Mój biznes za granicą

Zakończenie projektu „Mój biznes za granicą”

11 marca 2024
Trzy lata intensywnej pracy ekspertów krajowych i ponadnarodowych, badania prowadzone wśród licznego grona przedsiębiorców, setki godzin konsultacji, pozwoliły stworzyć praktyczne narzędzia przygotowujące firmy do bezpiecznego wejścia na rynki zagraniczne.
Mój biznes za granicą

Z końcem grudnia 2023 dobiegł końca 3-letni program wsparcia MŚP pn. Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych realizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet oraz Business France. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

W czasie trwania projektu zespół ekspertów krajowych i międzynarodowych wypracował pakiet narzędzi wsparcia dla przyszłych eksporterów stawiających pierwsze kroki na rynkach zagranicznych. W wyniku prac powstał model wsparcia, w skład którego wchodzą następujące materiały:

  1. Pierwsze kroki przed rozpoczęciem działań eksportowych - checklista dla przedsiębiorcy.
  2. Roadmapa (Mapa wsparcia) - przewodnik dla przedsiębiorcy w formie checklisty.
  3. 6 modułów szkoleniowych wprowadzających do zagadnień związanych z działaniami eksportowymi.
  4. Mentoring.
  5. Networking i matchmaking.
  6. Instrukcje i rekomendacje do wdrażania powyższych narzędzi.

Od 1 marca 2024 r. narzędzia wsparcia wypracowane w ramach programu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych do pobrania NIEODPŁATNIE za pośrednictwem portalu Trade.gov.pl: Mój biznes za granicą – materiały szkoleniowe dla eksporterów.

Zachęcamy do pobrania materiałów i wykorzystywania ich w codziennej pracy z przedsiębiorcami.

* * *

Projekt „Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.