Infolinia: 800 800 120
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter
Dlaczego Polska

opolskie

opol_herb_okWojewództwo Opolskie
Powierzchnia
9 412 km2
Liczba ludności:
- w tym w miastach
993 tys.
51,9%
Gęstość zaludnienia106 osób/km2
Główne miastoOpole
Większe miasta w regionieKędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Prudnik, Kluczbork
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Parki Przemysłowe, Technologiczne
Centrum Obsługi Inwestoraul. Krakowska 38, 45-057 Opole
witryna internetowa: www.coi.opolskie.pl
witryna internetowa: www.ocrg.opolskie.pl
e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl

Opolskie jest usytuowane w południowo-zachodniej części Polski w dorzeczu górnej Odry na Nizinie Śląskiej. Bezpośrednio graniczy z Czechami. Przemysł i rolnictwo to główne sektory gospodarki regionu. Jednym z głównych atutów województwa jest autostrada A4 biegnąca z Zachodu na Wschód (6 węzłów), bliskość autostrady A1, drogi ekspresowej S11 oraz doskonała sieć dróg komunikująca region z Południem Europy. Opolskie znajduje się w czołówce województw najbardziej przychylnych kapitałowi zagranicznemu.

Atuty województwa
 • położenie na głównych krajowych i europejskich szlakach komunikacyjnych i transportowych (autostrada A4, kolej, rzeka Odra, bliskość autostrady A1, drogi ekspresowej S11).
 • bliskość 3 lotnisk międzynarodowych (w ciągu godziny dojazd do lotniska we Wrocławiu i Katowic) oraz 3 lotnisk prywatnych, zlokalizowanych na terenie województwa.
 • dynamiczny rozwój szkolnictwa technicznego w zakresie szkół zawodowych i wyższych.
 • nowoczesne i wydajne rolnictwo związane m.in. z dostępnością surowców.
 • zdywersyfikowana struktura regionalnej gospodarki.
 • potencjał dla rozwoju przemysłu przetwórczego, kilkumilionowy rynek zbytu.
 • potencjał i dostępne kadry dla rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu w stolicy województwa, gdzie obecne są już takie firmy jak: Capgemini, PWC, Future Processing, Opta Data i inne, a kolejne rozważają otwarcie swoich oddziału w Opolu.
 • zasoby naturalne - możliwość specjalizacji w sektorach wspierających przemysł budowlany.
 • lokalizacja w pobliżu granicy polsko-czeskiej, a także przynależność do euroregionów Pradziad i Śląsk.
Sektory wysokiej szansy
Spożywczy
 • dogodne walory klimatyczne, wysoka jakość gleb, sprzyjające produkcji rolnej ukształtowanie terenu, duży, dynamicznie rozwijający, chłonny kilkumilionowy rynek zbytu (kilka milionów mieszkańców w promieniu 150 km od Opola), duża liczba poddostawców.  
 • najważniejsze firmy z sektora: Danone (Nutricia) - Opole, Mondelēz - Skarbimierz, Froneri Polska (wcześniej Nestle Polska) - Namysłów, ZT Kruszwica (BUNGE Ltd) - Brzeg, ZOTT Polska - Opole, GoodMills Polska - Walce, Südzucker - Polska Cerekiew, Turek (Bongrain) - Głubczyce, OSM Głubczyce - Głubczyce, Młyny Polskie - Kluczbork, Intersnack - Nysa,  Bioagra - Nysa, Grupa Otmuchów- Otmuchów, Brzeg i Nysa, Karol Kania i Synowie - Pawłowiczki, Browar Namysłów - Namysłów, Browar Głubczyce - Głubczyce,  Pastafood Company- Opole, Lesaffre - Wołczyn, Cukry Nysie - Nysa, OSM Prudnik, TopFarms - Głubczyce. 
Motoryzacyjny i metalowy
 • Ponad 30 poddostawców części dla motoryzacji na terenie całego województwa.
 • Szkolnictwo zawodowe współpracujące z branżą i dostosowujące się do potrzeb biznesu
 • Kształcenie w zawodach m.in.: operatorzy CNC, mechanicy, mechatronicy, elektrycy, etc.
 • Najważniejsze firmy z sektora, potencjalni kooperanci: Polaris Polska – Opole, Tower International – Opole, Adient (wcześniej Johnson Controls) – Skarbimierz, Global Steering Systems Europe– Opole, Mubea – Ujazd, IFA Powertrain Polska – Ujazd, Tru-Flex – Ujazd, Magna Cosma – Kędzierzyn-Koźle, A.Berger – Kędzierzyn-Koźle, Narzędziownia Ewa Pszenica – Strojec, Mega – Nysa, MM Systemy – Kąty Opolskie, Donaldson – Skarbimierz, GZWM – Grodków, Henniges Automotive- Prudnik, Hengst Filtration – Gogolin, Gustav Wolf – Ujazd, International Automotive Components (IAC) – Opole, UFI Filters – Opole, Coroplast – Strzelce Opolskie i Dylaki, Neapco - Praszka i inni.
Chemiczny
 • duże tradycje w produkcji przemysłowej w sektorze chemicznym.
 • niskie koszty produkcji.
 • dostępność wykwalifikowanych kadr, zwłaszcza w rejonie Kędzierzyna-Koźla.
 • zaplecze naukowo-badawczego: sieć szkół średnich i wyższych z instytucjami branżowymi Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski,   Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie - Koźlu,  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu, Laboratorium badawcze „Blachownia” Sp. z o.o. - Kędzierzyn – Koźle.
 • województwo jako duży producent koksu, amoniaku syntetycznego i nawozów azotowych.
 • najważniejsze firmy z sektora:  Grupa Azoty Tarnów S.A. (Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle) - Kędzierzyn-Koźle, Wanhua - Petrochemia - „Blachownia” S.A. - Kędzierzyn-Koźle,  ArcelorMittal Poland - Zdzieszowice, „Intersilesia McBride” Polska Sp. z o.o. - Strzelce Opolskie, Brenntag Polska Sp. z o.o. - Kędzierzyn-Koźle, Global Colors Polska S.A. - Kędzierzyn-Koźle, ICSO Chemical Production Sp. z o.o - Kędzierzyn-Koźle.
Budowlany
 • 209 udokumentowanych złóż surowców mineralnych: węglanowych, naturalnych kruszyw piaskowo-żwirowych wapieni i margli, iłów ceramicznych, piasków kwarcowych, formierskich i posadzkowych.
 • bogate zasoby surowców naturalnych, a w konsekwencji dominująca pozycja przemysłu surowców niemetalicznych: szkła, cementu, wapna, gipsu, kruszyw.
 • specjalistyczne szkolnictwo zawodowe, wyższe uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze oraz instytuty badawcze.
 • najważniejsze firmy z sektora, potencjalni kooperanci: Heidelberg Cement - Górażdże Cement S.A., Gogolin - wiodący producent cementu na europejskim rynku, Miebach Projektgesellschaft - Cementownia „Odra” S.A. - Opole, Lhoist Opolwap S.A. - Tarnów Opolski, Knauf - Norgips Polska - Brzezie,  Monier Polska Sp. z o.o. - Opole,  Velux - Namysłów, Bazalt Gracze - Gracze, Stora - Enso - Murów, Vitroterm - Murów, Kronospan - Strzelce Opolskie, Schattdecor Sp. z o.o. - Głuchołazy, Wienerberger - Paczków, Izobud – Leśnica, Skamol – Opole i inni.
Potencjał ekonomiczny
PKB brutto (ceny bieżące)
Obszar
Lata
w mln zł
w %
na 1 mieszkańca
Polska
2016*
1 851 171
x
48 174
Polska
2015
 1 799 321x 46 790
Opolskie
2015*
37 7492,1
37 791
Źródło: Dane GUS w Opolu, podano zgodnie z metodologią ESA 2010
*Szacunek wstępny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) IV kwartał 2016 r.
Polska
4 290,52
Opolskie
3927,04
Źródło: Bank Danych Lokalnych, aktualizacja 26.07.2017 r.

