Infolinia: 800 800 120
Dlaczego Polska

Rynek pracy


Koszty pracy

Jednym z najważniejszych parametrów decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej danego kraju czy regionu są koszty pracy. W porównaniu do 2014 r. koszty pracy wzrosły w Unii Europejskiej w 2015 r. o 1,5%. Największe zwyżki, wyrażane w euro, miały miejsce w Wielkiej Brytanii - 15,2%, Rumunii - 8,2% oraz na Łotwie - 7,3%. Różnice w stawkach godzinowych pomiędzy poszczególnymi krajami są bardzo duże. W 2015 r. uśredniony godzinny koszt pracy w krajach UE-28 wyniósł 25,40 EUR. Najwyższą stawkę miała Dania - EUR 42,00 a najniższą Bułgaria - EUR 4,40. W Polsce koszt ten wynosił EUR 8,60.

Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej najwyższe godzinowe koszty pracy w 2015 r. miała Estonia (10,9 EUR), Słowacja (10,4 EUR) oraz Republika Czeska (10,2 EUR). Poniższy wykres prezentuje koszty pracy wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej w euro.

Płaca minimalna

Wartość płacy minimalnej na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiła od 260,76 EUR (Bułgaria) do 1998,59 EUR (Luksemburg). , Polska w styczniu 2018 roku osiągnęła najwyższą wartość nominalną płacy minimalnej wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej - 502,75 EUR. Wśród pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, najwyższy wskaźnik płacy minimalnej osiągnięto w Estonii - 500 EUR, najniższy zaś  w Bułgarii – 260,76 EUR.


Stopa bezrobocia

W 2017 r. uśredniona wartość bezrobocia wśród krajów UE wyniosła 7,6%. Najwyższe bezrobocie odnotowano w Grecji - 21,5%, Hiszpanii - 17,2% oraz Chorwacji - 11,1%. Najniższe zaś, w Republice Czeskiej - 2,9%, w Niemczech - 3,8%, oraz na Malcie - 4,0%. Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tym samym okresie Republika Czeska odnotowała najniższą wartość - 2,9% a najwyższą miała Litwa - 8,7%. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,9% w 2017 r.


Przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Przeciętne wynagrodzenie brutto w lutym 2017 r. wynosiło 4 304,95 PLN a przeciętna stopa bezrobocia wyniosła 8,5%. Przeciętne wynagrodzenie brutto oraz stopa bezrobocia w każdym województwie w styczniu 2016 r. przedstawiona została na poniższym rysunku.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij