Aktualności

XVI Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe”

Po raz szesnasty odbyło się Forum "Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe". Wydarzenie cykliczne, zwykle odbywające się naprzemiennie w stolicach obu krajów, z powodu trwającej wojny po raz kolejny miało miejsce w Warszawie. W ramach forum odbył się szereg paneli tematycznych, poświęconych kluczowym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem ukraińskiej gospodarki i wymiany gospodarczej z Polską w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego.

XVI Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe


Forum odbywające się w murach Szkoły Głównej Handlowej zainaugurował panel z udziałem między innymi członka zarządu PAIH Zdzisława Sokala oraz ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza, a także przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii Polski oraz administracji państwowej Ukrainy. Dyskusja poświęcona była wyzwaniom i perspektywom współpracy obu krajów w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Ambasador Wasyl Zwarycz podkreślił, że ogromne znaczenie dla funkcjonowania państwa w czasie wojny ma utrzymanie działającej gospodarki. Zaznaczył, że agresja Rosji spowodowała jeszcze ściślejszą współpracę gospodarczą z Polską. Przypomniał też uczestnikom, że mimo trwającej wojny Ukraina stała się kandydatem do Unii Europejskiej i dołączyła do Europejskiej Sieci Energetycznej. Mówił też o znaczeniu instytucjonalnego wsparcia gospodarczego Polski i pomocy polskiego biznesu w obliczu kryzysu humanitarnego. Podkreślił też, że trwają działania dla zwiększenia przepustowości przejść granicznych, by usprawnić odprawy transportu kołowego, którym z powodu wojny odbywa się teraz większość wymiany handlowej.

Zdzisław Sokal, członek Zarządu PAIH przypomniał, że Agencja włączyła się w pomoc Ukrainie od razu po rozpoczęciu wojny w lutym bieżącego roku. Podkreślił przy tym zaangażowanie w tworzenie programów i warsztatów dla przedsiębiorców, dzielenia się polskimi doświadczeniami i wspierania powstawania MŚP na Ukrainie jako czynnika wzrostu gospodarczego.

Powinniśmy tworzyć warunki do powstawania wspólnych przedsięwzięć. Ważne by po zakończeniu wojny, ukraińska gospodarka była konkurencyjna w Europie. Musimy też wiedzieć, jakie przyjmiemy kryteria oceny skuteczności inwestycji. Nasze mocne strony powinny być driverem naszego wzrostu - podsumował Zdzisław Sokal.

Tomasz Salomon z Ministerstwa Rozwoju i Technologii przyznał, że resort widzi w tym roku w eksporcie i imporcie bardzo dużą dynamikę pomiędzy oboma krajami. Jako przykład współpracy polskich firm dla silniejszej obecności na Ukrainie przytoczył fakt, że w sierpniu polskie firmy stworzyły konsorcjum, obecnie realizujące budowę dwóch szpitali na Ukrainie. Halyna Yanchenko, Sekretarz Narodowej Rady Inwestycyjnej przy Prezydencie Ukrainy podkreślała, że Polska jest dla Ukrainy najważniejszym kierunkiem relokacji biznesu. Tematem dyskusji była przewidywana odbudowa powojenna kraju. Yanchenko podkreślała wielkość przedsięwzięcia, określanego jako nowy "plan Marshalla" i kluczowej roli inwestycji bezpośrednich w jego realizacji.

Profesor Piotr Wachowiak, rektor SGH, mówił o konieczności współpracy naszych państw na wszystkich szczeblach - nie tylko urzędowym i gospodarczym, ale też uczelni, organizacji pozarządowych. Wskazywał też na potrzebę realizacji tych działań w sposób skoordynowany. Natomiast Andrzej Rudka z Konfederacji Lewiatan przypomniał, że w każdym kryzysie jest też nadzieja, ponieważ przy jego okazji powstają szanse dla biznesu na przeskoczenie pewnych etapów rozwoju i tym samym szybsze osiągnięcie wyższego poziomu rozwoju gospodarczego.

W panelu poświęconym uczestnictwu polskich firm w odbudowie Ukrainy uczestniczył kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie, Karol Kubica. Zaznaczył, że ważną rolę podczas przystępowania do przetargów związanych z odbudową będzie mieć głos przedsiębiorców.

Tworzymy katalog polskich firm chcących brać udział w odbudowie Ukrainy. Znaczna część odbudowy będzie realizowana przez samorządy. Chcemy do nich dotrzeć i wspólnie odtworzyć to, co zostało zniszczone - mówił Karol Kubica.

Rozmówcy wskazywali też, że pomoc Polski dla Ukrainy ma obecnie i będzie mieć w przyszłości wiele wymiarów, w tym gospodarczy. Fakt ten wynika z kwestii bliskości terytorialnej i kulturowej, a także podobnych doświadczeń historycznych. Podkreślano też, że na Ukrainie odbywa się obecnie równolegle wiele procesów pozwalających na dostosowanie tamtejszej gospodarki i prawa do poziomu europejskiego. Przedstawiciele ukraińskiego biznesu i administracji podkreślali, że już obecnie prowadzone są duże inwestycje w infrastrukturę publiczną, a firmy z Polski są zaproszone do współpracy.

W trakcie trwającego przez cały dzień wydarzenia poruszano też kwestię zapobiegania globalnemu kryzysowi żywnościowemu poprzez zacieśnianie współpracy Polski i Ukrainy. Zgromadzeni mieli też okazję dyskutować na temat dostępu do instrumentów finansowych oferowanych przez Polskę i UE dla relokacji ukraińskiego biznesu.

Podczas Forum podpisane zostało memorandum o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce. Ze strony PAIH doku-ment sygnował członek zarządu Zdzisław Sokal, natomiast ze strony Zrzeszenia podpis złożył jego prezes, Yaroslav Romanchuk.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu była współorganizatorem wydarzenia. Forum odbyło się pod patronatem Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.


Galeria zdjęć: