Aktualności

Generalny wykonawca Pawilonu Polski na Expo 2025 Osaka, Kansai wybrany

Mimo zidentyfikowanych przez nowy Zarząd PAIH problemów i opóźnień w projekcie Expo 2025 Osaka, Kansai zakończono postępowanie na wybór generalnego wykonawcy Pawilonu Polski. W postępowaniu złożona została jedna oferta, która spełniła kryteria formalne. Decyzją Komisji Przetargowej wybrana została oferta złożona przez firmę RIMOND Japan KK. W najbliższych dniach PAIH ma podpisać umowę z wykonawcą, co będzie formalnym rozpoczęciem procesu budowy i przygotowania Pawilonu Polski do Wystawy Światowej. Odbędzie się to wiele miesięcy po pierwotnie przyjętym terminie.

Wyboru oferty wykonano w trybie negocjacji bez ogłoszenia. W pierwszym etapie do negocjacji zaproszono cztery podmioty, do negocjacji przystąpiły trzy z nich. Następnie zaproszono wszystkie te podmioty do złożenia ofert. Finalnie ofertę złożyła jako jedyna firma RIMOND Japan KK. Po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów przetargowych przez komisje przetargową Zarząd PAIH podjął decyzje o wyborze wykonawcy.

Jako PAIH liczymy na to, że projekt Expo Osaka nie napotka już więcej trudności, a Pawilon Polski powstanie w terminie i stanie się prawdziwą wizytówką naszego kraju - mówi Marcin Graczyk, Rzecznik Prasowy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Pawilon Polski ma być gotowy do 13 kwietnia 2025 roku. Jest to dzień rozpoczęcia Wystawy.

Analiza sytuacji dokonana przez nowe władze Agencji wykazała duże opóźnienia w przygotowaniu oraz organizacji projektu Expo Osaka, które zagrażają realizacji pierwotnych założeń. W tej chwili opóźnienia względem zakładanego harmonogramu wynoszą już kilkanaście miesięcy. Oznacza to, że dalsza terminowa realizacja projektu jest dużym wyzwaniem, zarówno dla Agencji, jak i wykonawcy.

W celu wyłonienia i późniejszej realizacji koncepcji Pawilonu Polski zorganizowane zostały dwa konkursy. Pierwszy z nich miał na celu wypracowanie koncepcji architektonicznej i został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) na zlecenie PAIH. Już podczas jego rozstrzygania powstały pierwsze problemy. Zgodnie z pierwotnym założeniem konkurs miał być rozstrzygnięty na początku lutego 2023 roku. W lutym 2023 ówczesny Zarząd PAIH nie zaakceptował jednak rozstrzygnięcia konkursu i zdecydował o wyróżnieniu wszystkich pięciu finalistów, zapowiadając „wypracowanie ostatecznego projektu we współpracy z ekspertami z zakresu budownictwa i architektury”. Finalnie w kwietniu 2023 roku Agencja ogłosiła, że po konsultacjach z japońską firmą doradczą, do realizacji skierowana zostanie koncepcja Alicji Kubickiej i Borji Martineza Gomeza. Kilkutygodniowe opóźnienie w wyborze koncepcji nie spowodowało jednak przyspieszenia działań i przez kolejne miesiące Agencji kierowanej przez poprzedni Zarząd nie udało się wybrać generalnego wykonawcy tej inwestycji, co doprowadziło do kolejnych przesunięć w rozpoczęciu budowy pawilonu. W ramach drugiego etapu, zgodnie z założeniami koncepcji programowej, miało zostać przeprowadzone postępowanie na zaprojektowanie, wybudowanie, utrzymanie techniczne w trakcie trwania Wystawy w Osace oraz rozbiórkę Pawilonu po jej zakończeniu, czyli postępowanie na Generalnego Wykonawcę. Zgodnie z przyjętym przez poprzedni rząd harmonogramem postępowanie powinno zostać zakończone w ubiegłym roku, aby w trybie pilnym możliwe było rozpoczęcie budowy. Przetarg ogłoszono jednak znacznie później, dopiero 30 października 2023 r., co oznacza, że już na starcie rozpoczęcie budowy pawilonu jest opóźnione o kilka miesięcy.

PAIH wraz ze swoimi partnerami między innymi z Ministerstwa Rozwoju i Technologii dokłada wszelkich starań by projekt został zakończony w terminie i służył budowie wizerunku naszego kraju w trakcie wystawy Expo 2025 Osaka, Kansai.

* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.