Infolinia: 800 800 120
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter
Dlaczego Polska

świętokrzyskie

swietokrz_herb_okWojewództwo Świętokrzyskie
Powierzchnia
11 711 km2
Liczba ludności:
- w tym w miastach
1 252 900
44,6%
Gęstość zaludnienia
107 osób/km2
Główne miasto
Kielce
Większe miasta w regionie
Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko Kamienna, Sandomierz, Końskie
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Starachowicka
Tarnobrzeska
Parki Przemysłowe, Technologiczne
Kielecki Park Technologiczny
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Centrum Obsługi Inwestora
Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
Kielce- Urząd Miasta Kielce

Kielce - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Dane z GUS BDL stan na 2016 r.

Świętokrzyskie jest usytuowane w południowo-wschodniej części kraju i sąsiaduje z największymi aglomeracjami miejskimi: Warszawą, Krakowem, Katowicami, Lublinem oraz Łodzią. Bogactwa naturalne ziemi świętokrzyskiej sprzyjają produkcji cementu i gipsu a wyroby świętokrzyskich zakładów przemysłu gipsowego i cementownie znane są na rynku krajowym i zagranicznym. Mieszczą się tutaj największe firmy budowlane w Polsce. Wizytówką gospodarczą województwa są Targi Kielce – drugi, co do wielkości w kraju ośrodek targowy, usytuowany na skrzyżowaniu największych dróg krajowych i międzynarodowych. Jeden z najczystszych ekologicznie obszarów w Polsce.

