Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych PAIH S.A.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.paih.gov.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz do celów statystycznych. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Agencji. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, o ile przeglądana jest zawartość chroniona,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony Agencji nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o urządzeniu użytkownika: typ urządzenia, wersja przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, niektóre dane dotyczące konfiguracji przeglądarki oraz zainstalowanych w niej pluginach, rozdzielczość ekranu,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Agencji. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Agencji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Użycie plików Cookies na stronach internetowych PAIH S.A.
Na stronach Agencji używane są sesyjne pliki Cookies, które są wykorzystywane do śledzenia nawigacji użytkownika wyłącznie w ramach serwisów PAIH S.A. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji po serwisach podmiotów zewnętrznych. Pliki Cookies stosowane w serwisach Agencji nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Pliki Cookies, o ile ich wykorzystanie nie jest zablokowane, tworzone są tylko na czas, w jakim strona jest przeglądana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron
Serwis Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.