Wartość dodana brutto wg rodzajów działalności (mln) w roku 2015
Obszar
LataOgółemRolnictwo,
łowiectwo,
leśnictwo,
rybactwo
PrzemysłBudownictwo
Handel i naprawy,
hotele i restauracje,
transport,
gospodarka
magazynowa,
łączność
 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
Obsługa rynku
nieruchomości
Pozostała
działalność
usługowa
Polska
2016*
1 637 521
39 475
433 637
 112 324
 493 202
148 082
 410 801
Polska
2015
1 596 29539 630417 216 127 481 466 837 143 304 401 827
Polska
2014
1 524 94044 939386 652 119 680 444 639 149 059 379 971
Opolskie2014 32 267 1 049 10 389 2 539 7 622 2 539 8 129
Źródło: Dane GUS w Opolu, podano zgodnie z metodologią ESA 2010
*Szacunek wstępny

Lokalny rynek pracy
Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w IV kwartał 2016 r.
Obszar
Aktywni zawodowo (w tys.)
Współczynnik aktywności zawodowej (%)Stopa bezrobocia (%)
Polska
30 696
56,38,3
Opolskie
762
55,59,0
Źródło: Bank Danych Lokalnych, aktualizacja 26.07.2017 r.

Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia stan na IV kwartał 2016 r. w tysiącach
Obszar 
OgółemWyższe
    Policealne, średnie zawodowe Średnie ogólne
Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe
Polska*
1335,2
 177,6289,3140,9355,5
 371,9
Opolskie*
32,4
 3,96,33,29,1
9,9
Źródło: Bank Danych Lokalnych, aktualizacja 26.07.2017 r.

