Aktualności

Polskie firmy półprzewodnikowe na targach SEMICON na Tajwanie

Siedem czołowych polskich firm z branży półprzewodnikowej wzięło udział w pierwszej w historii misji gospodarczej z Polski dla tego sektora.

 

W ramach wyjazdu na Tajwan przedstawiciele firm zaprezentowali swoją ofertę na targach SEMICON – największym na świecie wydarzeniu poświęconym branży półprzewodników. Misję oraz Polski Pawilon Narodowy na targach SEMICON Tajwan 2023 zorganizowały PAIH, Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz.

W misji udział wzięły firmy: Cezamat, Digital Core Design, Ensemble3, Fluence.technology, QNA Technology, Vigo Photonics oraz XTPL. W misji uczestniczyli także przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Łódzkiej i Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. Uczestnicy na stoisku narodowym promowali Polskę jako atrakcyjną lokalizację do lokowania inwestycji w branży półprzewodnikowej, przedstawiali też instrumenty wsparcia dla inwestorów zagranicznych.

 

 

Zorganizowana przez PAIH, PFR, ARP oraz Sieć Łukasiewicz misja gospodarcza jest kolejnym krokiem w stronę rozwoju branży mikroelektroniki w Polsce po ogłoszonej w czerwcu inwestycji Intel w zakład integracji półprzewodników pod Wrocławiem. Polska Agencja Inwestycji i Handlu oprócz pozyskiwania inwestycji zagranicznych rozwijających przemysł w Polsce, wspiera też polskie podmioty w międzynarodowej ekspansji.

Mamy w Polsce szybko rosnące grono firm specjalizujących się w zaawansowanych technologiach. Na misję na Tajwan wytypowaliśmy między innymi producentów technologii kropek kwantowych, systemów kryptograficznych czy fotoniki – mówi Paweł Kurtasz, prezes Zarządu PAIH i dodaje – Polskie firmy mogą dziś konkurować z globalnymi liderami, ale potrzebują wsparcia instytucji takich jak PAIH w dotarciu do przyszłych kontrahentów. Jednym z narzędzi skracających dystans w biznesie są misje gospodarcze, takie jak ta, której jesteśmy współorganizatorem.

W ramach udziału w targach, polskie firmy zaprezentowały swoją ofertę przed tysiącami uczestników wydarzenia i odbyły szereg rozwój biznesowych przy wsparciu ekspertów Zagranicznego Biura Handlowego PAIH na Tajwanie. Polski pawilon na targach otworzyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Biura Polskiego na Tajwanie. Partnerem merytorycznym misji była Polska Platforma Technologiczna Fotoniki.


***


O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.