Dokumentacja konkursowa

Nabór I/2019: Australia, Indie, Izrael

Polskie Mosty TechnologicznePMT_logo_bannerZ nami nowe rynki są bliżej niż myślisz


Nabór I/2019: Australia, Indie, Izrael

UWAGA! Wzór wniosku o powierzenie grantu oraz załączniki dostępne na tej stronie pełnią jedynie rolę informacyjną.

Złożenie wniosku wraz z załącznikami możliwe jest jedynie online poprzez:

System Obsługi Elektronicznej

PMT - złóż wniosek

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:

 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami:     

  1.1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  1.2 Oświadczenie woli,
  1.3a Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (jeśli dotyczy)
  lub
  1.3b Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de mnimis w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (jeśli dotyczy),
  1.4 Sytuacja finansowa Wnioskodawcy (dokument dostępny w .xls),
  1.5 Pełnomocnictwo do złożenia Wniosku (jeśli dotyczy); 

 2. Kryteria oceny wniosku;
 3. Wzór umowy o powierzenie grantu;
 4. Katalog wydatków kwalifikowanych;
 5. Zmiana budżetu 2019_2020;
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Dodatkowe dokumenty:

 

PMT - logotypy