Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestuj w Polsce

Rynek pracy


Koszty pracy

Jednym z najważniejszych parametrów decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej danego kraju czy regionu są koszty pracy. Koszty pracy w Unii Europejskiej  wzrosły w 2018 r. o 0,7% r/r.

Różnice w stawkach godzinowych między poszczególnymi krajami są bardzo duże. W 2018 r. uśredniony godzinny koszt pracy w krajach UE-28 wyniósł 27,4 EUR. Najwyższą stawkę miała Norwegia (50 EUR) a najniższą Bułgaria (5,4 EUR). W Polsce koszt ten wyniósł 9,5 EUR.

Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej najwyższe godzinowe koszty pracy w 2018 r. miała Republika Czeska (12,6 EUR), Estonia (12,4 EUR) oraz Słowacja (11,6 EUR).

Płaca minimalna

Wartość płacy minimalnej w styczniu 2019 roku wynosiła od 286,33 EUR (Bułgaria) do 2 071,10 EUR (Luksemburg). Polska w styczniu 2018 roku osiągnęła najwyższą wartość nominalną płacy minimalnej wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast w 2019 trzecią z kolei (523,09 EUR). Wśród pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 2019 roku, najwyższy wskaźnik płacy minimalnej osiągnięto na Litwie - 555 EUR, najniższy zaś  w Bułgarii - 286,33 EUR.

Źródło: www.eurofound.europa.eu/publications/article/2019/minimum-wages-in-2019-first-findings


Stopa bezrobocia

W grudniu 2019 r. uśredniona stopa bezrobocia wśród krajów UE wyniosła 6,2%. Najwyższą odnotowano w Grecji (16,6%), Hiszpanii (13,7%) oraz we Włoszech (9,8%). Najniższe bezrobocie było zaś w Republice Czeskiej (2%), w Niemczech, i Niderlandach  (3,2%) oraz w Polsce (3,3%).

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics,
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00203/default/table?lang=en


Przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2020 r. wynosiło 5 282,80 PLN a przeciętna stopa bezrobocia w grudniu 2019 r. - 5,2%.

Stopa bezrobocia w Polsce w 2019 r.

Źródło: Bank Danych Lokalnych - GUS


Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r.

Źródło: Bank Danych Lokalnych - GUS


Data aktualizacji: luty 2020 r.Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij