Infolinia: 800 800 120
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter
Dlaczego Polska

śląskie


slask_herb_okWojewództwo Śląskie
Powierzchnia
12 333 km2
Liczba ludności:
- w tym w miastach
4570,8 tys.
 77,1 %
Gęstość zaludnienia371 osób/km2
Główne miastoKatowice
Większe miasta w regionieCzęstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Parki Przemysłowe, Technologiczne
Centrum Obsługi InwestoraKatowice
Lotnisko międzynarodoweKatowice-Pyrzowice


Śląskie jest położone w południowej części Polski, graniczy z Republiką Słowacką i Republiką Czeską. Śląskie to najbardziej uprzemysłowiony obszar kraju i jeden z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Europie, do niedawna kojarzony z przemysłem ciężkim. Chociaż sektor ten nadal dominuje w regionie obecnie bardzo dynamicznie rozwija się sektor motoryzacyjny. Obok mazowieckiego i dolnośląskiego województwo śląskie zaliczane jest do regionów o największej atrakcyjności inwestycyjnej i najmniejszym ryzyku inwestowania. Pomimo jego przemysłowego charakteru tereny rolnicze zajmują ponad połowę powierzchni, a 22,9 proc. ludności żyje na obszarach wiejskich.

Atuty województwa
 • najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region w Polsce;
 • olbrzymi potencjał i chłonność rynku – prawie 4,6 mln ludzi;
 • rozwinięty transport drogowy i kolejowy oraz infrastruktura łączności;
 • Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, zapewniający komunikację krajową i międzynarodową;
 • różnorodność oferty inwestycyjnej: przemysł, usługi, rozwój i modernizacja infrastruktury, turystyka i rekreacja, rolnictwo;
 • region w czołówce w kraju pod względem liczby zlokalizowanych dużych inwestorów
 • silne, zróżnicowane zaplecze naukowo-badawcze (38 uczelni wyższych, liczne instytucje badawczo-rozwojowe, prawie 119 tys. studentów);
 • aktywna współpraca transgraniczna z Republiką Czech i Słowacją;
 • korzystna infrastruktura komunikacyjna: skrzyżowanie dwóch głównych tras komunikacyjnych - autostrady A1 i A4, Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, transport kolejowy - tzw. Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), bliskość granicy Czech i Słowacji;
 • zachęty inwestycyjne dla inwestorów: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (oferująca ulgi w podatku dochodowym, gotowe tereny pod inwestycje).
Sektory wysokiej szansy
Informatyczny IT (w tym ICT)
 • dynamiczny rozwój sektora:
  • duże skupisko podmiotów działających w branżach zaliczanych do wysokich technologii, m.in.: Kroll Ontrack, Wasko w Gliwicach, Wilk Elektronik w Łaziskach Górnych, IBM w Katowicach, Ente w Gliwicach, Ailleron w Bielsku-Białej.
  • istnienie centrum rozwoju oprogramowania do odzyskiwania danych Ontrack.
 • odpowiednie zaplecze naukowo-techniczne:
  • 38 szkół wyższych (w tym 11 państwowych), m.in.: Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Śląski, Filia Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.
  • prawie 119 tys. studentów, z czego ponad 32,7% w wyższych szkołach technicznych.
Motoryzacyjny
 • wysoka dynamika rozwoju sektora:
  • prawie 32 % udziału w produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w regionie.
  • obecność licznych przedsiębiorstw o ugruntowanej renomie i rozwinięta sieć poddostawców: FCA Poland S.A. w Tychach, FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. w Bielsko-Białej, Opel w Gliwicach, Lear Corporation w Tychach, Magneti Marelli w Sosnowcu i Bielsku-Białej, NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. w Gliwicach, Brembo Poland Sp. z o.o. w  Dąbrowie Górniczej i w Częstochowie, Nexteer Automotive w Tychach i w Gliwicach, oddziały firmy ZF - w Częstochowie (TRW Polska Sp. z o.o.) i w Gliwicach (TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o.).
 • dostępność wykwalifikowanej siły roboczej:
  •  rozwinięta sieć szkół średnich na poziomie zawodowym;
  •  38 szkół wyższych (w tym 11 państwowych), m.in.: Politechnika Śląska,     Politechnika Częstochowska;
  •  prawie 119 tys. studentów, z czego ponad 32,7% w wyższych szkołach technicznych.
Energetyczny
 • sektor obejmujący wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) m.in. biomasy w regionie;
 • region jest jednym z największych producentów energii elektrycznej w kraju;
 • rozwinięty rynek technologii solarnych w regionie;
 • obecność wielu firm z branży energetycznej m.in.: Tauron Polska Energia w Katowicach, SFW Energia w Gliwicach, EcoJura  w Częstochowie;
 • dostępność wykwalifikowanej siły roboczej:
  • rozwinięta sieć szkół średnich na poziomie zawodowym,
  • 38 szkół wyższych (w tym 11 państwowych), m.in.: Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska,
  • prawie 119 tys. studentów, z czego ponad 32,7% w wyższych szkołach technicznych.
Medyczny
 • inteligentna specjalizacja regionu dzięki wysokiemu poziomowi świadczonych usług medycznych oraz rozpoznawalności produktów inżynierii medycznej,
 • obecność 38 uczelni wyższych w regionie, w tym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który kształci wysoko wyspecjalizowaną kadrę lekarską,
 • wysoki rozwój kardiochirurgii i onkologii wyróżniających region w skali kraju i na arenie międzynarodowej,
 • obecność w regionie wiodącego ośrodka leczenia urazów oparzeniowych i ich następstw.
Potencjał ekonomiczny
PKB brutto w 2014 r.