Struktura bezrobocia wg wieku stan na IV kwartał 2016 r.

ObszarOgółem18-24
25-34
35-44
 45-5455 i więcej
Polska*1335,2
   179,2     
370,1
295,0
 239,7 
  251,1
Opolskie*32,4   
4,2 8,6 
6,5  5,9
  7,2
Źródło: Bank Danych Lokalnych, aktualizacja 26.07.2017 r.

Wyższe uczelnie w tym niepubliczne
Szkoły wyższe w roku akademickim  2014/2015
Obszar
Szkoły wyższe publiczne
Szkoły wyższe niepubliczne
Studenci szkół wyższych publicznych
Studenci szkół wyższych niepublicznych
Polska
390
302
1 347 481
313 680
Opolskie
6
2
22 820
4 310
Źródło: Bank Danych Lokalnych, aktualizacja 26.07.2017 r.

Wybrane uczelnie wyższe
 • Politechnika Opolska
główne kierunki kształcenia: informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, budowa maszyn, automatyka i robotyka, budownictwo, zarządzanie/zarządzanie i marketing
 • Uniwersytet Opolski
główne kierunki kształcenia: filologia angielska i germańska, prawo, administracja, język biznesu, biotechnologia, psychologia, stosunki międzynarodowe 
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
główne kierunki kształcenia: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia, dietetyka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
główne kierunki kształcenia: zarządzanie i inżynieria produkcji, kosmetologia, ratownictwo medyczne, architektura i urbanistyka, finanse i rachunkowość
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
główne kierunki kształcenia: ekonomia, administracja, zarządzanie, lean management, studia MBA
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
główne kierunki kształcenia: zarządzanie, zarządzanie i marketing, pedagogika, logistyka, ekonomia, administracja
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
główne kierunki kształcenia:  pedagogika, OZE

Wybrani inwestorzy obecni w województwie
Firma
Sektor
Miejsce prowadzonej działalności (gmina)
Górażdże Cement (HeidelbergCement )
budowlany
Gogolin
Forneri Polska (wcześniej Nestle)spożywczy
Namysłów
Nutricia (Grupa Danone)spożywczyOpole
ZOTT PolskaspożywczyOpole
COROPLASTelektroniczny
Dylaki, Krapkowice, Strzelce Opolskie
Polaris Polska
motoryzacyjnyOpole
Diehl Controls PolskaAGD
Namysłów
IFM Ecolinkautomatyka przemysłowa
Opole
Mondelēz Polskaspożywczy
Skarbimierz
Brenntag Polskachemiczny
Kędzierzyn-Koźle
Animex (WH Group Limited)spożywczyOpole
FM Logisticlogistyka
Ujazd
Adient (wcześniej Johnson Controls)motoryzacyjnySkarbimierz
Magna Cosma Int.motoryzacyjnyKędzierzyn-Koźle
VELUXbudowlanyNamysłów
Tower Automotive PolskamotoryzacyjnyOpole
Marcegagliametalowy
Kluczbork, Praszka
Seppeler Gruppe  Ocynkownia Śląskmetalowy
Kluczbork
Lhoist OpolwapbudowlanyTarnów Opolski
Kronospanwyposażenie wnętrz
Strzelce opolskie
Knauf / NorgipsbudowlanyDobrzeń Wielki
ArcelorMittalprodukcja koksu
Zdzieszowice
Metsa Tissue
papierniczy
Krapkowice
Neapco
motoryzacyjny
Praszka
Cementowania ODRAbudowlanyOpole
Grupa Azoty (ZAK)chemicznyKędzierzyn-Koźle
Mubea Automotive PolandmotoryzacyjnyUjazd
Global Steering SystemsmotoryzacyjnyOpole
Henniges Automotive PrudnikmotoryzacyjnyPrudnik
IFA Powertrain PolskamotoryzacyjnyUjazd
International Automotive Components (IAC)motoryzacyjny
Opole
HONGBOelektroniczny
Opole
CapgeminiSSCOpole
PWCSSCOpole
Opta DataSSCOpole
IstaSSCOpole
Future ProcessingSSC
Opole

Użyteczne adresy
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel.: (+48 77) 541 65 10, 541 65 11
fax: (+48 77) 541 65 12
witryna internetowa: www.opolskie.pl

Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel.: (+48 77) 452 47 06, 452 42 52
fax: (+48 77) 452 47 05
witryna internetowa: www.opole.uw.gov.pl

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Krakowska 38
45-075 Opole
tel.: (+48 77) 40 33 600
witryna internetowa: www.ocrg.opolskie.pl
witryna internetowa: www.coi.opolskie.pl
e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl

Aktualizacja: sierpień  2017

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij