Aktualności

Eksportowe rekordy PAIH

Tysiące spotkań B2B, setki kontraktów za miliony złotych i dziesiątki wydarzeń. Tak wyglądało ostatnie pół roku w wydaniu Departamentu Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dzięki wytężonej pracy ekspertów PAIH kolejni polscy przedsiębiorcy zaczęli podbijać zagraniczne rynki.

Eksportowe rekordy PAIH


Porównując pierwsze półrocze 2022 roku z 2023 Agencja notuje znaczne wzrosty. Liczba podpisanych kontraktów eksportowych wzrosła o 70%, do Agencji skierowano także o 28% więcej zapytań. Większe grono osób chciało również uczestniczyć w misjach gospodarczych organizowanych przez PAIH (wzrost o 73%). Dzięki wysiłkom ekspertów Agencji najbardziej wzrosła jednak liczba spotkań B2B między polskimi a zagranicznym przedsiębiorcami. W porównaniu do zeszłego roku udało się ich zorganizować o ponad 230% więcej.

W pierwszym półroczu 2023 roku eksperci Departamentu Eksportu PAIH intensywnie działali na rzecz wsparcia aktywności eksportowej i inwestycyjnej polskich przedsiębiorców zarówno w formie wirtualnej, jak i stacjonarnej. Oferta była dostosowywana do potrzeb polskiego biznesu. Przedsiębiorcom dostarczaliśmy najaktualniejszych informacji o rynkach zagranicznych oraz organizowaliśmy liczne wydarzenia o charakterze informacyjno-promocyjnym. Patrząc na wyniki za ostatnie pół roku widzimy, że nasze wysiłki nie poszły na marne - podkreśla Paweł Kurtasz, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Eksportowe rekordy PAIH


W pierwszym półroczu 2023 r. polscy przedsiębiorcy podpisali z pomocą Agencji 333 kontrakty eksportowe o wartości ponad 113 mln PLN. Największe umowy zrealizowane zostały z firmami reprezentującymi branżę spożywczą, maszynową, jachtową, budowlaną oraz przemysłu ciężkiego. W tym roku pracownicy PAIH odpowiedzialni za wsparcie eksportu obsłużyli już także niemal 5000 klientów polskich oraz ponad 1400 klientów zagranicznych realizując na ich rzecz przeszło 16 000 usług wsparcia.


Eksportowe rekordy PAIH


Eksperci Agencji pomagali zainteresowanym przedsiębiorcom weryfikować partnerów biznesowych oraz przezwyciężać bariery językowe, doradzali w całym procesie internacjonalizacji działalności i edukowali w zakresie kodów kulturowych oraz tworzyli analizy potencjału eksportowego. Oprócz wymienionych już usług wsparcia, dla firm zainteresowanych internacjonalizacją działalności, organizowane były również liczne rozmowy B2B. Dzięki PAIH w pierwszym półroczu br. odbyło się przeszło 2600 spotkań reprezentantów polskich firm z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi.


Eksportowe rekordy PAIH


Przedsiębiorcy mieli także okazję uczestniczyć w licznych wydarzeniach na całym świecie. W ramach misji gospodarczej PAIH do Bostonu ponad 30 polskich firm biotechnologicznych zaprezentowało światu swoje produkty na jednej z największych i najważniejszych imprez tego sektora - BIO International Convention. Polacy byli także obecni na największej międzynarodowej wystawie branży lotniczej i kosmicznej w Australii. Dzięki wsparciu Agencji na targach Avalon w Melbourne zaprezentowało się 20 polskich firm. Polacy uczestniczyli także w targach nowych technologii Vivatech we Francji, ochrony środowiska FIMA w Bogocie oraz wielu innych. W ramach ułatwiania nawiązywania kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami odbyły się także duże wydarzenia organizowane przez PAIH. Wśród nich warto wymienić jedne z największych, Polsko - Emirackie Forum Gospodarcze, w którym uczestniczyło ponad sto osób z samej Polski czy Polsko - Mongolskie Forum Biznesowe z udziałem prezydentów, dzięki któremu reprezentanci 19 polskich firm mieli okazję poznać daleki rynek mongolski.


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.