w mln zł
w %
 na 1 mieszkańca
Polska
1 719 704
100
 100
Śląskie
213 589
12,4
 104,0
Źródło: GUS

Wartość dodana brutto wg rodzajów działalności (w mln zł) w 2014 r.

Ogółem  
Rolnictwo,
łowiectwo,
leśnictwo,
rybactwo
Przemysł
Budownictwo 
 Handel i naprawy,
hotele i restauracje,
transport,
gospodarka
magazynowa,
łączność
 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
Obsługa rynku
nieruchomości
 Pozostała
działalność
usługowa
Polska1525242 
43401 404765
 119197 435997
 145076
 376807
Śląskie189318
1395
 65509
 15112
 49984
 14726
 42592
Źródło: GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w 2015 r.
Polska4805,24
Śląskie3969,67
Źródło: GUS

Lokalny rynek pracy
Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w 2015 r. (średnia roczna)

Aktywni zawodowo
(w tys.)
Współczynnik aktywności zawodowej (%)Stopa bezrobocia
(%)
Polska 173,8856,2
7,5
Śląskie 18,9753,1
7,2
Źródło: GUS

Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia (w tys.) stan na grudzień 2015 r.


Ogółem  

Wyższe    Policealne, średnie zawodowe 
Średnie ogólne    
Zasadnicze zawodowe
 Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe
Polska1563,3
200,2
340,8
 164,6 424,9 432,8
Śląskie148,5
19,4
 32,7 13,6 40,6 42,1
Źródło: GUS

Struktura bezrobocia wg wieku (w tys.) stan na grudzień 2015 r.

Ogółem
24 lata i mniej
 25-3435-44
 45-5455 i więcej
Polska1563,3   
236,8 429,8 332,9 287,9   275,9
Śląskie148,5
18,4
 39,4 33 29,4 28,1
Źródło: GUS

Wyższe uczelnie w tym niepubliczne

Szkoły ogółem
Szkoły niepubliczne
 Studenci w szkołach ogółem
Studenci w szkołach niepublicznych
Polska415
283
 1 405 133 329 933
Śląskie38
27
 118 936 23 940
Źródło: GUS

Wybrane uczelnie wyższe
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
główne kierunki kształcenia: biznes, finanse i administracja; finanse i ubezpieczenia; informatyka i komunikacja; zarządzanie; ekonomia
 • Politechnika Częstochowska
główne kierunki kształcenia: budownictwo; elektryczny; infrastruktura i środowisko; inżynieria mechaniczna i informatyka; inżynieria produkcji i technologia materiałów; zarządzanie
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
główne kierunki kształcenia: architektura; automatyka, elektronika i informatyka; budownictwo; chemia; elektryczny; górnictwo i geologia; inżynieria biomedyczna; inżynieria środowiska i energetyka; matematyka; mechaniczny technologiczny; organizacja  i zarządzanie; transport
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
główne kierunki kształcenia: filologia; prawo i administracja; artystyczny; biologia i ochrona środowiska; etnologia i nauki o edukacji; informatyka i nauka o materiałach; nauki o ziemi; radio i telewizja; matematyka, fizyka i chemia; nauki społeczne; pedagogika i psychologia
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Akademia Muzyczna w Katowicach
Wybrani inwestorzy obecni w województwie
Firma
Sektor/przedmiot działalności
Miejsce prowadzonej działalności
Opel
motoryzacyjny
Gliwice
FCA Powertrain Poland Sp. z o.o.motoryzacyjnyBielsko-Biała
Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.wyroby ze szkłaDąbrowa  Górnicza
Arcelor Mittal Poland S.A.hutniczyDąbrowa Górnicza
IBM Polska Sp. z o.o.informatycznyKatowice
ING Services Polska Sp. z o.o.bankowość i ubezpieczeniaKatowice
Lear Corporation PolandmotoryzacyjnyTychy
Mokate Sp. z o.o.spożywczyŻory
Johnson Electric PolandAGDBędzin
Famur S.A.maszynowyKatowice
Electrolux Poland Sp. z o.o.AGDSiewierz

Użyteczne adresy
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: (+48 32) 207 88 88
witryna internetowa: www.slaskie.pl

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel.: (+48 32) 207 77 77
witryna internetowa: www.katowice.uw.gov.pl


Materiał został zaktualizowany przez  Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
11.08.2017

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij