RYNKI ZAGRANICZNE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich to kraj muzułmański, składający się z federacji monarchii. Źródłem prawa jest szariat (prawo religijne). ZEA przeszło poważną transformację od czasów odkrycia złóż ropy naftowej ponad 60 lat temu do nowoczesnego państwa o wysokim standardzie życia.


Zjednoczone Emiraty Arabskie - Eksport TOP 5Zjednoczone Emiraty Arabskie - Wymiana handlowaZjednoczone Emiraty Arabskie - Import TOP 5

Informacje z rynku

W wymianie handlowej z zagranicą ZEA notuje dodatnie saldo obrotów (59,5 mld USD w 2018 r.). W strukturze towarowej eksportu ZEA ok. 45% przypada na ropę naftową, gaz ziemny i produkty ropopochodne, prawie 30% to reeksport towarów importowanych, resztę zaś stanowią różne produkty, gł. suszone ryby i daktyle. Podstawowy przedmiot nie-węglowodorowego eksportu to aluminium hutnicze, którego ZEA są czołowym eksporterem. Drugą ważną pozycją w tej grupie jest złoto, będące głównym towarem reeksportu (przez Dubaj przechodzi 10% światowych obrotów tym metalem). Główni odbiorcy eksportu ZEA w ostatnim czasie to Arabia Saudyjska (6,2%), Indie (3,8%), Szwajcaria (3,5%), Oman (2,8%) oraz Chiny (2,4%). Import pochodzi głównie z Chin (14,1%), Indii (9,3%), USA (6,9%), Japonii (4,4%) i Niemiec (3,5%). Dominują w nim: oleje ropy naftowej (17,9%), złoto nieobrobione (11,1%), aparatura i sprzęt dla telefonii (7,7%), wyroby biżuteryjne (5,2%), maszyny i sprzęt transportowy, (4,8%). W raporcie Banku Światowego Doing Business 2020 oceniającym warunki prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych krajach, ZEA zajęły 16. pozycję wśród 190 ujętych w rankingu gospodarek świata (11. miejsce w DB 2019). (Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Handlu i Wymiany Międzynarodowej)

Według danych GUS za okres styczeń-sierpień 2021 r., w polsko-emirackich obrotach handlowych odnotowano tendencję zwyżkową. Ich wartość wyniosła 560,4 mln USD (wzrost o 16% w porównaniu z 8 miesiącami 2020 r.), w tym polski eksport - 430,6 mln USD (wzrost o 8,5%), natomiast import - 129,8 mln USD (wzrost o 49%). Według danych NBP, łączna wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na koniec 2020 r. szacowana była na 264 mln USD.


Wydarzenia branżowe

Baza rekomendowanych wydarzeń branżowych stanowi bogaty zbiór polecanych wydarzeń z wielu branż i regionów, które mogą być istotne z punktu widzenia rozwoju polskiego eksportu.

Baza jest na bieżąco aktualizowana przez ekspertów branżowych oraz rynkowych, zarówno z Centrali PAIH, jak i Zagranicznych Biur Handlowych.

Sprawdź rekomendowane przez PAIH branżowe wydarzenia targowe organizowane w ZEA. Lista dostępna TUTAJ


Podcast:

Szlakiem Zatoki Perskiej: Eksploracja Rynków Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Eksperci PAIH, Maciej Białko i Patrycja Lisikiewicz, opowiadają o obiecujących sektorach i zawiłościach kulturowych regionu.Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się, co możemy zrobić dla rozwoju Twojej firmy lub skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły. 

Wyszukaj inny rynek »

Sprawdź naszą ofertę »