Atuty województwa
 • liczna wykwalifikowana kadra pracownicza dla potrzeb przemysłu i innych dziedzin gospodarki
 • rozwinięta infrastruktura gospodarcza, w tym instytucje finansowe, w Kielcach  i innych większych miastach regionu
 • rozwinięta baza edukacyjna
 • duże możliwości rozwoju produkcji rolno-spożywczej
 • bogate złoża minerałów wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych
 • bogate źródła leczniczych wód mineralnych
 • rozwinięta baza leczniczo-sanatoryjna, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i kwater prywatnych
 • sukcesywnie modernizowana sieć drogowa (droga S7 i droga krajowa 74 i 73) oraz bazy dostępnych terenów inwestycyjnych
 • relatywnie niskie koszty pracy: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie – 3669,57 zł, koszt robocizny brutto dla robotnika - od 1750  do 3000 złotych
 • rozwijająca się baza producentów żywności ekologicznej
Sektory wysokiej szansy
Metalowy
 • tradycje przemysłowe regionu.
 • firmy sektora: Zakłady Metalowe „MESKO” - obecne na rynku od 1924 r., Celsa Huta Ostrowiec, Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” czy MAN Bus Starachowice.
 • Świętokrzyskie Zagłębie Odlewniczo-Kooperacyjne.
 • potencjalni kooperanci i poddostawcy z sektora metalowego: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec”, „Perfopol” Sp. z o.o., NSK Bearings S.A., Centrum Produkcyjne Pneumatyki „Prema” S.A., Zakłady Metalowe „Mesko” S.A., Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o., Odlewnie Polskie S.A., MAN Bus Sp. z o.o., Fabryka Kotłów “Sefako” S.A. z Sędziszowa, Delfo Polska S.A oddział Kielce, Schmidt Automotive Polska Sp. z o.o., Odlewnia „Ostrowiec“ Sp. z o.o., Kielecka Fabryka Pomp „Białogon“ S.A., SHL Production Sp. z o.o. , Fabryka Maszyn Pralniczych „Prama“ Sp. z o.o. , Zakład Urządzeń Kotłowych S.A w Stąporkowie, Zakład Wyrobów Metalowych METAL-KOP Sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju, BC- LDS Sp. Jawna - Zakład Produkcji Cystern i Zbiorników Ciśnieniowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zakłady Mechaniczne „Bifamet” Sp. z o.o. z Jędrzejowa, „Gerda 3” Sp. z o.o., „Ulma – System” S.A., „Orizzonte” Polska Sp. z o.o., „G-Plus Partners Sp. z o.o. , „Gerda 2” Sp. z o.o., „Per-eko” Sp. z o.o., FHU „Mag-kas”, ZPHU „Mikron Bis”,, „Star-Chem” Sp. z o.o., „Starpol II” Sp. z o.o., „Renomet” Recykling Sp. z o.o., ZPH „Prodhurt Bis”, ZUPH „Ag-Pol” , Fabryka Śrub i Elementów Złącznych „BEA-STAR” Sp. z o.o., „A-Galtech” Sp. z o.o., „Teknamotor” Sp. z o.o., „Hydroma” Sp. z o.o., „Provost” Polska Sp. z o.o., „Prefabryka” Sp. z o.o. , PPH „Logis” Sp. z o.o. , „Telesto” Sp. z o.o. , „Promet” S.A., , P.P.H.U. „Goset Duo” s.c., „Star Bud” Sp. z o.o., „Alucrom Kielce” Sp. z o.o.(oddział w Dębskiej Woli pod Kielcami).
 • sieć szkół technicznych o odpowiednim profilu m.in.: Politechnika Świętokrzyska (kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika), średnie szkoły techniczne.
Budowlany
 • największe firmy budowlane w Polsce.
 • najwięksi inwestorzy zagraniczni w regionie to firmy z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Japonii, Belgii, USA.
 • dobrze przygotowana i wykwalifikowana kadra pracownicza.
 • ponad 3 000 firm budowlanych, m.in.: Dorbud S.A., Skanska S.A., Trakt Sp. z o.o., Geolbud S.A, Fakt Budownictwo Sp. z o.o., Kolporter Development S.A, Echo Investment S.A. , Master Kort Sp. z o.o. , Eiffage – Mitex S.A, Fart Sp. z o.o. , Kartel S.A, Condite S.A, Akwedukt Sp. z o.o., Chemadin Export Sp. z o.o., Hydromel Końskie Sp. z o.o., Becher spółka komandytowo-akcyjna.
 • duża sieć podwykonawców i dostawców materiałów wykończeniowych: „Rovese” S.A. (producent ceramiki łazienkowej), „Barlinek” S.A. (lider produkcji podłóg drewnianych w Polsce), PPH „Jezierski” (producent stolarki budowlanej), „Nordiska Ekofiber” Sp. z o.o. (producent materiałów termoizolacyjnych), „CK Bruk” S.A. (producent kostki brukowej),„Fabet” S.A. (prefabrykaty betonowe dla budownictwa), „Holzexport” Sp. z o.o. (producent parkietów), „Ceramika Końskie” Sp. z o.o. (producent płytek ceramicznych), „Stolbud” Koronea Group S.A (producent okien i drzwi), „Alpol” Sp. z o.o. (producent chemii budowlanej).
 • rozwinięta sieć szkół technicznych: Politechnika Świętokrzyska (kierunek: Budownictwo, Elektrotechnika), Technika Budowlane z wieloma specjalnościami, Policealne Studium Budowlane
 • obecność międzynarodowych koncernów działających w sektorze: Skanska AB (Szwecja), Epstein (USA), Ferrovial (Hiszpania), Acciona (Hiszpania), Apollo-Rida Poland (USA), Bau Holding Strabag AG (Austria), BEG S.A i Eiffage Construction (Francja).
Leczniczo-uzdrowiskowo-rehabilitacyjny
 • teren o szczególnych walorach przyrodniczych i klimatycznych.
 • tereny o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronione stanowią 66% ogólnej powierzchni województwa.
 • liczne parki narodowe i krajobrazowe, duże kompleksy leśne, atrakcyjne zbiorniki wodne, dobry stan środowiska przyrodniczego.
 • bogate zasoby wód mineralnych: 3 miejsce w Polsce pod względem zalegania wód mineralnych, głównie siarczkowo-bromkowych.
 • bliskość innych dużych aglomeracji miejskich: krakowskiej, katowickiej, warszawskiej, łódzkiej, łatwa dostępność regionu dla potencjalnych turystów.
 • liczna baza sanatoryjna o szerokim profilu leczniczym: lecznictwo uzdrowiskowe i rehabilitacyjne.
 • najbardziej znane miejscowości uzdrowiskowe to: Busko-Zdrój, Solec-Zdrój.
 • 12 sanatoriów i 4 szpitale sanatoryjne (3176 łóżek)* zlokalizowanych łącznie w Busku i Solcu-Zdroju.
 • środowisko naturalne sprzyjające rozwojowi sanatoriów, dobrze przeszkolona, wykwalifikowana kadra medyczna.
 • konkurencyjne ceny oraz niskie koszty prowadzenia działalności, możliwość rozszerzenia oferty leczniczej o programy turystyki alternatywnej.
*Dane GUS/BDL, stan na 2016 r.
Potencjał ekonomiczny
PKB brutto w 2014 r.

w mln zł
w %
 na 1 mieszkańca
Polska
1 719 704
100
 444 686
Świętokrzyskie
41 304
2,4
 32 640
Źródło: GUS/ BDL

Wartość dodana brutto wg rodzajów działalności (mln) w roku 2014 r.

          Ogółem   
Rolnictwo,
łowiectwo,
leśnictwo,
rybactwo   
Przemysł
Budownictwo    
Handel i naprawy,
hotele i restauracje,
transport,
gospodarka
magazynowa,
łączność
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
Obsługa rynku
nieruchomości
Pozostała
działalność
usługowa
Polska1 524 940
 43 419
403 844
 119 345 436 636
145 104
 376 591
Świętokrzyskie36 611
 1 506
 9 637
 3 277
 10 065
2 836
 9 289
Źródło: GUS/ BDL

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w 2016 r.
Polska4 290,52
Świętokrzyskie3 669,57
Źródło: GUS/ BDL

Lokalny rynek pracy
Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej stan na IV kwartał 2016 r.

Aktywni zawodowo (w tys.)
Współczynnik aktywności zawodowej (%)
 Stopa bezrobocia (%)
Polska17 286
56,3
8,3
Świętokrzyskie557
54,6
 10,8
Źródło: GUS/wg  BAEL;  stopa bezrobocia rejestrowanego

Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia stan na IV kwartał 2016 r.


Ogółem
(w tys.)


Wyższe  
Policealne, średnie zawodowe    
Średnie ogólne    
 Zasadnicze zawodowe     Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe
Polska1 335,2
177.2  289,3 140,9 355,5 
 371,9
Świętokrzyskie57,1 
9,3 14,1 6,1 15,7
 11,9
Źródło: GUS/ BDL

Struktura bezrobocia wg wieku (w tys.) stan na IV kwartał 2016 r.


Ogółem

24 lata i mniej 25-34 
 35-44 
 45-54     55 i więcej
Polska
1 335,1 

179,2
 370,1 
 295
 239,7
 251,1
Świętokrzyskie
57,1

8,6 16,9
 12,5 9,7
 9,5
Źródło: GUS/ BDL

Szkoły wyższe, w tym niepubliczne
Szkoły wyższe w roku akademickim 2015/2016

Szkoły wyższe ogółem
Szkoły wyższe niepubliczne Studenci szkół publicznych  Studenci szkół niepublicznych
Polska428
294
 1 074 760
 329 034
Świętokrzyskie16
13
 19 450
 7 516
Źródło: GUS/ BDL

Wybrane uczelnie wyższe
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • główne kierunki kształcenia: filologie (polska, rosyjska, angielska, germańska), biotechnologia, chemia, informatyka i ekonometria, wzornictwo, logistyka, ekonomia, fizyka techniczna, informatyka, fizjoterapia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, pedagogika, lekarski.
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • główne kierunki kształcenia: energetyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, geologia inżynierska, budownictwo, automatyka i robotyka, inżynieria danych, geodezja i kartografia, zarządzanie i inżynieria produkcji,  mechanika i budowa maszyn.
Wybrani inwestorzy obecni w województwie

Przedsiębiorstwo
Sektor
Miejsce prowadzonej działalności
NSK Bearings Polska S.A.metalowy
Kielce
DS Smith Polska S.A.papierniczy
Kielce
GdF Suez Energia Polska S.A.wytwarzanie i dystrybucja
energii elektrycznej
Połaniec
Grupa Ożarów S.Amateriałów budowlanych
Ożarów
Lafarge Cementownia Małogoszcz S.Amateriałów budowlanych
Małogoszcz
Grupa NSG Polska Sp. z o.o.wyroby niemetalowe, szkło specjalistyczne
Sandomierz
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.materiałów budowlanych
Sitkówka-Nowiny
Schmidt Polska Sp. z o.o.usługowy, wyroby metalowe
Kielce
Lhoist Bukowa Sp. z o.o.materiałów budowlanych
Bukowa gm. Krasocin
Lafarge Nida Gips Sp. z o.o.
materiałów budowlanych
Gacki k. Pińczowa
Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.
wyroby hutnicze
Ostrowiec Świętokrzyski

Użyteczne adresy
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: (+48 41) 342 15 49, 344 60 45, 344 33 47
fax: (+48 41) 344 52 65
witryna internetowa: www.sejmik.kielce.pl

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: (+48 41) 342 11 15, 344 29 56
Fax: (+48 41) 344 48 32
witryna internetowa: www.kielce.uw.gov.pl

Materiał został zaktualizowany przez Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora, w dniu  27 lipca 2017 r.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij