Aktualności

Spotkanie PAIH z Klubem Burmistrzów Ukrainy

17 lutego 2023 roku w Centrum Informacyjnym Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji odbyło się spotkanie PAIH z Klubem Burmistrzów Ukrainy. Spotkanie otworzył Michał Kucharczyk, zastępca dyrektora Centrum Eksportu PAIH.

Spotkanie PAIH z Klubem Burmistrzów Ukrainy


W spotkaniu wzięli udział polscy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu: Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, DIIA Business. Warszawa, Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce. Ze strony PAIH w wydarzeniu uczestniczyli również pracownicy ZBH w Kijowie.

Spotkanie poświęcone było potrzebom oraz możliwościom współpracy ukraińskich samorządów z polskim biznesem w zakresie odbudowy poszczególnych miast i gmin. Ukraińskim samorządowcom zostały zaprezentowane również działania PAIH w zakresie powojennej odbudowy Ukrainy. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem strony ukraińskiej do współpracy z polskim środowiskiem biznesowych.