Aktualności

Eksperci PAIH blisko firm na Lubelszczyźnie. Regionalne Biuro Handlowe w Lublinie otwarte

Polska Agencja Inwestycji i Handlu uruchomiła kolejne z Regionalnych Biur Handlowych. Oddział PAIH w Lublinie oficjalnie otworzyli minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, prezes Zarządu PAIH Andrzej Dycha oraz prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Biuro będzie stanowić wsparcie dla polskich firm z całego województwa. Wesprze je też w kontaktach z Ukrainą.
Otwarcie RBH PAIH w Lublinie

Biura regionalne zostały powołane do działania jako odpowiedź na potrzeby polskich firm w całej Polsce. Lokalizacja kolejnego oddziału na Lubelszczyźnie będzie stanowić wsparcie dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej, także w nawiązywaniu relacji biznesowych w Ukrainie. W otwarciu Regionalnego Biura Handlowego PAIH w Lublinie uczestniczyli również liczni przedstawiciele lokalnego biznesu i instytucji wsparcia.

Otwarcie RBH PAIH w Lublinie

Otwarcie na polskich przedsiębiorców i wyjście im naprzeciw, znoszenie barier dla firm i pomoc w ich rozwoju to dla mnie, jako ministra rozwoju i technologii, priorytetowe działania. Powstanie Regionalnego Biura Handlowego PAIH w Lublinie to odpowiedź na potrzeby lubelskich przedsiębiorców. To realne wsparcie dla tych, którzy chcą się rozwijać na rynkach międzynarodowych, ale też dla tych, którzy chcą rozwijać swój biznes w województwie lubelskim - biuro PAIH będzie też działać na rzecz przyciągania nowych inwestycji do regionu. Współpraca z lokalnymi organizacjami gospodarczymi, działania edukacyjne, informacje o zagranicznych i lokalnych rynkach to nieoceniona pomoc dla przedsiębiorców, którzy myślą o swoim biznesie w skali globalnej. Cieszę się, że Lubelszczyzna dołącza do regionów, które poprzez PAIH, mogą jeszcze skuteczniej wspierać firmy - mówił minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Prezes PAIH podkreślił, że firmy z województwa lubelskiego mają duży potencjał ekspansji i aby pełniej go wykorzystać, Agencja musi funkcjonować blisko nich. Dodał przy tym, że działalność regionalnego biura pozwoli skuteczniej dotrzeć do przedsiębiorców i lokalnych instytucji wsparcia biznesu z ofertą PAIH, która obejmuje wsparcie w procesie ekspansji zagranicznej czy pozyskiwania inwestorów zagranicznych.

Otwarcie RBH PAIH w Lublinie

Wychodzimy naprzeciw lokalnemu biznesowi, który jest gotów do dalszego rozwoju. Lublin i całe województwo zyskują punkt, w którym mogą pozyskać wiedzę, nawiązać relację i otrzymać wsparcie niezbędne do skutecznej ekspansji. Polska gospodarka ma w ostatnich dekadach historię bezprecedensowego rozwoju gospodarczego. Aby ten trend utrzymać, uruchamiamy biura regionalne, by zachęcić do kontaktu i tym samym wesprzeć międzynarodowy rozwój lokalnych firm - mówił prezes PAIH Andrzej Dycha.

Otwarcie RBH PAIH w Lublinie

Wychodzimy naprzeciw lokalnemu biznesowi, który jest gotów do dalszego rozwoju. Lublin i całe województwo zyskują punkt, w którym mogą pozyskać wiedzę, nawiązać relację i otrzymać wsparcie niezbędne do skutecznej ekspansji. Polska gospodarka ma w ostatnich dekadach historię bezprecedensowego rozwoju gospodarczego. Aby ten trend utrzymać, uruchamiamy biura regionalne, by zachęcić do kontaktu i tym samym wesprzeć międzynarodowy rozwój lokalnych firm - mówił prezes PAIH Andrzej Dycha.

Biorący udział w otwarciu Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślał, że internacjonalizacja biznesu jest naturalną ścieżką rozwoju każdej firmy. Wskazał przy tym na biuro regionalne PAIH jako miejsce, w którym będą mogli otrzymać wsparcie niezbędne w szybkiej i skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne oraz pozyskaniu zagranicznych partnerów.

Otwarcie RBH PAIH w Lublinie

Lublin posiada bardzo dobre warunki, aby stać się hubem eksportowo-biznesowym na rynki wschodnie, w tym zwłaszcza na rynek ukraiński. Sprzyjają temu rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz wzrost konkurencyjności lokalnego biznesu. Ulokowanie w Lublinie nowych instytucji rządowych, jak otwierane dzisiaj Regionalne Biuro Handlowe PAIH, jest naturalnym krokiem wzmacniającym naszą pozycję gospodarczą, jak również potwierdza konsekwentną realizację założeń Strategii Lublin 2030 w kontekście rozwoju funkcji metropolitalnych Lublina - mówił Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

W wydarzeniu uczestniczyli eksperci PAIH, którzy obecnym na konferencji przedsiębiorcom przedstawili możliwości współpracy oraz przybliżyli szczegółowo obszary działalności Agencji.

Regionalne Biuro Handlowe PAIH w Lublinie mieści się przy ul. Spokojnej 2 i działa w godzinach 8:00-16:00.

Galeria zdjęć:

* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.