Infolinia: 800 800 120
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter
Dlaczego Polska

podlaskie

podlas_herb_okWojewództwo Podlaskie
Powierzchnia
20 187 km2
Liczba ludności:
- w tym w miastach
1 186 625
60,6 %

Gęstość zaludnienia
59 osób/km2
Główne miastoBiałystok
Większe miasta w regionieSuwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo
Specjalne Strefy EkonomiczneSuwalska, Tarnobrzeska
Parki Przemysłowe, Technologiczne
Centrum Obsługi InwestoraBiałystok

Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Sąsiaduje z trzema województwami: warmińsko-mazurskim, mazowieckim  i lubelskim. Na północnym wschodzie graniczy z Litwą, a na wschodzie z Białorusią. Podlaskie stanowi wewnętrzną (z Litwą) i zewnętrzną (z Białorusią) granicę Unii Europejskiej. Region głównie rolniczy z dynamicznie rozwijającym się sektorem spożywczym, a w szczególności przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu oraz zbóż, a także z sektorami: lekkim, drzewnym, budowlanymi maszynowym. Trzy duże uczelnie wyższe w Białymstoku – stolicy województwa mają znaczący wpływ na kształtowanie i rozwój kapitału intelektualnego regionu jak i kraju.

Atuty województwa
 • lokalizacja przy granicy z Litwą i Białorusią,
 • dogodna sieć dróg,
 • rozwinięty system szkolnictwa średniego i wyższego,
 • rosnąca liczba przedsiębiorstw prywatnych i stale zwiększająca się aktywność przedsiębiorców,
 • dynamiczny rozwój klastrów,
 • warunki naturalne sprzyjające rozwojowi rolnictwa, przemysłu spożywczego, drzewnego i budownictwa,
 • relatywnie niskie koszty pracy: 88% średniej krajowej,
 • dynamiczny rozwój regionu.
Sektory wysokiej szansy
Spożywczy
 • sieć nowoczesnych zakładów z branży spożywczej: Mlekpol z marką „Łaciate”, Mlekovita,  Kompania Piwowarska S.A. z marką „Żubr”, białostocki Polmos z marką „Żubrówka”, Suempol – produkcja wyrobów z łososia.
 • dynamiczny rozwój produkcji mleczarskiej: nasz region oprócz silnego przetwórstwa jest również największym producentem mleka w kraju. Mlekpol i Mlekovita - w czołówce firm mleczarskich w Polsce, znaczna część produkcji „Mlekovity” trafia na rynki Unii Europejskiej i rynki wschodnie
 • sprzyjające warunki naturalne: użytki rolne stanowią około  62 % ogólnej powierzchni regionu, warunki naturalne regionu sprzyjają produkcji ekologicznej.
Maszynowy
 • sieć zakładów z branży maszynowej: Pronar Sp. z o.o. - producent traktorów, kół tarczowych, kabin i hydrauliki siłowej - inwestując w innowacyjność zatrudnia ponad 200 inżynierów i konstruktorów, Samasz z Białegostoku - największy w kraju i liczący się w Europie producent nowoczesnych kosiarek rotacyjnych.
Budowlany
 • liderami w branży są m.in. Unibep S.A. czy Danwood S.A. Najbardziej innowacyjnym obszarem ich działalności jest budownictwo modułowe, czyli produkcja gotowych domów.
 • największy na Podlasiu, choć skupiającym także przedsiębiorstwa z innych części kraju, Wschodni Klaster Budowlany, zrzesza obecnie ponad 100 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej.
Turystyczny
 • wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe województwa: tereny bagienne, puszcze, wielkie kompleksy leśne (30% powierzchni województwa), liczne szlaki wodne
 •  i jeziora,  ponad 30% terenu regionu podlega ochronie: Puszcza Augustowska, należąca do największych skupisk leśnych w Polsce, Kanał Augustowski – wraz
 •  z augustowskimi jeziorami oraz Czarna Hańcza tworzy atrakcyjny szlak wodny, Białowieski Park Narodowy - obejmuje najlepiej zachowany w Europie las naturalny o pierwotnym charakterze - wpisany w 1979 r. na listę Dziedzictwa Światowego, Biebrzański Park Narodowy - największy park narodowy w Polsce, Narwiański Park Narodowy - nazywany przez turystów „Polską Amazonią”, Wigierski Park Narodowy - w 1975 r. wpisany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody na listę najcenniejszych parków na świecie, pod względem bogactwa kulturowego Podlasie jest najbardziej zróżnicowanym regionem w kraju
 • czyste środowisko naturalne: województwo zalicza się do obszaru „Zielonych Płuc Polski”
 • liczne możliwości uprawiania turystyki: turystyka wodna - np. rejsy po Kanale Augustowskim, turystyka uzdrowiskowa - np. Augustowskie Centrum Sportu
 • i Rekreacji, Supraśl - uzdrowisko nizinne, klimatyczno-borowinowe, turystyka przyrodniczo - rekreacyjna, turystyka biznesowa
 • ważne drogi krajowe: Via Baltica, łącząca Skandynawię i północną Rosję z Europą Centralną i Zachodnią
Potencjał ekonomiczny
Wartość dodana brutto wg rodzajów działalności (mln) w roku 2014 r.

