Aktualności

Zespół ZBH w Kijowie z wizytą roboczą we Lwowie

16 czerwca 2023
Zespół kijowskiego Zagranicznego Biura Handlowego PAIH odwiedził z wizytą roboczą Lwów. Nasi przedstawiciele odbyli szereg ważnych spotkań dotyczących współpracy polsko-ukraińskiej przy odbudowie Ukrainy.

Zespół ZBH w Kijowie z wizytą roboczą we Lwowie


Wizyta we Lwowie dotyczyła przede wszystkim przygotowań do planowanego na wrzesień 2023 r. polsko-ukraińskiego forum połączonego z targami dla branży budowlanej. Podczas wizyty udało się zbudować szerokie partnerstwo i wsparcie dla inicjatyw PAIH we Lwowie.

Rozmowy prowadzone były w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie, Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Urzędzie Miasta Lwów, Invest Office Lwów, Lwowskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz KredoBanku PKO Bank Polski Group. Strony zadeklarowały gotować do wspólnych działań na rzecz rozwoju polskiego i ukraińskiego biznesu.


Galeria zdjęć: