Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestycje

Gdański Park Naukowo - Technologiczny


Nazwa: Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Typ Parku: technologiczny

Podmiot zarządzający: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Etap rozwoju: rozwinięty

Status SSE: tak - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.


Gdański Park Naukowo-Technologiczny jest rozwinięciem oferty usługowej oraz inwestycyjnej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Park stanowi miejsce, gdzie spotyka się nauka, technologia i biznes gdzie stymuluje się innowacyjną przedsiębiorczość, wspiera startupy i firmy bazujące na unikalnym pomyśle. To ośrodek wspierający przedsiębiorczość opartą o wiedzę. Wspólnie z przedsiębiorcami, naukowcami i samorządowcami tworzy przyjazny do rozwoju firm ekosystem.


Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Gdański Park Naukowo-Technologiczny


Lokalizacja

Park to kompleks 3 nowoczesnych budynków o łącznej powierzchni ok. 40 tys. m2.

 • Budynek A - biurowo-laboratoryjny,
 • Budynek B - biurowy,
 • Budynek C - biurowo-konferencyjny z częścią produkcyjno-magazynową.


Lokując siedzibę swojej firmy w GPN-T przedsiębiorcy zyskują nie tylko bezpośrednie sąsiedztwo centrum Gdańska i największych uczelni Pomorza: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego, ale także możliwość korzystania z infrastruktury Parku oraz wsparcie w budowaniu relacji biznesowych, współpracy z ośrodkami naukowymi oraz w działaniach promocyjnych.

Park wspiera firmy proponując im m.in.:

 • Pomoc publiczną w formie pomocy de minimis w postaci ulgi do czynszu i usług towarzyszących dla przedsiębiorców rozpoczynających funkcjonowanie w GPN-T przez okres maksymalnie 5 lat (więcej informacji tutaj),
 • Budowanie sieci wzajemnych powiązań pomiędzy firmami prowadzącymi działalność na terenie Parku oraz instytucjami naukowymi z otoczenia Parku,
 • Pomoc w promocji działań oraz wsparcie w prowadzonych innowacyjnych przedsięwzięciach,
 • Zniżkę na wyjem sal spotkań w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym,
 • Coworking,
 • Dostęp do Inkubatora Technologicznego,
 • Warsztatownię i prototypownię Space4MAkers,
 • Pomoc we wdrażaniu i transferze nowych technologii,
 • Programy akceleracyjne,
 • Konkursy dla start-upów,
 • Preferencyjne warunki przyjęcia oraz opłat za ofertę przedszkola.


Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

GPN-T udostępnia przestrzeń szkoleniowo-konferencyjną dla najemców Parku, zewnętrznych firm oraz klientów indywidualnych, zainteresowanych przeprowadzeniem wykładów, warsztatów i konferencji. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe oferuje sale konferencyjne z możliwością adaptacji przestrzeni, wyposażone w profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy oraz multimedialny z opcją podłączenia sprzętu do tłumaczeń symultanicznych.


Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Gdański Park Naukowo-Technologiczny


Strefa CO-WORK

Strefa CO-WORK Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego to otwarta przestrzeń oferująca wspólne, komfortowe i twórcze środowisko pracy. CO-WORK oferuje nie tylko wygodne biurka do pracy, obsługę korespondencji przychodzącej, dedykowaną aplikację oraz pełną inspiracji atmosferę oraz możliwość nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych.

Inkubator technologiczny

Inkubator Technologiczny GPN-T ma na celu poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności poprzez wspieranie i rozwój przedsiębiorstw, zakładanych i prowadzonych m.in. przez absolwentów uczelni. W ramach Inkubatora Park oferuje między innymi preferencyjne warunki wynajmu lokali, opiekę merytoryczną w sprawach dotyczących prowadzenia działalności, mentoring biznesowy, możliwość nawiązania współpracy z instytucjami i firmami, udostępnienie posiadanej infrastruktury technicznej.

Space4Makers

Space4Makers to miejsce tworzone dla startupów, innowacyjnych przedsiębiorstw i wynalazców. Na powierzchni 400 m2 Space4makers w GPN-T dostępne są przestrzeń produkcyjna do indywidualnej pracy, Protolab II - nowoczesna prototypownia stworzona przez Politechnikę Gdańską o charakterze kompleksowo wyposażonego warsztatu technicznego oraz warsztat robotyczny z dostępem do szkoleń z zakresu Przemysłu 4.0.


Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Gdański Park Naukowo-Technologiczny


Międzynarodowy program inkubacji europejskich start-upów i MŚP

W 2021 r. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna poprzez Gdański Park Naukowo-Technologiczny rozpoczęła realizację międzynarodowego programu inkubacji w ramach projektu „URBAN TECH” finansowanego z programu Horyzont 2020. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum 11 instytucji otoczenia biznesu i parków naukowo-technologicznych. Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności europejskich startup-ów i MŚP poprzez stymulowanie tworzenia innowacji produktowej i usługowej w branżach: Health Tech, Green Tech i Smart City. W ramach projektu w GPN-T planowana jest organizacja hackathonu. Start-upy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 60 tys. euro oraz zakończeniem inkubacji wdrożeniem testowym.

Europejski Hub Innowacji Cyfrowych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazła się w gronie Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych. Komisja Europejska wybrała konsorcjum Pomeranian Digital Innovation Hub (PDIH) koordynowane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną / Gdański Park Naukowo-Technologiczny jako jedno z kilku krajowych centrów odpowiedzialnych za transformację cyfrową w Polsce. EDIHy pomogą firmom usprawnić procesy biznesowe i produkcyjne, usługi lub produkty przy użyciu technologii cyfrowych. Specjalizacją pomorskiego EDIH są rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, Robotyzacji, AI, VR/AR i Cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej. Utworzenie PDIH stanowi dla PSSE naturalne uzupełnienie działań mających na celu opracowywanie i transfer innowacji cyfrowych poprawiających szeroko rozumiane bezpieczeństwo i komfort życia społeczeństwa, a także wzrost efektywności przedsiębiorstw i instytucji.

International Association of Science Parks and Areas of Innovation

Pod koniec 2021 roku Gdański Park Naukowo-Technologiczny stał się członkiem prestiżowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych i Obszarów Innowacji (IASP - International Association of Science Parks and Areas of Innovation). IASP skupia parki technologiczne z całego świata. Dzięki przynależności do IASP możliwa będzie jeszcze lepsza wymiana doświadczeń, dzielenie się najlepszymi praktykami, wiedzą i narzędziami. Realizacja wspólnych projektów pozwoli wdrażać mechanizmy, jakimi posługują się zagraniczne instytucje doświadczone we wspieraniu innowacyjnych, a także inkubatorowych przedsiębiorstw.


Dane kontaktowe:

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: +48 58 740 42 00
e-mail: office@gpnt.pl
www.gpnt.pl


(Ostatnia aktualizacja: lipiec 2022)


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij