Polskie Mosty Technologiczne

Punktacja po ocenie merytorycznej – nabór nr 1N/2022 (USA)

24 marca 2023
Dziękujemy bardzo wszystkim Przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w naborze 1N/2022 na rynek USA. Zgodnie z obietnicą i zapowiedzią przedstawiamy listę rankingową. Na podstawie zgody wydanej przez Instytucję Zarządzającą (zgodnie z §2 ust. 7 Regulaminu Konkursu), zwiększona zostaje alokacja środków na nabór i możliwość zakwalifikowania do otrzymania grantu wszystkich Przedsiębiorców z listy rekomendowanych do wsparcia.

PMT important


Przedsiębiorstwa, które uzyskały więcej niż 50% punktów po ocenie merytorycznej II stopnia zgodnie z Regulaminem konkursu zostały rekomendowane do otrzymania grantu.

Lista z punktacją po ocenie merytorycznej:​


Przypominamy również, że każdy przedsiębiorca może uzyskać wsparcie PAIH poza projektem.


* * *

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.


PMT - logotypy