Aktualności

PAIH a nowe rynki w dobie transformacji paliwowo-energetycznej

Przedstawiciele Regionalnego Biura Handlowego PAIH w Katowicach wzięli udział w seminarium pt. „Nowe rynki zbytu w dobie transformacji paliwowo-energetycznej”. Wydarzenie zorganizowała Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
RBH Katowice - seminarium

Celem spotkania było dzielenie się wiedzą w zakresie możliwości uzyskania wsparcia na poziomie regionalnym i krajowym, omawianie szans i zagrożeń procesu transformacji oraz nawiązanie kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Ofertę PAIH podczas wydarzenia przedstawiła ekspertka Regionalnego Biura Agencji w Katowicach, Karina Gąsienica.

PAIH oferuje kompleksowe - i co najważniejsze - bezpłatne wsparcie w przygotowaniu oferty eksportowej. Eksperci Agencji pomagają w formalnościach, dostarczają niezbędnej wiedzy prawniczej i gospodarczej dotyczącej wybranych krajów - mówiła Karina Gąsienica.

W spotkaniu, oprócz PAIH, wzięli udział także przedstawiciele Funduszu Górnośląskiego, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele konsulatów honorowych zlokalizowanych na Śląsku.

RBH Katowice - seminarium