RYNKI ZAGRANICZNE

Filipiny

Filipiny zaliczane są do tzw. rynków wschodzących i według statystyk Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) tuż przed wybuchem pandemii COVID-19 w 2019 zajmowały 37. miejsce na świecie pod względem wielkości gospodarki. Uznawane są za kraj nowo uprzemysłowiony, którego gospodarka prężnie rozwija sektory usług i produkcji przemysłowej. Wyniki gospodarcze Filipin w 2021 r. potwierdziły utrzymywanie się po pandemii wysokiego tempa rozwoju gospodarczego, który przejawiał się między innymi wzrostem PKB na poziomie 5,6%.


Filipiny - Eksport TOP 5Filipiny - Wymiana handlowaFilipiny - Import TOP 5

Informacje z rynku

Filipiny są trzynastym co do wielkości krajem na świecie pod względem liczby ludności (ponad 109 milionów) i piątym co do wielkości krajem anglojęzycznym. Mają również jedną z najmłodszych populacji na świecie, z ok. 43% populacji w wieku poniżej 20 lat. Stosunkowo wysoki wzrost liczby ludności (prawie 2% rocznie) będzie nadal napędzać wzrost gospodarczy, zwiększając jednocześnie obciążenie wydatków socjalnych i infrastruktury kraju. Przed kryzysem COVID-19, roczny wzrost PKB Filipin utrzymywał się na ponad 6% od 2012 r., co czyniło kraj jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Po dużym spadku PKB w 2020 (-9,6%), Bank Światowy prognozował powrót do wzrostu na poziomie 5% w 2021, natomiast faktyczny wzrost pobił te prognozy i osiągnął 5,6%. W 2022 spodziewany jest wzrost powyżej 8%, który pozwoli całkowicie odrobić straty spowodowane pandemią. Przed kryzysem Filipiny były również na dobrej drodze do uzyskania statusu „upper-middle income” z dochodem 3,830 USD na mieszkańca (próg to 3,956 USD), teraz ten status jest spodziewany w 2024 r. Wydatki konsumenckie obejmują ponad dwie trzecie gospodarki, czyli 33,5 mld USD w 2019 r., wspierane są przez przekazy pieniężne od ponad dziesięciu milionów filipińskich migrantów i pracowników zagranicznych.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto (BIZ) zahamował już przed pandemią, a w wyniku pandemii w 2020 r. spadł o 25% do 6,5 mld USD (z 8,7 mld USD w 2019 r.). W 2021 r. Filipiny odnotowały wyraźny wzrost inwestycji (o 48%, do poziomu 8,1 mld USD), który powinien utrzymywać się w latach następnych w związku z przeprowadzanymi w 2022 r. reformami mającymi na celu ułatwienie zagranicznym podmiotom dostępu do filipińskiego rynku. Do tej pory, ze względu na restrykcyjne regulacje, Filipiny w porównaniu do innych krajów ASEAN przyciągały stosunkowo niski poziom inwestycji, pomimo bycia w pierwszej dziesiątce czy nawet w pierwszej trójce rankingów krajów, w których najlepiej inwestować (rankingi UN Conference on Trade and Development, USA News, CEO World). W 2020 r. Filipiny otrzymały 62,8 punktów w indeksie Ease of Doing Business, stawiając je na 95 miejscu ze 190 krajów w rankingu łatwości prowadzenia biznesu.

Trzema głównymi partnerami importowymi Filipin są Chiny, z udziałem w imporcie 22,8%, Japonia - 9,6% i Korea Południowa - 7,5%. Stany Zjednoczone były największym rynkiem eksportowym Filipin, z 8,9% całkowitej wartości eksportu w 2019 r.

Wartość polskiego eksportu na Filipiny w 2020 r. wyniosła nieco ponad 200 mln USD. Największe branże eksportowe to maszyny (37,2%), produkty pochodzenia zwierzęcego (21,9%), drewno (7,6%), produkty chemiczne, w tym leki (7,1%) oraz sprzęt specjalistyczny, w tym sprzęt medyczny (5,5%). Wartość polskiego importu z Filipin w 2020 r. to 500,4 mln USD.

Zmiany zachodzące w gospodarce oraz strategia rozwojowa filipińskiego rządu dają polskim firmom wielki potencjał do wejścia na rynek. Według oceny Zagranicznego Biura Handlowego w Manili, najbardziej perspektywiczne branże to: infrastruktura, w tym technologie wodno-ściekowe i górnicze, branże spożywcza i kosmetyczna, zwłaszcza poprzez sektor e-commerce, branża meblarska oraz branża IT z naciskiem na usługi i technologie finansowe fintech.


Wydarzenia branżowe

Baza rekomendowanych wydarzeń branżowych stanowi bogaty zbiór polecanych wydarzeń z wielu branż i regionów, które mogą być istotne z punktu widzenia rozwoju polskiego eksportu.

Baza jest na bieżąco aktualizowana przez ekspertów branżowych oraz rynkowych, zarówno z Centrali PAIH, jak i Zagranicznych Biur Handlowych.

Sprawdź rekomendowane przez PAIH branżowe wydarzenia targowe organizowane na Filipinach. Lista dostępna TUTAJ


Podcast:

Perełki Azji Południowo-Wschodniej: Biznesowe Możliwości na Filipinach

Ekspert PAIH, Bartek Wasiewski, opowiada o tym, jak z powodzeniem wprowadzić markę na rynek filipiński i jakie zasoby Trade.gov.pl będą pomocne w tej podróży.Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się, co możemy zrobić dla rozwoju Twojej firmy lub skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły. 

Wyszukaj inny rynek »

Sprawdź naszą ofertę »