Inwestycje
Strona główna > Inwestycje > Zachęty inwestycyjne > Parki przemysłowe i technologiczne > Park Przemysłowo Technologiczny ''Ekopark'' w Piekarach Śląskich

Park Przemysłowo Technologiczny ''Ekopark'' w Piekarach ŚląskichJak powstał Park?

Dnia 26 lipca 2007r. władze Miasta Piekary Śląskie, Spółki Orzeł Biały S.A., Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Spółki Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. na podstawie aktu notarialnego podpisały porozumienie powołując do życia Spółkę Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

Dnia 31 lipca 2008r., w związku z wzbogaceniem zakresu działalności Spółki o elementy wynikające z gospodarczego profilu Parku związanego z racjonalnym zagospodarowaniem odpadów, Zgromadzenie Wspólników powzięło uchwałę na mocy której zmieniła się dotychczasowa nazwa Spółki na : Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.


Profil Parku

Misją Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich  jest utworzenie centrum wdrażania technologii środowiskowych związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych oraz pośrednio o profilu recyklingu (segregacji, przetwórstwa i składowania) odpadów.

Głównym celem realizacji projektu jest przywrócenie wartości użytkowych zdegradowanym terenom poprzemysłowym, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu poprzez zapewnienie zainteresowanym podmiotom gospodarczym korzystnych warunków do rozpoczęcia inwestycji jak również pomocy w ich realizacji.


Cele działalności EkoParku:

 • komercjalizacja terenów,
 • rewitalizacja terenów poprzemysłowych i przywrócenie im funkcji użytkowych (ponowne wprowadzenie do obiegu gospodarczego).
 • stymulacja rozwoju lokalnego i regionalnego oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Piekar Śląskich,
 • aktywizacja lokalnej społeczności oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca, a tym samym wzrost potencjału społeczno-gospodarczego gminy Piekary Śląskie,
 • wspieranie rozwoju przemysłu w oparciu o zastosowanie nowych innowacyjnych technologii poprzez stymulację przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami  naukowymi, a przedsiębiorcami.


Lokalizacja

Piekary Śląskie to miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w Województwie Śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Strategiczne położenie powoduje, że miasto to stanowi atrakcyjne miejsce do lokowania nowych inwestycji. Tereny objęte projektem „Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark„ leżą w Piekarach Śląskich w sąsiedztwie granicy z Bytomiem i obejmują powierzchnię 120,0 ha. Tereny te zlokalizowane są w strategicznym punkcie komunikacyjnym aglomeracji śląskiej. Znajdują się w bliskim zasięgu istniejących węzłów dróg krajowych i wojewódzkich. Wzdłuż południowej granicy Parku przebiega ulica Harcerska, która pełni funkcję drogi międzynarodowej E40, drogi krajowej nr 4 i 94. W odległości zaledwie 3km od terenu Parku planowany jest przebieg autostrady A1, która będzie kontynuacją międzynarodowej drogi E75 zaczynającej się w północnej Norwegii i prowadzącej przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię, do Grecji. W Polsce autostrada A1 łączyć będzie porty morskie Trójmiasta z Górnym Śląskiem, co stanowić będzie dodatkowy atut dla naszych inwestorów. Ponadto tereny objęte Parkiem są sprawnie połączone poprzez sieć dróg lokalnych z istniejącą autostradą A4, przebiegającą zaledwie ok. 8 km od Parku, jak również z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach (odległość ok. 18 km). Z inicjatywy władz miejskich została rozbudowana lokalna infrastruktura drogowa. Istnieje również możliwość rozbudowy bocznicy kolejowej będącej alternatywnym rozwiązaniem dla transportu drogowego.


Kliknij aby powiększyć


Korzyści wynikające z inwestowania w PPT EkoPark

 • szybka dostępność terenów niezabudowanych przeznaczonych pod inwestycje, między innymi pod budowę nowoczesnych instalacji technologicznych związanych z recyklingiem, hal przemysłowych,  sortowni i magazynów,
 • kompetentne i szeroko pojęte doradztwo w zakresie wspomagania realizacji inwestycji,
 • dogodne warunki inwestowania ze względu na uchwalony i aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uwzględniający w swej treści prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadami,
 • wsparcie i przychylność władz miasta Piekary Śląskie w zakresie inicjowania działalności gospodarczej na terenie Gminy,
 • możliwość kooperacji z Grupą Kapitałową AIG/Orzeł Biały S.A. w zakresie współorganizowania i współfinansowania projektów,
 • przyszłości możliwość korzystania z Inkubatora Przedsiębiorczości z rozbudowaną bazą usług dla wsparcia podmiotów podejmujących inicjatywy gospodarcze poprzez usługi biurowe, prawne, księgowe, projektowe itp. oraz udostępnienie powierzchni biurowych, produkcyjnych i magazynowych,
 • pomoc w przygotowaniu projektów inwestycyjnych w zakresie pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej,
 • bezpośredni dostęp do dróg publicznych,
 • tworzenie warunków dla rozwoju klastra podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów,
 • wparcie w przepływie wiedzy i nowych rozwiązań technologicznych pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami,
 • dostępność zatrudnienia wykwalifikowanej siły roboczej rekrutującej się z przemysłu hutniczego i branży metalurgicznej.


Wizualizacja koncepcji rozwojowej EkoParkuKontakt:

PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY EKOPARK
W PIEKARACH ŚLĄSKICH Sp. z o.o.
Ul. Walentego Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie
www.ekopark.piekary.pl
www.inwestujwekoparku.pl
Tel.: +48 32 289 04 84
Fax: +48 32 289 04 78
biuro@ekopark.piekary.pl


(Ostatnia aktualizacja: styczeń 2020)


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij