Polskie Mosty Technologiczne

31 grudnia 2023 r. zakończona została realizacja projektu Polskie Mosty Technologiczne (PMT) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany był przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w latach 2018-2023.

Zapoznaj się z informacją podsumowującą realizację projektu - czytaj więcej »

Zapraszamy do nowej edycji projektu Polskie Mosty Technologiczne, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.

Więcej informacji na nowej stronie projektu: pmt.paih.gov.pl.


Przedsiębiorco,

  • Reprezentujesz mikro, małą lub średnią firmę?
  • Twój produkt/usługa/technologia, mogą stać się polskimi specjalnościami eksportowymi?
  • Posiadasz potencjał do szybkiego wzrostu i utrzymania się na nowych rynkach (stabilna sytuacja finansowa, zasoby kadrowe i techniczne)?
Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest dla Ciebie!

UWAGA: aktualizacja Regulaminu konkursu dla naboru 1N/2022 (USA). Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

Nabory wniosków firm MŚP w 2022 r.:
  • 6 kwietnia-16 maja - USA (nabór zakończony, trwa ocena).

Nabory wniosków firm MŚP w 2021 r.:
Nabory wniosków firm MŚP w 2020 r.:
WAŻNE:
  • WNIOSEK - zestawienie dokumentów załączanych do Wniosku o powierzenie grantu.
  • UMOWA - zestawienie dokumentów do Umowy o powierzenie grantu.
  • ROZLICZENIE - wskazówki do rozliczenia.
Możesz otrzymać wsparcie do 200 000 zł (de minimis).

PMT baner
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
Polskie Mosty Technologiczne
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

pmt@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl/pmt

Sprawdź
nad czym obecnie pracujemy.
PMT_loga_pl

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00.