Infolinia: 800 800 120
Dlaczego Polska

Kutnowski Park Agro - Przemysłowy

Kutnowski
Park
Agro-Przemysłowy

O Kutnie

Miasto Kutno liczy ok. 46 000 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 33,6 km2. Kobiety stanowią 53% populacji. Kutno jest stolicą powiatu kutnowskiego obejmującego swoim zasięgiem 11 gmin. Łączna powierzchnia powiatu wynosi 886 km2, na której zamieszkuje ponad 100 tys. ludności.


Kutno

Doskonałe położenie geograficzne oraz uzbrojone w infrastrukturę techniczną tereny wchodzące w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) sprawiają, że miasto jest dziś w krajowej czołówce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Stworzono tu dobre warunki do inwestowania, co zgodnie podkreślają prezesi firm, które zdecydowały się ulokować swój kapitał w Kutnie. Nakłady inwestycyjne samych tylko firm działających na terenie Podstrefy Kutno ŁSSE, w ciągu minionych 10 lat przekroczyły już wartość 1 mld zł. Rozpoczęte projekty wskazują na to, że w najbliższych latach łączne
nakłady na inwestycje tych firm przekroczą poziom 1 mld zł.


O parku

Oficjalnie, Kutnowski Park Agro-Przemysłowy został utworzony w 1998 r. Położony jest we wschodniej części miasta Kutna, w dzielnicy przemysłowej Sklęczki. Zajmuje on obszar kilkuset hektarów, a w jego granicach funkcjonuje ponad 60 firm z kapitałem polskim i zagranicznym. Zatrudnionych na tym terenie jest obecnie blisko 6000 osób.

Część terenów, o powierzchni ponad 111 ha, leżących w granicach KPAP objęta jest statusem Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Najwięksi inwestorzy zagraniczni w KPAP (w kolejności alfabetycznej):

Firma

Sektor

DS Smith Polska SA

Opakowaniowy

Enginova Sp. z o.o.

Metalowy

Fuji Seal Poland Sp. z o. o.

Opakowaniowy

Kellogg/UMA Investments Sp. z o.o.

Spożywczy

Kofola/Hoop Polska S.A.

Spożywczy

Lampre Polska Sp. z o.o.

Metalowy

Nijhof-Wassink Sp. z o.o.

Transportowy

PCC Intermodal S.A.

Transportowy

Pini Polonia Sp. z o.o.

Spożywczy

Printpack Poland Sp. z o.o.

Opakowaniowy

Sirmax Polska Sp. z o. o.

Tworzyw sztucznych


Lokalizacja

Kutnowski Park Agro-Przemysłowy położony jest bezpośrednio w pobliżu międzynarodowej linii kolejowej E-20, drogi krajowej Nr 92 (dawna DK Nr 2, E-30) oraz autostrady A1 (1,6 km). Odległość do autostrady A2 wynosi 35 km. Najbliższe lotnisko oddalone jest o 60 km od Kutna (Łódź Lublinek). Bezpośrednio przy linii międzynarodowej E-20 funkcjonuje nowoczesny Intermodalny Terminal Kontenerowy.


Kutnowski Park Agro-Przemysłowy

Profil sektorowy

Do dominujących gałęzi przemysłu na terenie KPAP zalicza się przemysł spożywczy, produkcję opakowań, przetwórstwo tworzyw sztucznych, produkcję maszyn rolniczych oraz przemysł farmaceutyczny. Ze względu na lokalizację Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego w centrum Polski oraz obecność terminala kontenerowego, część terenów przeznaczonych zostało pod potrzeby firm logistycznych.

Oferta terenów inwestycyjnych

Oferta KPAP w zakresie terenów inwestycyjnych jest bardzo zróżnicowana i dotyczy wyłącznie terenów typu greenfield. Zawiera grunty będące własnością Miasta jak i grunty prywatne; grunty w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jak i poza nią. Oferowane tereny objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Cały obszar KPAP ujęty jest w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jako teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, centrów logistycznych i obsługi transportu. Na całym obszarze parku maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynosi min. 90%, a maksymalna wysokość budynków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dedykowanym inwestycjom logistycznym dochodzi nawet do 30 m.


Kutnowski Park Agro-Przemysłowy

Infrastruktura na terenie Parku przystosowana jest do potrzeb odbiorców przemysłowych i gwarantuje dostarczanie wszystkich niezbędnych mediów. Obszar KPAP obsługiwany jest przez dwóch niezależnych dostawców energii elektrycznej, co sprawia, że każdy inwestor ma możliwość wyboru z czyich usług korzystać. Na dzień dzisiejszy dysponują oni wolną mocą w wysokości 50 MW. Przez tereny inwestycyjne przebiega także gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia. Ponadto, trwa rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie. Nowopowstająca infrastruktura jest dostosowywana do wymagań inwestorów. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Miasto Kutno zainwestowało w Kutnowskim Parku Agro-Przemysłowym blisko 26 mln zł. Zdecydowana większość tej kwoty przypadła na inwestycje bezpośrednio w Podstrefie Kutno. W najbliższych latach kwota ta osiągnie poziom blisko 32 mln zł.


Pomoc dla inwestora

Na terenie Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego inwestor może skorzystać z następujących instrumentów:

 • zwolnienie z podatku od nieruchomości (maksymalnie do 5 lat):

Wielkość zwolnienia uzależniona jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy. Jeśli przedsiębiorca utworzy:

 • 20 nowych miejsc pracy w okresie do 3 lat od momentu zakończenia inwestycji - uzyska zwolnienie na okres 1 roku,
 • 50 nowych miejsc pracy w okresie do 3 lat od momentu zakończenia inwestycji - uzyska zwolnienie na okres 2 lat,
 • 100 nowych miejsc pracy w okresie do 3 lat od momentu zakończenia inwestycji - uzyska zwolnienie na okres 3 lat,
 • 150 nowych miejsc pracy w okresie do 3 lat od momentu zakończenia inwestycji - uzyska zwolnienie na okres 4 lat,
 • 300 nowych miejsc pracy w okresie do 3 lat od momentu zakończenia inwestycji - uzyska zwolnienie na okres 5 lat.
 • zwolnienie z podatku dochodowego na terenach Podstrefy Kutno ŁSSE w wysokości do 55%:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Kutnie, na terenach objętych statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uprawnia do skorzystania z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.

Pomoc publiczna przyznawana jest w dwojaki sposób:

 • z tytułu inwestycji - zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych dla małych przedsiębiorstw (45% w przypadku średnich i 35% w przypadku dużych przedsiębiorstw),
 • z tytułu zatrudnienia - zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 55% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników dla małych przedsiębiorstw (45% w przypadku średnich i 35% w przypadku dużych przedsiębiorstw).
 • pomoc Urzędu Pracy w rekrutacji i szkoleniu nowo zatrudnianych pracowników:

Wsparcie dotyczące tworzenie nowych miejsc pracy na terenie powiatu kutnowskiego udzielane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Aktualnie prowadzone są cztery programy w tym zakresie. Są to:

 • prace interwencyjne,
 • prace interwencyjne dla 50-ltków,
 • staże,
 • refundacja dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych.

W ramach usługi szkoleniowej Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje także szkolenia: grupowe oraz szkolenia indywidualne organizowane na wniosek osoby uprawnionej. Powiatowy Urząd Pracy może być organizatorem szkoleń dla osób bezrobotnych pod potrzeby firmy z kapitałem zagranicznym w momencie osadzenia się firmy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem skorzystania z finansowania jest wcześniejsze zgłoszenie zakresu tematycznego szkoleń oraz przewidywana ilość osób, które miałyby z niego skorzystać. Całkowity koszt takiego szkolenia pokrywany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Ze szkoleń mogą skorzystać jedynie osoby bezrobotne.


Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne oferowane przez władze miasta są własnością Miasta i posiadają uregulowaną sytuację prawną. Część z nich włączona jest do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ofercie znajdują się także grunty prywatne, przeznaczone pod działalność przemysłową lub usługową. W stosunku do gruntów miejskich istnieje możliwość sprzedaży działek dostosowanych wielkością do indywidualnych potrzeb inwestora.


Oferta 1 - ul. Poprzeczna, 6,3 ha


Oferta 1 - ul. Poprzeczna, 6,3 ha

Lokalizacja - ul. Poprzeczna,

Właściciel terenu - Miasto Kutno,

Powierzchnia - 6,3 ha,

Przeznaczenie w MPZP - Przemysł,

Dostępne media - woda, kanalizacja, energia elektryczna,

Status ŁSSE - Tak.


Oferta 2 - ul. Żołnierska, 2,18 ha


Oferta 2 - ul. Żołnierska, 2,18 ha

Lokalizacja - ul. Żołnierska,

Właściciel terenu - Miasto Kutno,

Powierzchnia - 2,18 ha,

Przeznaczenie w MPZP - Przemysł,

Dostępne media - woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon,

Status ŁSSE - Tak.

 


Dane kontaktowe

Urząd Miasta Kutno
Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta


Pl. J. Piłsudskiego 18,
99-300 Kutno,
Tel.: +48 24 253 12 19,
Fax: +48 24 254 28 36

www.um.kutno.pl
zakładka „Dla inwestora”


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij