RYNKI ZAGRANICZNE

Irlandia

Irlandia to jedna z najbardziej dynamicznych, innowacyjnych i zglobalizowanych gospodarek świata, która posiada dużą liczbę zewnętrznych powiązań inwestycyjnych i handlowych. Gospodarka jest zależna od eksportu, głównie generowanego przez działające w kraju korporacje międzynarodowe. Kraj wyróżnia wysoki poziom PKB per capita (wg danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego ok. 85 007 EUR w 2021 r.). Sektor usług stanowi ponad 60% wartości PKB.


Irlandia - Eksport TOP 5Irlandia - Wymiana handlowaIrlandia - Import TOP 5

Informacje z rynku

W ostatnich trzech latach wzrost irlandzkiego PKB utrzymywał się na poziomie 5-7% (6,1% r/r w IV kwartale 2019 r.). Dynamiczny wzrost następował m.in. dzięki atrakcyjnemu opodatkowaniu (12,5% CIT) oraz elastycznemu podejściu do kwestii rezydencji dla celów podatkowych, jak również ułatwieniom w rejestracji, które przyciągają inwestorów zagranicznych, zwłaszcza w sektorze technologicznym. Struktura PKB wskazuje wiodące dla gospodarki gałęzie, gdzie zdecydowanie dominują usługi (60%), a następnie przemysł (39%) i rolnictwo (1%). Wśród problemów, z jakim boryka się gospodarka irlandzka, należy również wymienić ograniczoną podaż na rynku nieruchomości.

Pandemia koronawirusa wepchnęła Irlandię w techniczną recesję (-2,1% kw/kw w I kwartale 2020 r. i -6,1% kw/kw w II kwartale 2020 r.), choć nie tak głęboką, jak w przypadku innych państw Unii Europejskiej - spadek irlandzkiego PKB o 3,5% r/r w II kwartale 2020 r. był najmniejszym spadkiem wśród UE-27. Najmocniej skutkami pandemii dotknięte zostały takie sektory jak budownictwo (-38,3%) oraz usługi dystrybucji, transportu, zakwaterowania i wyżywienia (-30,3%). Dobrze radził sobie przemysł (+1,5%) oraz - zdominowany przez firmy międzynarodowe z siedzibą główną w Irlandii - sektor ICT (+2,3%). W III kwartale 2020 r. odnotowano roczny wzrost PKB na poziomie 8,9%, najwyższy w UE. W IV kwartale 2020 r. irlandzkie PKB spadło o 0,2% r/r. Przewiduje się, że w 2021 i 2022 r. wzrost PKB wyniesie odpowiednio 3,4% i 3,5%.

Eksport towarów wyniósł 160 814 mln EUR, co jest najwyższą wartością w historii. To wzrost o 8280 mln EUR (+5%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Największą kategorią eksportu były wyroby medyczne i farmaceutyczne. Eksport tych towarów stanowił 39% całego eksportu, czyli 62 078 mln EUR. Stanowi to wzrost o 12 557 mln EUR (+25%) w stosunku do wartości z roku poprzedniego. Wartość rocznego importu spadła o 5 495 mln EUR (-6%) do 85 367 mln EUR. Wartość importu pozostałego sprzętu transportowego, w tym samolotów, wyniosła 12 711 mln EUR, co stanowi 15% całkowitego importu. Był to spadek o 8 759 mln EUR (-41%) w porównaniu z poziomem importu z roku poprzedniego. Import ropy naftowej spadł o 1 732 mln EUR (-40%) do 2 584 mln EUR. Wartość importu towarów z wyłączeniem SITC 79 (inny sprzęt transportowy, w tym samoloty) wyniosła 72 656 mln EUR, co stanowi wzrost o 3 264 mln EUR (+5%) w porównaniu z analogiczną wartością z roku poprzedniego.

Największe wartości eksportu odnotowano w branży produktów medycznych i farmaceutycznych, chemii organicznej, maszyn i urządzeń, pojazdów oraz w branży kosmetycznej. Najważniejszymi krajami eksportowymi są USA, Chiny, Niemcy i Wielka Brytania. Największymi partnerami w imporcie pozostają Wielka Brytania, USA, Niemcy, Francja i Chiny.

Polsko-irlandzkie towarowe obroty handlowe w 2020 r. wyniosły 2 235,9 mln EUR, co oznacza spadek o 6% w stosunku do roku 2019. Polski eksport wyniósł 964,2 mln EUR (+3% r/r), polski import 1 271,7 mln EUR (-12% r/r), a ujemne dla Polski saldo 307,5 mln EUR. Polski eksport do Irlandii stanowił 0,4% globalnego polskiego eksportu, import z Irlandii 0,6% globalnego importu, a łączne obroty PL-IE 0,5% polskich obrotów handlowych z zagranicą. W 2020 r. Irlandia była dla Polski 32 partnerem w eksporcie. Najważniejsze grupy towarowe, to wyroby przemysłu elektromaszynowego (43%), art. rolno-spożywcze (27%), wyroby przemysłu chemicznego (11%), wyroby przemysłu drzewno-papierniczego (5%) oraz wyroby różne (5%). Główne towary w eksporcie, to maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (20%), mięso i jadalne podroby z drobiu (4%), cygara, cygaretki i papierosy (3%), aparatura odbiorcza dla telewizji (3%), samochody ciężarowe (3%).

Pod względem wartości polskiego importu Irlandia była dla Polski 30 partnerem. Najważniejsze grupy towarowe, to wyroby przemysłu chemicznego (44%), wyroby przemysłu elektromaszynowego (32%) i art. rolno-spożywcze (18%). Główne towary, to leki złożone (21%), taśmy i dyski magnetyczne do zapisu dźwięku (8%), mieszaniny substancji zapachowych dla przemysłu (7%), maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (5%), ekstrakt słodowy (4%), spoiwa do form odlewniczych (4%).


Wydarzenia branżowe

Baza rekomendowanych wydarzeń branżowych stanowi bogaty zbiór polecanych wydarzeń z wielu branż i regionów, które mogą być istotne z punktu widzenia rozwoju polskiego eksportu.

Baza jest na bieżąco aktualizowana przez ekspertów branżowych oraz rynkowych, zarówno z Centrali PAIH, jak i Zagranicznych Biur Handlowych.

Sprawdź rekomendowane przez PAIH branżowe wydarzenia targowe organizowane w Irlandii. Lista dostępna TUTAJJeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się, co możemy zrobić dla rozwoju Twojej firmy lub skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły. 

Wyszukaj inny rynek »

Sprawdź naszą ofertę »