Aktualności

Sukces Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego

Licznie zgromadzeni przedstawiciele świata biznesu, instytucji państwowych oraz branżowych organizacji z Polski i Niemiec spotkali się w ramach już drugiego Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zacieśniania polsko-niemieckich relacji biznesowych. Forum zostało zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii.
Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

W ramach całodziennego wydarzenia przedsiębiorcy, politycy, reprezentanci instytucji wsparcia biznesu oraz administracji publicznej rozmawiali o możliwościach współpracy między naszymi krajami, szczególnie w zakresie zielonej transformacji oraz digitalizacji w obrębie ochrony zdrowia i miast przyszłości. Forum zgromadziło łącznie ponad 200 uczestników.

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

Niemcy są nie tylko naszym sąsiadem, ale od lat także jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych. Niemieccy klienci chętnie kupują polskie produkty, a firmy wybierają nasz kraj na miejsce inwestycji. Wspólnie działamy prężnie w wielu dziedzinach, nie chcemy jednak osiadać na laurach i dzięki temu dzisiejszemu wydarzeniu przenieść nasze relacje na jeszcze wyższy poziom - powiedział podczas oficjalnego otwarcia wydarzenia Prezes PAIH Andrzej Dycha.

Przemówienia wygłosili także Ignacy Niemczycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Rzeczpospolitej Polskiej, Dr Kirsten Scholl, Dyrektor Generalna w Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Katarzyna Byczkowska, Prezydentka Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

Polska i Niemcy są dziś równorzędnymi partnerami gospodarczymi, a ich wzajemne znaczenie wzniosło się na nowy poziom. Dlatego tym ważniejsze jest, że teraz - po kilkuletniej przerwie - spotykamy się ponownie w ramach tej ważnej inicjatywy, jaką jest dzisiejsze forum! Współpraca, wymiana doświadczeń i łączenie sił partnerów z obu krajów może dać nowy impuls do rozwoju i zwiększyć konkurencyjność firm na rynku europejskim - w swoim wystąpieniu stwierdziła Prezydentka AHK Polska Katarzyna Byczkowska.

Wszyscy mówcy zgodnie podkreślali również konieczność podjęcia wspólnych działań w dobie wyzwań na rynkach energetycznych oraz wymieniali szanse płynące z zielonej transformacji. Oprócz przemówień, w ramach otwarcia odbyła się także debata plenarna na temat niemieckich inwestycji w Polsce.

W drugiej części wydarzenia zorganizowano natomiast aż cztery panele dyskusyjne z udziałem ekspertów oraz liderów opinii z Polski i Niemiec. Prelegenci rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie Europy w kontekście lekowym i energetycznym oraz dyskutowali na temat przyszłości miast. Po sesji panelowej odbyła się część networkingowa, która była okazją do nawiązania i pogłębienia współpracy pomiędzy przedstawicielami niemieckich i polskich firm.

Galeria zdjęć:

* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

O Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa od ponad 29 lat przyczynia się do rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. W 2023 r. obroty w handlu dwustronnym wyniosły ok. 169,5 mld euro. Ponad 430 tys. miejsc pracy miejsc pracy w Polsce jest bezpośrednio, a ok. 1,5 mln pośrednio związanych ze współpracą z firmami z kapitałem niemieckim. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, skupiająca ponad 1100 firm członkowskich, jest największą bilateralną izbą w Polsce. Oprócz głównej siedziby w Warszawie, posiada biura w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach.