Aktualności

II Konwencja Budownictwa Polska-Ukraina

Zakończyło się wydarzenie łączące przedstawicieli sektora budownictwa w Polsce i Ukrainie, a także kluczowych reprezentantów obu stron rządowych i instytucji otoczenia biznesu. Forum rozpoczął Andrzej Dycha, prezes PAIH.
II Konwencja Budownictwa Polska-Ukraina

W wystąpieniu otwierającym wydarzenie podkreślał, że firmy działające w branży budowlanej to od dawna świetni ambasadorzy Polski na świecie, w tym w Ukrainie. Podkreślał też zaangażowanie Agencji w relacje polsko-ukraińskie.

Elementem naszej strategii i moją ambicją jest zwiększenie współpracy z Ukrainą. Z tego powodu uruchamiamy kolejne biura, zarówno regionalne w Lublinie i wkrótce w Rzeszowie, jak i, drugie w Ukrainie, biuro we Lwowie. To odpowiedź na apele firm. Wzmocniliśmy też współpracę pomiędzy PAIH, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz instytucjami z Grupy PFR - mówił szef PAIH.

Przypomniał także, że Agencja jest pierwszym punktem kontaktu dla wszystkich polskich firm chcących rozwijać swoją działalność na innych rynkach, w tym w kraju naszego sąsiada. O dobrej dotychczasowej współpracy i dalszych jej perspektywach mówił również przedstawiciel strony ukraińskiej.

Polska jest i pozostaje jednym z partnerów strategicznych Ukrainy. Chcemy, by nasza współpraca była jak najskuteczniejsza. Przed nami duże wyzwania, które pozwolą zreformować gospodarkę Ukrainy i uczynić ją silniejszą - mówił podczas otwarcia Roman Shepeliak, radca z Ambasady Ukrainy w Warszawie.

Podkreślił przy tym, że międzynarodowe projekty inwestycyjne zrealizowane w ostatnich latach w tym kraju są dowodem na to, że międzynarodowa współpraca jest gwarancją dobrego biznesu pomiędzy naszymi krajami w przyszłości.

O wspólnych celach i priorytetach gospodarki Polski i Ukrainy mówił Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Podkreślił przy tym dotychczasową dobrą kooperację polskich i ukraińskich firm oraz instytucji otoczenia biznesu.

Współpraca międzynarodowa w naszym regionie Europy może dać nam dużą wartość dodaną. Dzięki zaangażowaniu wielu osób w dyplomacji i gospodarce możemy docierać do naszych partnerów. Dużą rolę odgrywa w tym PAIH - mówił prezes PZPB.

O wsparciu instytucji w relacjach polsko-ukraińskich mówił Aleksander Siemaszko, zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Wskazał on na dużą rolę PAIH oraz innych instytucji z Grupy PFR.

Odbudowa Ukrainy ma dwa wymiary - fizycznej rekonstrukcji, ale i odbudowy gospodarki. Chcemy, by odbyło się to w sposób bardziej zrównoważony, zielony. To skuteczność działania branży budowlanej - odbudowa infrastruktury, budownictwa mieszkalnego, zakładów produkcyjnych - będzie decydować czy międzynarodowy biznes będzie mógł powrócić na Ukrainę i działać - mówił przedstawiciel resortu rozwoju.

W panelach tematycznych w ramach wydarzenia udział wzięli eksperci PAIH. W dyskusji dotyczącej kompetencji i zasobów polskiego biznesu do współpracy z Ukrainą uczestniczył Karol Kubica, dyrektora Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie. Uczestnicy rozmawiali o czynnikach wpływających na stabilność prowadzenia działalności eksportowej, różnicach prawnych i ekonomicznych pomiędzy naszymi krajami, a także o dotychczasowych sukcesach i wsparciu instytucjonalnym dla biznesu.

Polska ma ogromny potencjał, by nasi producenci i usługodawcy zaspokoili potrzeby ukraińskie. Podstawą sukcesu na tamtejszym rynku jest partner ukraińskim, a także kadra znająca język i tamtejszą kulturę biznesu. Biuro PAIH w Kijowie jest otwarte na każdą polską firmę i gotowe nieść pomoc w budowaniu relacji, w tym z administracją państwową i samorządową Ukrainy - mówił Karol Kubica.

W rozmowie na temat instrumentów wsparcia polskich firm w realizacji celów biznesowych w kraju naszego sąsiada udział wziął Mikołaj Tauber, manager projektu odpowiadający w Departamencie Eksportu PAIH za region Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

Aby rozpocząć odbudowę Ukrainy, trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Niedawno odbyliśmy misję wyjazdową do Kijowa związaną z rozminowaniem tego kraju. Nasi ludzie współpracują z biznesem polskim i ukraińskim. Słuchamy obu stron i pomagamy budować relacje od zera, weryfikować potencjalnych partnerów, tworzyć materiały. Doradztwo i wsparcie PAIH jest nieodpłatne - podkreślał Mikołaj Tauber.

Przypomniał również, że dla procesu odbudowy kraju niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa. W związku z tym PAIH zorganizowała niedawno misję wyjazdową poświęconą tematowi rozminowania Ukrainy, a w przyszłości planowana jest również misja dotycząca pomocy medycznej.

Galeria zdjęć: