Aktualności

Zmiany w Zarządzie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

02 grudnia 2022
Decyzją Rady Nadzorczej z dniem 2 grudnia 2022 został zmieniony skład Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ze stanowiska odwołano dotychczasowego Prezesa Zarządu Krzysztofa Dryndę oraz Członka Zarządu Grzegorza Słomkowskiego. Piotr Dytko został Członkiem Zarządu wykonującym funkcję i obowiązki Prezesa Zarządu do czasu powołania nowego prezesa. W Zarządzie Agencji pozostaje również Zdzisław Sokal.

* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.