Aktualności

Zakończenie pierwszego etapu prac nad projektem Pawilonu Polski na Expo 2025 Osaka, Kansai

Zakończył się konkurs na koncepcję architektoniczną Pawilonu Polski na Expo 2025 zorganizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Do udziału zgłosiło się kilkadziesiąt biur architektonicznych. Pięć z nich otrzymało wyróżnienia. Są to: ATI - Piotr Trębacz, Wiktor Gago, Łukasz Pałczyński; MFRMGR; architekci Alicja Kubicka i Borja Martinez; Nizio Design International oraz Medusa Group.

Expo2025 logo


Wynik konkursu i wyłonienie najlepszych koncepcji architektonicznych to zakończenie pierwszego etapu prac nad kształtem Pawilonu Polski na Expo 2025 Osaka, Kansai. W kolejnym etapie, we współpracy z ekspertami z zakresu budownictwa i architektury wypracowany zostanie finalny projekt Pawilonu. Do udziału w konsultacjach zaproszone zostaną również osoby znające japoński rynek i uwarunkowania budowlane terenu Wystawy. Teren Expo w Osace to sztuczna wyspa, co stanowi dodatkowe wyzwanie, stojące przed autorami finalnego projektu.

Jako PAIH jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z SARP. Po raz kolejny Stowarzyszenie Architektów Polskich stało się nieocenionym wsparciem i partnerem w tak trudnym procesie, jakim jest wypracowanie najlepszej koncepcji Pawilonu Polski na Wystawie Światowej - mówi Marcin Graczyk, Dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji PAIH i zaznacza, że dodatkowym wyzwaniem będą porównania do wielokrotnie nagrodzonego Pawilonu, który reprezentował Polskę na Wystawie Światowej w Dubaju. - Ze względu na specyfikę miejsca, w którym powstanie Pawilon, niewielką powierzchnię działki i teren aktywny sejsmicznie, a co za tym idzie liczne ograniczenia, budowa Pawilonu w Osace będzie szczególnie wymagająca. Jestem jednak przekonany, że finalny projekt będzie godnie reprezentował nasz kraj na tak znaczącym wydarzeniu.

Udział Polski w Expo to doskonała okazja do szerokiej promocji naszego kraju, ze szczególnym naciskiem na rozwój współpracy handlowej i inwestycyjnej z Japonią. Nasza obecność na wystawie światowej ma przyczynić się przede wszystkim do wzmocnienia stosunków gospodarczych i kulturalnych między Polską a Japonią i krajami azjatyckimi; zwiększenia napływu inwestycji zagranicznych oraz ruchu turystycznego z Japonii i państw azjatyckich do Polski. Expo 2025 Osaka, Kansai rozpocznie się 13 kwietnia 2025 i potrwa do 13 października 2025. Wystawa Światowa w Japonii odbędzie się pod hasłem "Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia" ("Designing Future Society for Our Lives"). Organizatorzy przewidują, że weźmie w niej udział 150 krajów i 25 organizacji międzynarodowych.


Alicja Kubicka i Borja Martinez:


ATI - Piotr Trębacz, Wiktor Gago, Łukasz Pałczyński:


Medusa Group:


MFRMGR:


Nizio Design International:


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.