium funkcjonują pracownie:

 • odzyskiwania danych,
 • badania i wspomagania projektowania grafiki 2D i 3D,
 • systemów obrazowania w automatyce przemysłowej,
 • kodowania i szyfrowania danych,
 • badania dźwięku.

Wyposażone jest m.in. w:

 • oprogramowanie do odzyskiwania utraconych danych,
 • precyzyjne narzędzia fotograficzne i drukujące,
 • oprogramowanie do obróbki materiałów audiowizualnych,
 • systemy doświadczalne,
 • serwery i switche,
 • kamerę termowizyjną,
 • symulatory badania


3.2 Laboratorium Centrum Energii Odnawialnej

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt do prowadzenia badań naukowych, świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz działalności innowacyjnej w zakresie badań biomasy oraz odpadów i produktów pośrednich procesów przetwarzania biomasy różnego pochodzenia, badań nad zwiększeniem efektywności pozyskiwania energii z biomasy.

Wyposażenie pracowni umożliwia prowadzenie działalności edukacyjnej, możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych.

Innowacyjność laboratorium polega na możliwości prowadzenia badań, które pozwolą opracować nowe metody wytwarzania paliw II generacji z biomasy odpadowej, między innymi do zasilania układów kogeneracyjnych opartych na silnikach tłokowych, silnikach cieplnych i ogniwach paliwowych.

Zadaniem laboratorium jest:

 • badanie biomasy i jej wykorzystanie,
 • badanie efektywności energetycznej,
 • energetyczne zagospodarowanie odpadów,
 • badanie procesów związanych z powstawaniem i wykorzystaniem energii odnawialnej,
 • opracowanie metod pozyskiwania energii z odpadów.

Wyposażone jest m.in. w:

 • bioreaktory,
 • chromatografy
 • instalacje analityczne,
 • wymagane wyposażenie do przeprowadzania eksperymentów naukowych.


3.3 Laboratorium Badania Produktu Chemicznego

Nowoczesny sprzęt laboratoryjny pozwala na prowadzenie badań naukowych, świadczenie usług badawczo-rozwojowych oraz poszukiwanie ekologicznych rozwiązań dla przemysłu w zakresie produktów przerobu ropy naftowej i produktów chemicznych z wykorzystaniem nanotechnologii. Mogą być prowadzone prace nad zmniejszeniem toksyczności (szkodliwości) produktów chemicznych, mające na celu zmniejszenie ich zużycia i tym samym ochronę środowiska.

Zadaniem laboratorium jest:

 • badanie chemii gospodarczej, motoryzacyjnej i materiałowej,
 • biochemiczne badanie produktowe,
 • opracowanie nowych receptur związków chemicznych i technologii produkcyjnych,
 • zastosowanie nanotechnologii w przemyśle.

Wyposażone jest m.in. w kompleksowe wyposażenie do badań i wdrożeń w zakresie:

 • technologii paliw,
 • smarów,
 • produktów kosmetycznych.


3.4 Laboratorium Kreatywności Akademickiej "CENTRUM MEDYCZNE"

        

Laboratorium dysponuje zapleczem badawczym w zakresie najnowocześniejszych metod symulacji procedur medycznych oraz oceny zastosowań sprzętu i aparatury medycznej w aspekcie funkcjonalnym i środowiskowym.

Głównym założeniem laboratorium jest koncentracja w jednym obszarze pomieszczeń do symulacji różnych środowisk udzielania świadczeń zdrowotnych, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych obecnie technologii symulacji.

Laboratorium wyposażone jest w unikalne symulatory pacjenta (Human Patient Simulators) oraz pierwszy w Polsce symulator ambulansu, co pozwala na odwzorowanie środowiska pracy zespołu medycznego oraz kierującego pojazdem.

Wyposażenie laboratorium jest połączone siecią komputerową z możliwością transmisji danych do jednostek zewnętrznych.

Zastosowanie symulatorów pacjenta sterowanych bezprzewodowo umożliwia przeprowadzanie badań i symulacji w środowisku naturalnym, a możliwość zdalnego sterowania niektórymi narzędziami pozwala na ich nadzorowanie przez osoby znajdujące się poza terenem laboratorium.

Laboratorium jest dostosowane do prowadzenia prac badawczych nad procedurami medycznymi stosowanymi w opiece przedszpitalnej oraz działań badawczo-wdrożeniowych związanych ze sprzętem i aparaturą medyczną, w szczególności związanych z jej praktycznym zastosowaniem oraz ergonomią.

W ramach laboratorium prowadzona jest działalność szkoleniowa z zakresu procedur medycznych w opiece szpitalnej i przedszpitalnej jak też szkoleń-pokazów treningowych z udziałem służb pozamedycznych, straży pożarnej, policji i wojska.

Zadaniem laboratorium jest:

 • badanie procedur medycznych i zabiegowych,
 • badanie ergonomii stosowania sprzętu i aparatury medycznej,
 • badanie zjawiska stresu w zawodach medycznych i paramedycznych,
 • badanie choroby symulatorowej,
 • prowadzenie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych dla środowisk medycznych.

Wyposażone jest m.in. w:

 • fantomy,
 • symulatory,
 • defibrylatory,
 • zestawy anestezjologiczne,
 • linie diagnostyczno-badawcze do testowania aparatury i procedur ratownictwa medycznego.

Laboratorium obsługiwane jest przez operatora: Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o., kontakt: lsm@medicalsimulation.pl, tel. 512 296 960.

Dane kontaktowe:

Nazwa firmy

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres

ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki

Recepcja

tel.: +48 87 564 22 00
fax: +48 87 564 22 01

Strona internetowa

www.park.suwalki.pl

e-mail:

park@park.suwalki.pl

Sekretariat

tel.: +48 87 564 22 22
fax: +48 87 564 22 21

Księgowość

tel.: +48 87 564 22 66

Administracja obiektu

tel.: +48 87 564 22 55

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Numer NIP

844-21-26-570

Numer REGON

791066874
(Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2019)


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij