Aktualności

RBH PAIH w Opolu – współpraca z instytucjami

W siedzibie Regionalnego Biura Handlowego PAIH w Opolu spotkali się przedstawiciele instytucji wspierających biznes na Opolszczyźnie. Celem była wymiana informacji pomiędzy instytucjami wspierającymi biznes w województwie oraz zacieśnienie współpracy w regionie.
RBH PAIH w Opolu

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, WSSE „INVEST-PARK”, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i Banku Gospodarstwa Krajowego. Polską Agencję Inwestycji i Handlu reprezentował Witold Rygorowicz, ekspert PAIH z opolskiego Regionalnego Biura Handlowego Agencji.

Biuro PAIH w Opolu wspiera firmy działające na terenie całego województwa. Mogą zgłaszać się do nas zarówno przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający eksport, jak i ci już go prowadzący, a chcący wejść na kolejne rynki zagraniczne. Pomoc ekspertów Agencji dotyczy m.in. przekazywania szczegółowych informacji prawnych o potencjale eksportowym do danego kraju czy wsparcia przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej podczas wejścia na nowy rynek. Oferujemy także przedsiębiorcom możliwość udziału w różnorodnych wydarzeniach branżowych. Dzięki współpracy z instytucjami Grupy PFR nasi klienci mogą otrzymać kompletną i szytą na miarę pomoc – mówił podczas prelekcji Witold Rygorowicz.

Organizatorem spotkania była Agencja Rozwoju Przemysłu, przy współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz PAIH.

Galeria zdjęć: