Informacje Prasowe

PAIH organizuje misję do Angoli

6 lutego 2023
Już 8 lutego rozpocznie się misja gospodarcza polskich przedsiębiorców do Angoli. Wezmą w niej udział przedstawiciele branż: zielonej energii, gospodarki cyrkularnej, zarządzania odpadami i smart cities. Organizatorami misji są Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Podstawą wzrostu gospodarczego Angoli jest przemysł naftowy, a ropa naftowa oraz produkty ropopochodne stanowią ok. 95% eksportu kraju. W rankingu Doing Business kraj zajmuje 177. miejsce na 190 możliwych, a w rankingu postrzegania korupcji w sektorze publicznym (tj. Transparency International) - 136. na 180. Mimo tego, jak przekonuje Wioleta Lewandowska, Kierownik Regionu Afryka i Bliski Wschód, PAIH, Angola to perspektywiczny rynek dla polskich przedsiębiorców.

Angola to rozwijająca się gospodarka z bogatą bazą surowców energetycznych i chłonnym rynkiem zbytu. Jest również członkiem wielu międzynarodowych organizacji o charakterze gospodarczym, z ustabilizowaną sytuacją polityczną. A to sprzyja pogłębieniu kontaktów handlowych z zagranicznymi partnerami. W dniach 8-9 lutego, we współpracy z MSZ, organizujemy misję polskich firm do Angoli. Misja ma na celu rozwój polskiej branży morskiej, medycznej, IT czy gospodarowania odpadami, a wraz z nią zaproponowanie angolskim partnerom kompleksowych i profesjonalnych rozwiązań w zakresie elektroniki, automatyki, nawigacji morskiej oraz ofert informatycznych również tych dla instytucji państwowych. Polscy przedsiębiorcy przedstawią bogatą ofertę branży rolnej oraz możliwości inwestycyjne nad Wisłą. Liczmy na nawiązanie współpracy nie tylko w obszarze sektora energetycznego, ale przede wszystkim w ramach wiodących w Angoli branżach, tj. rolnictwa i rybołówstwa, branży sanitarnej, ICT oraz IT - mówi ekspertka PAIH.

Polska notuje dodatni bilans handlowy z Angolą. W 2021 r. wartość polskiego eksportu do Angoli wyniosła 13 mln euro, podczas gdy importu - zaledwie 2 mln euro. Zainteresowanie angolskich przedsiębiorców budzą m.in. polskie maszyny dla przemysłu rolno-spożywczego i meblarskiego, automaty przemysłowe, urządzenia pomiarowe, sprzęt budowlany i rolniczy. Ułatwieniem dla prowadzenia wymiany handlowej jest preferencyjny status EBA ("wszystko oprócz broni"), który znosi cła na przywóz angolskich towarów do Unii Europejskiej.

Jedną z wiodących polskich inwestycji w Angoli jest budowa Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe przez firmę Navimor International na zlecenie Ministerstwa Rybołówstwa Angoli. Szacunkowa wartość kontraktu to ponad 400 mln zł. Z kolei warsztaty dla angolskich urzędników zorganizowało Asseco. Polski gigant IT planuje również uczestniczyć we wdrożeniu tam nowego systemu płatności (ITS).


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją otoczenia biznesu, działającą w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.