Aktualności

Kolejny rekordowy rok dla PAIH

PAIH drugi rok z rzędu bije rekord. W 2022 roku zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ponad 3,7 mld euro. To 200 mln euro więcej niż przed rokiem i aż o miliard więcej niż w roku 2020. O ponad 20% wzrosła także liczba samych projektów. W ubiegłym roku pozytywną decyzją inwestycyjną zostało zakończonych 126 z nich, co jest znacznym wzrostem w porównaniu do 96 w 2021 roku.

Kolejny rekordowy rok dla PAIH

Dzięki inwestycjom z zeszłego roku powstaną nowe dobrze płatne miejsca pracy. Pokazuje to jak zmieniło się postrzeganie Polski przez inwestorów. Nie jesteśmy już krajem oferującym słabo opłacaną siłę roboczą. Stawiamy na wykwalifikowane kadry, przede wszystkim wśród inżynierów i szeroko rozumianego sektora R&D - mówi Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych.

2022 rok to dla PAIH czas pełen sukcesów i kolejny rekordowy rok pod względem napływu BIZ. Już po raz kolejny bijemy rekord w liczbie i wartości projektów inwestycyjnych. Od 2020 każdy kolejny rok jest dla nas coraz lepszy. Dowodzimy, że niepewność na rynkach, wejście gospodarki światowej w erę postpandemiczną i wojna w Ukrainie nie są w stanie zatrzymać napływu inwestycji do Polski. Nadal jesteśmy atrakcyjnym krajem dla inwestorów. 126 inwestycji za ponad 3,7 mld euro w 2022 roku jest tego dobitnym dowodem. Chcę również podkreślić, że dołożymy również wszelkich starań, by w kolejnym roku działać jeszcze lepiej na rzecz promocji Polski na arenie międzynarodowej i zanotować jeszcze lepszy wynik - podkreśla Piotr Dytko, członek zarządu wykonujący funkcję i obowiązki prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Trend wzrostowy w liczbie i wartości BIZ jest stały, widać jednak zmiany chociażby w kierunkach, z których napływają inwestycje. Porównując rok 2021 z 2022 obserwujemy zmianę w krajach, z których pochodzą najwięksi inwestorzy zagraniczni pod względem nakładów finansowych. W 2021 roku były to Korea Południowa, Niemcy i USA. Z dotychczasowego top 3. utrzymały się jedynie Niemcy, które awansowały na pierwsze miejsce inwestując w Polsce ponad 1,4 mld euro i tworząc przeszło 4000 miejsc pracy. Drugą lokatę zajęła Szwajcaria realizując projekty w kwocie 611 mln euro i generując ponad 300 miejsc pracy. Pierwszą trójkę zamyka Japonia planując inwestycje na łączną kwotę ponad 320 mln euro i deklarując przeszło 1000 miejsc pracy.

Łącznie dzięki zeszłorocznym inwestycjom, według planów inwestorów ma zostać utworzonych blisko 14 000 nowych stanowisk. Jest to liczba nieco mniejsza niż w ubiegłym roku, wynika to ze specyfiki zeszłorocznych inwestycji, w których większy nacisk położono na automatyzację procesów. Przedsięwzięcia najbardziej zaawansowane technologicznie mają mniejsze zatrudnienie, tworząc jednak miejsca pracy o innej jakości, oferujące dużo wyższe wynagrodzenia i zapewniające transfer technologii.

Pod względem liczby projektów przoduje Białoruś z 50 projektami inwestycyjnymi, co jest niewątpliwym sukcesem programu Poland. Business Harbour. W 2022 roku w ramach PBH wydano ponad 44 000 rekomendacji wizowych. Jest to ogromny wzrost w porównaniu z 6000 rok wcześniej. Program to również 50 firm relokowanych z Białorusi, 86,95 mln EUR nakładów inwestycyjnych zadeklarowanych przez firmy objęte programem PBH i ponad 2700 nowych miejsc pracy dla specjalistów w Polsce.

W top 3. krajów z największą liczbą projektów oprócz Białorusi znalazły się również Stany Zjednoczone (18) i Niemcy (9). Jeśli chodzi o sektory to tymi cieszącymi się największym zainteresowaniem były: e-mobility, BSS-IT, R&D oraz branża spożywcza, maszynowa i motoryzacyjna. Najwięcej projektów pochodziło z sektora BSS-IT, bo aż 51. Pod względem wartości projektów najwięcej zainwestowano natomiast w branżę e-mobility - ponad 1,4 mld euro.

Patrząc zaś na zainteresowanie konkretnymi regionami widać kilku liderów. Najwięcej projektów inwestycyjnych przyciągnęło województwo mazowieckie, gdzie zlokalizowano 40 z nich, małopolskie z 13 inwestycjami i ex aequo dolnośląskie i śląskie - po 11 projektów każde. Pod względem wartości inwestycji niekwestionowanym zwycięzcą jest województwo dolnośląskie z inwestycjami za niemal 2 mld euro.

Mimo trudności, które przyniósł rok 2022 PAIH nieustannie aktywnie działa w zakresie organizowania zagranicznych misji inwestycyjnych, seminariów i webinariów. Wszystko to w celu promowania Polski jako atrakcyjnego miejsca do inwestycji.


Podsumowanie BIZ 2022:


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.