Aktualności

Strategiczna współpraca gospodarcza Polski i Niderlandów

Zakończyło się Polsko-Niderlandzkie Forum Biznesowe. W wydarzeniu w Warszawie wzięli udział kluczowi przedstawiciele polskich i niderlandzkich instytucji państwowych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. Forum zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce.
Polsko-Niderlandzkie Forum Biznesowe

Wydarzenie otworzyli ministrowie Jacek Tomczak z resortu rozwoju i technologii oraz Geoffrey Van Leeuwen z Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Rozwoju Królestwa Niderlandów. Minister Van Leeuwen podkreślił, że oba kraje łączy wielowiekowa historia wymiany handlowej, która w ciągu ostatnich dekad zyskała historycznie duży wymiar i daje nadzieję na dalsze wzmacnianie współpracy. Podkreślił przy tym, że obecna sytuacja ekonomiczna na świecie skłania nasze państwa do zacieśniania relacji dla uniezależniania się od zewnętrznych zawirowań gospodarczych w obszarach takich jak bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe.

Potwierdził to także przedstawiciel MRiT, mówiąc że Królestwo Niderlandów jest jednym z kluczowych partnerów handlowych Polski, a wymiana gospodarcza pomiędzy oboma krajami wzrosła w ciągu ostatniego roku o 8%, osiągając wartość 30 mld euro. Dodał przy tym, że nasze kraje mają duży potencjał do podnoszenia poziomu współpracy gospodarczej, szczególnie w obszarach zaawansowanych technologicznie.

Polsko-niderlandzka współpraca inwestycyjna bardzo dobrze się rozwija od lat. W interesie naszych krajów jest stałe podnoszenie współpracy gospodarczej na coraz bardziej zaawansowany technologicznie poziom. Królestwo Niderlandów jest jednym z kluczowych partnerów handlowych Polski, zarówno pod względem wartości eksportu jak i importu - powiedział wiceminister Jacek Tomczak podczas otwarcia Forum.

Podkreślił, że nawiązane podczas Forum relacje biznesowe, z pewnością przyczynią się do wzmacniania pozytywnego wizerunku i atrakcyjności polskiego biznesu w skali europejskiej.

Potwierdzą też ciągłość znakomitej współpracy biznesowej z naszymi niderlandzkimi partnerami, dając asumpt do rozwijania jej w najbliższej przyszłości dzięki wspólnie realizowanym - dodał wiceminister Jacek Tomczak.

Podczas panelu poświęconego nearshoringowi i strategicznej autonomii krajowych gospodarek Andrzej Dycha, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu podkreślał z kolei atuty Polski na ekonomicznej mapie świata:

Odnotowujemy nie tylko nieustanny wzrost wymiany gospodarczej pomiędzy Polską a Niderlandami, ale też rosnącą wartość inwestycji niderlandzkich w Polsce w takich sektorach jak IT, półprzewodniki czy produkcja. W przeszłości funkcjonowała specjalizacja niektórych regionów świata w produkcji określonych surowców i towarów. Globalne zawirowania ostatnich lat pokazały słabość tego modelu i skłoniły wiele krajów do przemyślenia strategii gospodarczej. W rezultacie państwa z naszego regionu szukają bliskich partnerów odpornych na turbulencje, takich jak Polska - mówił prezes Andrzej Dycha.

W dyskusji udział wzięli także przedstawiciele polskich i niderlandzkich organizacji pracodawców, m.in. Konfederacji Pracodawców Lewiatan i Konfederacji Niderlandzkiego Przemysłu i Pracodawców. Podkreślali oni duże zalety polskiej gospodarki w świetle lokowania inwestycji niderlandzkich w naszym kraju – wysoko wykwalifikowanej kadry, doskonałej lokalizacji i infrastruktury, a także sprzyjającego otoczenia instytucji wsparcia biznesu.

W ramach Forum odbyły się również panele dyskusyjne poświęcone kluczowym wspólnym obszarom gospodarki - przetwórstwu metali i zrównoważonej mobilności. Główną osią obu debat była perspektywa rozwoju przemysłu w świetle założeń europejskiego Zielonego Ładu, wsparcia instytucjonalnego dla toczącego się procesu transformacji energetycznej, a także zachowanie konkurencyjności zarówno na wewnętrznym rynku UE, jak i poza nim. W ramach Forum odbyła się również sesja matchmakingu pomiędzy polskimi i niderlandzkimi firmami i instytucjami biznesowymi.

Galeria zdjęć:

* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.