Ogółem
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo
Przemysł
Budownictwo
Handel i naprawy;
transport i  gospodarka
magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
obsługa rynku
nieruchomości
Pozostała
działalność
usługowa

Polska
1 524 939
43 419
403 844 119 345436 636
145 104 
376 591
Podlaskie
34 233
2 530
7 530
2 563
9 335
3 156
9 119
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w 2016 r.
Polska
4 290,52
Podlaskie
3 767,20
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL

Lokalny rynek pracy
Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej (w tys.)

Aktywni zawodowo (w tys.) I kwartał 2017
Współczynnik aktywności zawodowej (%) I kwartał 2017
Stopa bezrobocia (%) I kwartał 2017
Polska
17 208
56,2
5,4
Podlaskie
499
54,7
5,4
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL

Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia, stan na I kwartał 2017 r. (w tys.)

Ogółem                   
WyższePolicealne, średnie zawodoweŚrednie ogólno-kształcąceZasadnicze (zawodowe)Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe
Polska1 324,3
175,3285,5 141,4
   350,7
371,2
Podlaskie47,8
7,0 10,9
5,5
11,113,3
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL

Struktura bezrobocia wg wieku stan na I kwartał 2017 r. (w tys.)

Ogółem 24 lata i mniej 25-34
35-4445-54 55 i więcej
Polska1 324,2
170,7
370,6
294,5
236,1
252,4
Podlaskie47,8
6,6
14,1
9,6
8,3
9,4
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL

Wyższe uczelnie, w tym niepubliczne
Szkoły wyższe w 2016 r.

Szkoły (publiczne i niepubliczne)
Studenci szkół publicznych
Studenci szkół niepublicznych
Polska
390
1 033 801
313 680
Podlaskie
16
30 027
4 182
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL

Wybrane uczelnie wyższe
 • Uniwersytet w Białymstoku
  • główne kierunki kształcenia: prawo, ekonomia, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe, administracja, kryminologia
 • Politechnika Białostocka
  • główne kierunki kształcenia: budownictwo, informatyka, mechanika i budowa maszyn, logistyka, zarządzanie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Menadżerska w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. E. Szczepanika w Suwałkach
Wybrani inwestorzy obecni w województwie – 25 największych przedsiębiorstw

Firma
Sektor
Lokalizacja (miejscowość)
Kapitał
Liczba zatrudnionych osób (stan na koniec 2015 r.)
SM Mlekovita GK
Spożywczy
Wysokie Mazowieckie
polskib.d
Spółdzielnia Mleczarska MlekpolSpożywczy
Grajewo
polski2 219
Unibep SA GK Bielsk PodlaskiBudowlany
Bielsk Podlaski
polski1 101
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska PiątnicaSpożywczy
Piątnica
polski754
SOTPM BiałystokSpożywczy
Białystokpolski474
Barter S.A.
Gazowniczy
Białystokpolskib.d
Pronar Sp. z o.o.Maszynowy
Narew
polski1 897
Danwood S.A.
Budowlany
Bielsk Podlaski
polski988
Glob-Terminal Sp. z o.o. BiałystokLogistyka
Białystokpolski40
Społem PSS Białystok
Spożywczy
Białystokpolskib.d
Arhelan Burzyńscy Sp.j Bielsk PodlaskiSpożywczy
Bielsk Podlaskipolskib.d
Adampol S.A. ZaściankiLogistyka
Zaścianki
polski601
British American Tobacco Polska S.A.Tytoniowy
Augustow
zagraniczny
b.d
Auto Idea Sp. z o.o. BiałystokMotoryzacyjny
Białystok
polskib.d
Padma Art. Sp. z o.o. Sp.k.Produkty papiernicze
Suwałki
polskib.d
Rosti (Polska) Sp. z o.o.Elektroniczny
Białystokzagranicznyb.d
Metal – Fach Sp. z o.o. SokółkaMaszynowy
Sokółka
polskib.d
Kalter Sp. z o.o.Budowlany
Białystokpolskib.d
BR Konsorcjum Refleks Sp. z o.o. sp.k.BiałystokInne sektory, budowlany
Białystokpolskib.d
Bialchem Group Sp. z o.o. BiałystokPaliwa płynne, gazowe
Białystokpolskib.d
AC S.A.Instalacje LPG
Białystokpolski396
PPH Rodex Sp. z o.o. BiałystokBudowlany
Białystokpolskib.d
AL BA Podlaskie Centrum MięsneSpożywczy
Białystokpolskib.d
Telmex Sp. z o.o.Logistyka
Białystokpolski718
Electrum Sp. z o.o.Projekty inwestycyjne i obiekty z obszarów energetyki, przemysłu i budownictwa
Białystokpolski
b.d
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Listy 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów”, Rzeczpospolita, 24.11.2016 r.

Użyteczne adresy
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel.: (+48 85)  66 54 100,  66 54 120
witryna internetowa: www.wrotapodlasia.pl

Centrum Obsługi Inwestora / Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Kilińskiego 16
15-089 Białystok
tel.: (+48 85) 66 54 495, 66 54 272, 66 54 990
e-mail: coi@wrotapodlasia.pl
e-mail: coie@wrotapodlasia.pl
witryna internetowa: www.coi.wrotapodlasia.pl

Podlaski Urząd Wojewódzki
15-213 Białystok
ul. Mickiewicza 3
tel. +48 85 743 93 15
fax +48 85 743 92 31
witryna internetowa: www.bialystok.uw.gov.pl

Materiał aktualizowany przez Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora
Katarzyna Krutul, 11 sierpnia 2017 r., Białystok

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij