Aktualności

Misja gospodarcza firm z branży medycznej na Ukrainę

Zakończyła się misja gospodarcza polskich firm z branży medycznej, farmaceutycznej, rehabilitacyjnej i protezowania na Ukrainę. W ramach trwającej trzy dni wizyty prezes PAIH Andrzej Dycha spotkał się m.in. z wicepremier Ukrainy Iryną Wereszczuk oraz wiceministrem zdrowia Petro Yemetsem. Rozmawiał z nimi o potrzebach i wyzwaniach ze strony ukraińskiej służby zdrowia oraz możliwościach zwiększania współpracy z polskimi firmami z tego sektora.
Misja Ukraina

Podczas misji, w Ambasadzie RP w Kijowie odbyły się konsultacje branżowe, w ramach których polscy przedsiębiorcy rozmawiali z przedstawicielami ukraińskich instytucji, organizacji pozarządowych oraz reprezentantami biznesu. Celem konsultacji było przybliżenie firmom z Polski specyfiki potrzeb najczęściej spotykanych na Ukrainie, związanych z systemem opieki zdrowotnej. Kluczowym obszarem była pomoc ofiarom trwającego konfliktu zbrojnego, w tym zarówno cywilom, jak i weteranom ponoszącym podczas działań wojennych uszczerbek na zdrowiu.

Misję zakończyła intensywna seria spotkań biznesowych w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w Kijowie. Przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z perspektywą i potrzebami ukraińskiej administracji publicznej, nawiązać kontakty z partnerami biznesowymi, a także organizacjami pozarządowymi. Polskie firmy zaprezentowały swoje innowacyjne rozwiązania i produkty, które mogą być szczególnie przydatne w sytuacji, w jakiej znajduje się kraj naszego sąsiada. W wyniku rosyjskiej agresji Ukraina staje przed ogromnymi wyzwaniami, m.in. w sferze protezowania, rehabilitacji ofiar wojny, łagodzenia bólu i wsparcia psychologicznego.

Andrzej Dycha odwiedził także polskie zakłady działające na Ukrainie - zakład produkcyjny Grupy Cersanit i siedzibę Plastics-Ukraine - czołowego dystrybutora materiałów polimerowych, gdzie rozmawiał z polskimi przedsiębiorcami zrzeszonymi w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie oraz w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Uczestnicy spotkania podkreślali szczególne warunki, w jakich firmy są zmuszone działać wskutek rosyjskiej agresji. Szef Agencji odwiedził także przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Ukrainie, agencję Ukraine Invest oraz Izbę Przemysłowo-Handlową Ukrainy, omawiając potencjalną współpracę.

Współorganizatorami misji były Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polska Akademia Nauk, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz agencja Ukraine Invest.

Galeria zdjęć: